Harjoituksen suunnittelija: Marko Nemlander

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Finnhems alasotto

Oppitunnilla ja sitä tukevassa harjoituksessa käydään läpi helikopterin laskeutuminen, suoja-alueet ja työturvallisuus. (Ladattava tiedosto tulossa.)

9

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

90 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

90 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

Finnhems, helikopteri, laskeutuminen, suoja-alue, työturvallisuus, virka-apu

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Kuvailee työturvallisuuden merkityksen.
 • Kertoo, mitä välineitä tarvitaan.
 • Kertoo suoja-alueen mitat.
 • Kuvailee vaaratekijät.
 • Suoriutuu tien/alueen sulkemisesta.
 • Suoriutuu maaston mittojen tarkistamisesta (laskeutumisalue).
 • Käyttää valaisimia turvallisesti.
 • Kertoo roottoreiden ilmanvirran vaikutuksista.
 • Suoriutuu radioliikenteestä tehokkaasti ja viestiliikenneohjeen mukaisesti.
 • Suoriutuu ympäristön tarkkailusta.
 • Suoriutuu yksikön johtamisesta työturvallisesti.
 • Arvioi pyörivän roottorin vaarat myös Finnhemsin näkökulmasta.
 • Valitsee parhaan mahdollisen laskeutumispaikan.
 • Suoriutuu kopterin liikkeiden tarkkailemisesta.

Perustaso

 • Kuvailee työturvallisuuden merkityksen.
 • Kertoo, mitä välineitä tarvitaan.
 • Kertoo suoja-alueen mitat.
 • Kuvailee vaaratekijät.
 • Suoriutuu tien/alueen sulkemisesta.

Ydintaso

 • Suoriutuu maaston mittojen tarkistamisesta (laskeutumisalue).
 • Käyttää valaisimia turvallisesti.
 • Kertoo roottoreiden ilmanvirran vaikutuksista.
 • Suoriutuu radioliikenteestä tehokkaasti ja viestiliikenneohjeen mukaisesti.
 • Suoriutuu ympäristön tarkkailusta.

Erikoistaso

 • Suoriutuu yksikön johtamisesta työturvallisesti.
 • Arvioi pyörivän roottorin vaarat myös Finnhemsin näkökulmasta.
 • Valitsee parhaan mahdollisen laskeutumispaikan.
 • Suoriutuu kopterin liikkeiden tarkkailemisesta.

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Sopivan alueen etsiminen.
 • Jos mahdollista, dronen varaaminen harjoitukseen.
 • Katsotaan, onko pelastusyksikössä iso mittanauha.
 • Jos drone mukana, sen valmistelu harjoitukseen.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

 • Sopivan alueen etsiminen.
 • Jos mahdollista, dronen varaaminen harjoitukseen.
 • Katsotaan, onko pelastusyksikössä iso mittanauha.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Jos drone mukana, sen valmistelu harjoitukseen.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Kerrotaan, miksi tämä asia on hyvä osata ja kerrata säännöllisesti. Motivaatiossa on tärkeää saada oppilaat ymmärtämään se, että mielikuvitusta joutuu käyttämään, koska oikean kopterin käyttö harjoituksessa on mahdotonta. (Drone on avuksi tässä, jos mahdollista käyttää.)

Sisältö

Oppitunti


30 min


PowerPoint-esitys

Harjoitustunti

35 min

Ulkoharjoitus

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Kerrataan koulutuksen sisältö

Oppimiskeskustelu

8 min

Oppimiskeskustelu ohjeen mukaisesti.

Lopetus

7 min

Työturvallisuuden merkitys: ei turhaa kiirehtimistä!

Yhteensä

90 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Kerrotaan, miksi tämä asia on hyvä osata ja kerrata säännöllisesti. Motivaatiossa on tärkeää saada oppilaat ymmärtämään se, että mielikuvitusta joutuu käyttämään, koska oikean kopterin käyttö harjoituksessa on mahdotonta. (Drone on avuksi tässä, jos mahdollista käyttää.)

Sisältö

Oppitunti

Kesto

30 min

Sisältö

PowerPoint-esitys

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

35 min

Sisältö

Ulkoharjoitus

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Kerrataan koulutuksen sisältö

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

8 min

Sisältö

Oppimiskeskustelu ohjeen mukaisesti.

Lopetus

Lopetus

Kesto

7 min

Sisältö

Työturvallisuuden merkitys: ei turhaa kiirehtimistä!

Yhteensä

90 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

OT: asemavaatetus HT: sammutusasu, kypärä
OT: asemavaatetus HT: sammutusasu, kypärä
 • Oppitunti: luokkatila, tietokone, näyttöruutu tai valkokangas ja videotykki.
 • Oppitunnin materiaali ladattavissa tästä: Yhteistoiminta FinnHEMS kanssa
 • Mittanauha (maastoon)
 • Valaisimia
 • Virve-päätelaitteet
 • Drone (jos käytettävissä)

Varusteet

Kouluttajien varustus

OT: asemavaatetus HT: sammutusasu, kypärä

Osallistujien varustus

OT: asemavaatetus HT: sammutusasu, kypärä

Tarvittava kalusto

 • Oppitunti: luokkatila, tietokone, näyttöruutu tai valkokangas ja videotykki.
 • Oppitunnin materiaali ladattavissa tästä: Yhteistoiminta FinnHEMS kanssa
 • Mittanauha (maastoon)
 • Valaisimia
 • Virve-päätelaitteet
 • Drone (jos käytettävissä)

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Ei harjoitukseen liittyviä riskejä.
Sammutusauto, ea-laukku.

Turvallisuus

Riskiarvio

Ei harjoitukseen liittyviä riskejä.

Turvajärjestelyt

Sammutusauto, ea-laukku.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Alkumotivaatiossa kerrotaan ja kuvaillaan tilanne, johon yksikkö voi joutua mukaan. Työturvallisuuden tarkentaminen ja oikeaoppisen työskentelyn merkityksen kertaus. Vaara-alueiden kertaus ennen harjoitustuntia. Motivointia on hyvä täsmentää kunnolla: kun oikeaa kopteria ei ole saatavilla, jokainen harjoitukseen osallistuja joutuu kuvittelemaan tilanteen (vaatii motivaatiota).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että jokainen ymmärtäisi vaarat ja turvalliset toimintatavat.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Finnhems-helikopterin laskeutuminen

Dronen käyttö

Jos on mahdollisuus ottaa mukaan drone simuloimaan helikopteria, sen avulla voidaan havainnollistaa osallistujille ilmassa tapahtuva liikenne.

Yksi osallistuja voi olla dronen käyttäjä: drone lentää halutulla alueella ja tekee laskuja maahan sovitusti radioliikenteen mukaisesti. Samalla voi harjoitella nousuja, jolloin saadaan kokonaisvaltainen harjoitus.

Dronen käyttäjä voi Virven kautta ilmoittaa saapumisajan ja tulosuunnan, jolloin yksikönjohtaja saa samalla harjoitella viestiliikennettä ja tilanteeseen keskittymistä, ettei tule vaaratilannetta.

Dronen mukanaolo lisää harjoituksen mielekkyyttä, koska osallistuja joutuu keskittymään paremmin harjoitukseen.

Osallistuja liikkuu ryhmän mukana ja ilmoittaa, jos huomaa vaaratekijöitä.

Valaisin mukana.

Osallistuja kuuntelee tehtävänannon ja siirtyy sijoituspaikkaan kokeneemman osallistujan mukana.

Osallistuja ottaa valaisimen ja Virve-päätelaitteen mukaansa ja etsii oikean puheryhmän, jonka yksikönjohtaja on käskenyt.

Tehtävänannon kuuntelu ja omaan sijoituspaikkaan meneminen.

Tilanteen havainnointi ja tietojen ilmoittaminen eteenpäin.

Puheryhmän valinta ja ryhmän johtaminen.

Laskeutumisalueen valinta.

Ryhmän työnjako.

Radioliikenne Finnhemsin kanssa.

Ryhmän jäsenten tarkkailu.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerrataan oppitunnin ja harjoituksen sisältö.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Millaisia harjoituksia kaivataan aiheesta jatkossa?

Lopetus

Yhteenveto

Kerrataan oppitunnin ja harjoituksen sisältö.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Millaisia harjoituksia kaivataan aiheesta jatkossa?

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä