Harjoituksen suunnittelija: Antti Rautava

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Ensivaste-toimenpiderata

Harjoitus ensivasteyksikön välineiden käytöstä (Ladattava tiedosto tulossa.)

3

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

altistunut, cABCDE, ensivasteyksikkö, evy-välineet, potilas, tilan raportointi

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • nimeää ensivasteyksikön välineet
 • toimii avustajana evy-välineiden käytössä
 • käyttää ohjattuna evy-välineitä
 • luettelee ensivasteyksikön hoito-/mittausvälineet
 • käyttää evy-välineitä itsenäisesti potilaan tutkimisessa ja hoidossa
 • kirjaa mittaustulokset ja havainnot oikein
 • johtaa ensivasteyksikköä
 • suoriutuu mittaustulosten arvojen perusteella potilaan ABCDE-raportoinnista
 • hallitsee kirjaamisen ja viestinnän muiden yksikköjen välillä
 • analysoi mittaustulokset ja havainnot potilaasta (normaali/epänormaali/kriittinen)

Perustaso

 • nimeää ensivasteyksikön välineet
 • toimii avustajana evy-välineiden käytössä
 • käyttää ohjattuna evy-välineitä

Ydintaso

 • luettelee ensivasteyksikön hoito-/mittausvälineet
 • käyttää evy-välineitä itsenäisesti potilaan tutkimisessa ja hoidossa
 • kirjaa mittaustulokset ja havainnot oikein

Erikoistaso

 • johtaa ensivasteyksikköä
 • suoriutuu mittaustulosten arvojen perusteella potilaan ABCDE-raportoinnista
 • hallitsee kirjaamisen ja viestinnän muiden yksikköjen välillä
 • analysoi mittaustulokset ja havainnot potilaasta (normaali/epänormaali/kriittinen)

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Palokunnan ensiapukurssi / EA1

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Palokunnan ensiapukurssi / EA1

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


3 min


Ensivasteen tarkoitus on tavoittaa avuntarvitsija mahdollisimman nopeasti. Evy-yksikkö on useimmiten ensimmäisenä kohteessa. Avuntarvitsijan tilan selvittäminen on usein konkreettinen toiminta kohteessa evy-yksikön mittalaitteilla. Laitteiden ja välineiden oikea ja nopea käyttö vaatii harjoittelua.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

90 min

Toimnepiderata

Lopetus

YhteenvetoOppimiskeskustelu

10 min

Huomiot ja kehitysideat

Lopetus

2 min

Kiitokset, välineiden kokoaminen

Yhteensä

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

3 min

Sisältö

Ensivasteen tarkoitus on tavoittaa avuntarvitsija mahdollisimman nopeasti. Evy-yksikkö on useimmiten ensimmäisenä kohteessa. Avuntarvitsijan tilan selvittäminen on usein konkreettinen toiminta kohteessa evy-yksikön mittalaitteilla. Laitteiden ja välineiden oikea ja nopea käyttö vaatii harjoittelua.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

90 min

Sisältö

Toimnepiderata

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

Sisältö

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Huomiot ja kehitysideat

Lopetus

Lopetus

Kesto

2 min

Sisältö

Kiitokset, välineiden kokoaminen

Yhteensä

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Asemapuku tai vastaava
Asemapuku tai vastaava
 • EVY-repun välineet

Varusteet

Kouluttajien varustus

Asemapuku tai vastaava

Osallistujien varustus

Asemapuku tai vastaava

Tarvittava kalusto

 • EVY-repun välineet

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Toimenpiderata

Tavoitteena on, että ensiauttaja hallitsee evy-yksikön välineiden käytön ensihoitotilanteessa ja osaa kirjata ja raportoida havaintonsa.

Rasti 1

Hengitystaajuuden laskeminen ja ambun koonti + tiiveyskoe

Rasti 2

Ranne- ja kaulasykkeen tunnustelu ja syketaajuuden laskeminen + CAT:n laitto käteen ja

jalkaan (reisivaltimosykkeen tunnustelu itseltä kotitehtäväksi)

Rasti 3

Verenpaineen mittaaminen palpoiden ja auskultoiden

Rasti 4

Verensokerin mittaaminen

Rasti 5

Alkometrin ja korvakuumemittarin käyttö

Rasti 6

– Happipullon ja happimaskien käyttö + saturaatiomittarin käyttö

– Laske pullossa käytettävissä olevan hapen määrän litroissa ja laske, kuinka pitkäksi aikaa

happea riittää, jos annostelet potilaalle 6 l/min

Rasti 7

Infuusionesteen letkuttaminen

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Mitä koulutusta jatkossa? Kiitos & positiivinen fiilis!

Lopetus

Yhteenveto

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Mitä koulutusta jatkossa? Kiitos & positiivinen fiilis!

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä