Harjoituksen suunnittelija: Jyri Hämäläinen

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Ajoneuvopalon sammutus

Fossiilista polttoainetta käyttävän henkilöauton sammutus vedellä, vaahdolla ja vedellä sekä jauheella. (Ladattava tiedosto tulossa.)

0

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

90 min

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

90 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

AVAINSANAT:

ajoneuvopalo, fossiilinen polttoaine, jauhesammutus, liikennevälinepalo, perusselvitys, vaahtosammutus, vesisammutus

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Nimeää vaahtosammutukseen liittyvän kaluston.
 • Kuvailee eri selvitykset: työjohtoselvitys ja vaahtokalustoselvitys.
 • Suorittaa ohjatusti työjohtoselvityksen.
 • Kertoo vaahtosammutuskaluston eri osien käyttötarkoituksen.
 • Suoriutuu itsenäisesti työjohtoselvityksestä.
 • Suoriutuu itsenäisesti vaahtoselvityksestä.
 • Suoriutuu palavan ajoneuvon sammuttamisesta työturvallisesti.
 • Arvioi tilanteen vaatimuksia työturvallisuusnäkökohdista.
 • Valitsee tilanteeseen parhaiten sopivan sammutusratkaisun.

Perustaso

 • Nimeää vaahtosammutukseen liittyvän kaluston.
 • Kuvailee eri selvitykset: työjohtoselvitys ja vaahtokalustoselvitys.
 • Suorittaa ohjatusti työjohtoselvityksen.

Ydintaso

 • Kertoo vaahtosammutuskaluston eri osien käyttötarkoituksen.
 • Suoriutuu itsenäisesti työjohtoselvityksestä.
 • Suoriutuu itsenäisesti vaahtoselvityksestä.
 • Suoriutuu palavan ajoneuvon sammuttamisesta työturvallisesti.

Erikoistaso

 • Arvioi tilanteen vaatimuksia työturvallisuusnäkökohdista.
 • Valitsee tilanteeseen parhaiten sopivan sammutusratkaisun.

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Varaa poltettava auto (esim. sama auto, jota on käytetty aikaisemmin tieliikenneonnettomuusharjoituksessa).
 • Varaa sammutusvaahtoa. Varmista myös, että harjoituspaikalla saa käyttää sammutusvaahtoa.
 • Varaa harjoitussammuttimia (hylätyt jauhesammuttimet). Hylättyjä sammuttimia kannattaa tiedustella paikallisesta sammutinhuoltoliikkeestä.
 • Varmista harjoituspaikka.
 • Kertaa, mitä vaaratekijöitä ajoneuvopalossa voi olla.
 • Kertaa kalustosta löytyvän vaahtokaluston käyttö.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Sammutustyökurssin/pelastustoiminnan peruskurssin suorittaminen.

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Varaa poltettava auto (esim. sama auto, jota on käytetty aikaisemmin tieliikenneonnettomuusharjoituksessa).
 • Varaa sammutusvaahtoa. Varmista myös, että harjoituspaikalla saa käyttää sammutusvaahtoa.
 • Varaa harjoitussammuttimia (hylätyt jauhesammuttimet). Hylättyjä sammuttimia kannattaa tiedustella paikallisesta sammutinhuoltoliikkeestä.

Viikko ennen harjoitusta

 • Varmista harjoituspaikka.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Kertaa, mitä vaaratekijöitä ajoneuvopalossa voi olla.
 • Kertaa kalustosta löytyvän vaahtokaluston käyttö.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Sammutustyökurssin/pelastustoiminnan peruskurssin suorittaminen.

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Osallistujien kirjaaminen ja aiheen alustus.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

60 min

Liikennevälinepalon sammuttaminen.

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Kertaus harjoituksen sisällöstä.

Oppimiskeskustelu

10 min

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan (jos tehty case-harjoituksena).

Lopetus

10 min

Kaluston huolto.

Yhteensä

90 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Osallistujien kirjaaminen ja aiheen alustus.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

60 min

Sisältö

Liikennevälinepalon sammuttaminen.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Kertaus harjoituksen sisällöstä.

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan (jos tehty case-harjoituksena).

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

Kaluston huolto.

Yhteensä

90 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Sammutusvarustus, paineilmalaite
Sammutusvarustus, paineilmalaite
 • Sammutusauto

Varusteet

Kouluttajien varustus

Sammutusvarustus, paineilmalaite

Osallistujien varustus

Sammutusvarustus, paineilmalaite

Tarvittava kalusto

 • Sammutusauto

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Poltettavasta ajoneuvosta voi irrota osia, jotka voivat osua pelastajaan ja aiheuttaa vammoja. Letkurikko. Letkun pää voi osua pelastajaan ja aiheuttaa loukkaantumisen. Tuuli voi kääntyä, jolloin savu tuleekin vuoroaan odottavaan osastoon. Savu kulkeutuu hengitysteihin.
Pukeudutaan sammutusasuun, kypärään ja paineilmalaitteeseen. Ollaan varautuneita poistumaan savun alta. Sammuttajilla aina paineilmalaite, koska savulle altistuminen on todennäköistä ja konepeltiä avatessa voi jäähdytinnesteen tai öljyn roiskeita tulla kasvoille. Evy-valmius ainakin jollain osallistujista.

Turvallisuus

Riskiarvio

Poltettavasta ajoneuvosta voi irrota osia, jotka voivat osua pelastajaan ja aiheuttaa vammoja. Letkurikko. Letkun pää voi osua pelastajaan ja aiheuttaa loukkaantumisen. Tuuli voi kääntyä, jolloin savu tuleekin vuoroaan odottavaan osastoon. Savu kulkeutuu hengitysteihin.

Turvajärjestelyt

Pukeudutaan sammutusasuun, kypärään ja paineilmalaitteeseen. Ollaan varautuneita poistumaan savun alta. Sammuttajilla aina paineilmalaite, koska savulle altistuminen on todennäköistä ja konepeltiä avatessa voi jäähdytinnesteen tai öljyn roiskeita tulla kasvoille. Evy-valmius ainakin jollain osallistujista.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Ajoneuvon sammuttaminen vedellä

Jos palon alkamisesta on alle viisi minuuttia ja auto on täyden palon vaiheessa, on syytä ilmoittaa poliisille.

Kouluttajan on huomioitava, että jos ajoneuvoja on vain yksi, autoa ei pidä sytyttää jokaiselle parille. Auton moottoritilasta riittää sammutettavaa korkeintaan kahdelle parille.

Raskaan kaluston ajoneuvopalossa ei pidä toimia sammuttaessa kohtisuoraan vanteen kohdalla, vaan pysytellä joko etupuolella tai ajoneuvon takana sivussa. Jos rengas räjähtää, vanteen keskiosa voi lentää kymmeniä metrejä autosta sivulle päin. Kohdalla ollessa se on tappava

 • Työjohtoselvitys opastettuna.
 • Konepellin avaaminen.
 • Sammutushyökkäys.
 • Työjohtoselvitys itsenäisesti.
 • Erikoisosaaja toimii ryhmänjohtajana ja antaa käskyt sekä huolehtii tilannetiedon siirtämisestä eteenpäin.

Harjoite

Ajoneuvon sammuttaminen vaahdolla

Kouluttajan on huomioitava, että jos ajoneuvoja on vain yksi, autoa ei pidä sytyttää jokaiselle parille. Sytytä ajoneuvo esim. takakontista, jolloin on mahdollista saada auto syttymään useamman kerran. Jos käytettävissä on lehtipuhallin, sillä saa vaahdot puhalletuksi ajoneuvosta pois. Vaahdon poistaminen helpottaa uudelleen sytyttämistä.

 • Osallistuu ohjatusti vaahtoselvityksen suorittamiseen.
 • Suorittaa itsenäisesti vaahtoselvityksen.
 • Harjoittelee ajoneuvon sammuttamisen vaahdolla.
 • Erikoisosaaja toimii ryhmänjohtajana ja antaa käskyt sekä huolehtii tilannetiedon siirtämisestä eteenpäin.

Harjoite

Ajoneuvon sammuttaminen vedellä ja jauheella

Kouluttajan on huomioitava, että jos ajoneuvoja on vain yksi, autoa ei pidä sytyttää jokaiselle parille. Sytytä ajoneuvo esim. takakontista, jolloin on mahdollista saada auto syttymään useamman kerran. Jos käytettävissä on lehtipuhallin, sillä saa vaahdot puhalletuksi ajoneuvosta pois. Vaahdon poistaminen helpottaa uudelleen sytyttämistä.

 • Avustaa ohjattuna työjohtoselvityksen suorittamisessa.
 • Suorittaa itsenäisesti työjohtoselvityksen.
 • Jauheen käyttö veden mukana.
 • Erikoisosaaja toimii ryhmänjohtajana ja antaa käskyt sekä huolehtii tilannetiedon siirtämisestä eteenpäin.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Seuraavassa tämän tyylisessä harjoituksessa evakuoidaan potilas tuennan takaa turvalliselle alueelle.

Lopetus

Yhteenveto

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Seuraavassa tämän tyylisessä harjoituksessa evakuoidaan potilas tuennan takaa turvalliselle alueelle.

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä