Harjoituksen suunnittelija: Antti Rautava

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Elvytysharjoitus

Nopeasti aloitettu elvytys kaksin- tai kolminkertaistaa autettavan selviytymisen mahdollisuuksia. Elottoman ihmisen elvytys on jokaisen kansalaisen perustaito. Keskeistä on nopea aloitus ja laadukas keskeytymätön elvytys. (Ladattava tiedosto tulossa.)

4

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

defibrillaattori, elvytys, hengityspalje, i-gel, painelu-puhalluselvytys, PPE, sydäniskuri, sydänpysähdys

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • tunnistaa elottomuuden ja osaa aloittaa välittömät toimet elottoman potilaan auttamiseksi
 • osaa toteuttaa painelu-puhalluselvytystä
 • osaa toteuttaa laadukasta painelu-puhalluselvytystä
 • osaa käyttää neuvovaa defibrillaattoria asianmukaisesti ja turvallisesti
 • osaa turvata elottoman potilaan hengitystien i-geliä käyttäen sekä ventiloida potilasta hengityspalkeella
 • osaa lisähapen käyttöönoton ja annostelun
 • tunnistaa, mitä seikkoja potilaasta tulee tarkkailla spontaanin verenkierron palautumisen jälkeen uuteen sydänpysähdykseen varautuen

Perustaso

 • tunnistaa elottomuuden ja osaa aloittaa välittömät toimet elottoman potilaan auttamiseksi
 • osaa toteuttaa painelu-puhalluselvytystä

Ydintaso

 • osaa toteuttaa laadukasta painelu-puhalluselvytystä
 • osaa käyttää neuvovaa defibrillaattoria asianmukaisesti ja turvallisesti

Erikoistaso

 • osaa turvata elottoman potilaan hengitystien i-geliä käyttäen sekä ventiloida potilasta hengityspalkeella
 • osaa lisähapen käyttöönoton ja annostelun
 • tunnistaa, mitä seikkoja potilaasta tulee tarkkailla spontaanin verenkierron palautumisen jälkeen uuteen sydänpysähdykseen varautuen

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Varaa elvytysnukke, (jossa defibrillaatiomahdollisuus).
 • Varaa neuvova defibrillaattori (ja harjoituskaapelit / elektrodit).
 • Varmista ensivastereppu välineineen

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Varaa elvytysnukke, (jossa defibrillaatiomahdollisuus).
 • Varaa neuvova defibrillaattori (ja harjoituskaapelit / elektrodit).

Viikko ennen harjoitusta

 • Varmista ensivastereppu välineineen

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

Kesto 10 min/harjoituspari

Lopetus

YhteenvetoOppimiskeskustelu

2 min/harjoituspari

Lopetus

5 min

Yhteensä

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

Sisältö

Kesto 10 min/harjoituspari

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

Sisältö

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

Sisältö

2 min/harjoituspari

Lopetus

Lopetus

Kesto

5 min

Sisältö

Yhteensä

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Ensivastevaatetus tai asemapuku
Ensivastevaatetus tai asemapuku
 • Elvytysnukke (jossa defibrillaatiomahdollisuus)
 • Defibrillaattori
 • Ensivastereppu

Varusteet

Kouluttajien varustus

Ensivastevaatetus tai asemapuku

Osallistujien varustus

Ensivastevaatetus tai asemapuku

Tarvittava kalusto

 • Elvytysnukke (jossa defibrillaatiomahdollisuus)
 • Defibrillaattori
 • Ensivastereppu

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

cof

Nopeasti aloitettu elvytys kaksin- tai kolminkertaistaa autettavan selviytymisen mahdollisuuksia. Elottoman ihmisen elvytys on jokaisen kansalaisen perustaito. Keskeistä on nopea aloitus ja laadukas keskeytymätön elvytys.

Osaamistavoitteet

Peruselvytystilanteesta suoriutuminen oman osaamistason mukaan.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Elvytysharjoitus

Perustason osaaja suoriutuu tehtävistä ohjattuna.

Sammutuspareittain kohdataan lattialle lyyhistynyt henkilö. Sovitaan työnjako ja tehdään

 1. Ensiarvio

– ei reagoi ravisteluun

– rintakehä ei liiku / ilmavirtausta ei tunnu → ELOTON

→ välitön painelun aloittaminen.

 1. Defibrilaattorin virta päälle ja elektrodien kiinnitys sekä toiminta defibrilaattorin ohjeen mukaan (jos käytössä ei ole deffa-ominaisuukilla varustettua nukkea, kuvataan ”ei defibriloitava rytmi”).
 1. Hengitystien varmistaminen

– i-gel

– hengityspalje + happi

 1. Tauoton painelu i-gelin asettamisen jälkeen

# Laadukas, keskeytyksetön paineluelvytys 100-120 krt min, 5-6 cm, rintakehän palautuminen

 1. Painajan vaihto 2 min välein (analyysitauolla) jatketaan noin 10 minuutin ajan.
 1. Nopea ja tehokas keskeytymätön painelu ”palkitaan” kammiovärinnällä -> defibriloitava rytmi -> isku ja välitön painelu -> ROSC

Ydintason osaaja suoriutuu tehtävistä itsenäisesti.

Erikoistason osaaja suoriutuu tehtävistä itsenäisesti, pystyy soveltamaan toimintaansa sekä ohjaamaan muita.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lopuksi kerrataan elottoman kohtaamisen jälkeiset toimenpiteet elvytystilanteessa.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Mitä koulutusta aiheesta toivotaan jatkossa?

Lopetus

Yhteenveto

Lopuksi kerrataan elottoman kohtaamisen jälkeiset toimenpiteet elvytystilanteessa.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Mitä koulutusta aiheesta toivotaan jatkossa?

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä