Harjoituksen suunnittelija: Marko Nemlander

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Ihmisen pelastaminen luonnosta

Harjoitus ihmisen tehokkaasta etsimisestä luonnosta ja siihen liittyvien vaaratekijöiden huomioimisesta. (Ladattava tiedosto tulossa.)

5

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

70 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

70 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

etsintäketju, kartta, kompassi, maastoetsintä

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Kuvailee harjoituksen tehtävien kulun.
 • Kertoo ihmisen luonnosta pelastamisen toimintaperiaatteista.
 • Suoriutuu ketjun mukana toimimisesta ohjatusti.
 • Kuvailee ryhmätyöskentelyn merkityksen.
 • Luettelee, mitä varusteita tarvitaan mukaan etsintään.
 • Suoriutuu havaintojen eteenpäin ilmoittamisesta ketjussa.
 • Suoriutuu itsenäisesti ketjuun ryhmittäytymisestä.
 • Arvioi sopivan etäisyyden toiseen ryhmäläiseen maaston mukaan.
 • Suoriutuu Virve-päätelaitteen käyttämisestä olennaisten havaintojen ilmoittamiseen.
 • Valitsee sammutusautosta mukaan tarvittavat varusteet.
 • Suoriutuu tilanteen johtamisesta.
 • Suoriutuu kartan lukemisesta.
 • Arvioi ryhmän toimintaa.
 • Analysoi karttamerkintöjä.

Perustaso

 • Kuvailee harjoituksen tehtävien kulun.
 • Kertoo ihmisen luonnosta pelastamisen toimintaperiaatteista.
 • Suoriutuu ketjun mukana toimimisesta ohjatusti.
 • Kuvailee ryhmätyöskentelyn merkityksen.
 • Luettelee, mitä varusteita tarvitaan mukaan etsintään.
 • Suoriutuu havaintojen eteenpäin ilmoittamisesta ketjussa.

Ydintaso

 • Suoriutuu itsenäisesti ketjuun ryhmittäytymisestä.
 • Arvioi sopivan etäisyyden toiseen ryhmäläiseen maaston mukaan.
 • Suoriutuu Virve-päätelaitteen käyttämisestä olennaisten havaintojen ilmoittamiseen.
 • Valitsee sammutusautosta mukaan tarvittavat varusteet.

Erikoistaso

 • Suoriutuu tilanteen johtamisesta.
 • Suoriutuu kartan lukemisesta.
 • Arvioi ryhmän toimintaa.
 • Analysoi karttamerkintöjä.

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Karttojen tutkiminen.
 • Alueen valinta ja merkintä karttaan.
 • Apukouluttajan/maalihenkilön varaaminen.
 • Omien tietojen kertaus aiheesta.
 • Harjoituksen läpikäynti apukouluttajan/maalihenkilön kanssa.
 • Maalihenkilölle varusteita mukaan.
 • Maastotiedustelu: soveltuuko valittu harjoituspaikka turvalliseen toimintaan.
 • Virve-puheryhmän valinta valmiiksi.
 • Maalihenkilön varusteet asemalle.
 • Tarkistus, että pelastusyksikkö on kunnossa.
 • Apukouluttaja/maalihenkilö viedään maastoon.
 • Kouluttaja tekee merkinnän sijainnista omaan karttaansa.
 • Maalihenkilön varusteet viedään maastoon.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Harjoitukseen osallistujat kertaavat kartan lukemista.
 • Kartanlukutaito

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Karttojen tutkiminen.
 • Alueen valinta ja merkintä karttaan.
 • Apukouluttajan/maalihenkilön varaaminen.
 • Omien tietojen kertaus aiheesta.

Viikko ennen harjoitusta

 • Harjoituksen läpikäynti apukouluttajan/maalihenkilön kanssa.
 • Maalihenkilölle varusteita mukaan.
 • Maastotiedustelu: soveltuuko valittu harjoituspaikka turvalliseen toimintaan.
 • Virve-puheryhmän valinta valmiiksi.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Maalihenkilön varusteet asemalle.
 • Tarkistus, että pelastusyksikkö on kunnossa.
 • Apukouluttaja/maalihenkilö viedään maastoon.
 • Kouluttaja tekee merkinnän sijainnista omaan karttaansa.
 • Maalihenkilön varusteet viedään maastoon.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

 • Harjoitukseen osallistujat kertaavat kartan lukemista.

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Kartanlukutaito

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Tilanteen kuvaus. Kouluttaja kertoo, kuinka tärkeää on harjoitella vanhoja oppeja. Etsintätehtäviä ei tule usein, joten harjoittelematta opit eivät pysy muistissa. Ketjun välimatka opetetaan ryhmäläisille.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

45 min

Ihmisen etsiminen maastosta.

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Harjoituksen kulun kertaus

Oppimiskeskustelu

10 min

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

5 min

Kalusto kuntoon.

Yhteensä

70 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Tilanteen kuvaus. Kouluttaja kertoo, kuinka tärkeää on harjoitella vanhoja oppeja. Etsintätehtäviä ei tule usein, joten harjoittelematta opit eivät pysy muistissa. Ketjun välimatka opetetaan ryhmäläisille.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

45 min

Sisältö

Ihmisen etsiminen maastosta.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Harjoituksen kulun kertaus

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

Lopetus

Kesto

5 min

Sisältö

Kalusto kuntoon.

Yhteensä

70 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Sammutusasu / kevyt sammutusasu, Virve, käsivalaisin
Sammutusasu / kevyt sammutusasu, Virve, käsivalaisin
 • Virve-päätelaitteita tarvittava määrä
 • karttoja tarvittava määrä
 • ensiapuvälineet

Varusteet

Kouluttajien varustus

Sammutusasu / kevyt sammutusasu, Virve, käsivalaisin

Osallistujien varustus

Sammutusasu / kevyt sammutusasu, Virve, käsivalaisin

Tarvittava kalusto

 • Virve-päätelaitteita tarvittava määrä
 • karttoja tarvittava määrä
 • ensiapuvälineet

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Luonnossa voi tulla nyrjähdyksiä/murtumia. Tehdään pelastussuunnitelma niiden varalta. Eksyminen.
Tarpeeksi Virve-päätelaitteita metsään mukaan. Harjoituksen osallistujilla myös omat puhelimet mukana. Evy-/ea-välineet mukaan maastoon.

Turvallisuus

Riskiarvio

Luonnossa voi tulla nyrjähdyksiä/murtumia. Tehdään pelastussuunnitelma niiden varalta. Eksyminen.

Turvajärjestelyt

Tarpeeksi Virve-päätelaitteita metsään mukaan. Harjoituksen osallistujilla myös omat puhelimet mukana. Evy-/ea-välineet mukaan maastoon.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Kerrataan luonnossa toimimiseen liittyviä asioita ja etsijöiden väliset välimatkat eri tilanteissa. Kouluttaja kertoo, kuinka tärkeää nopea tehokas etsiminen on Suomen luonnossa, jossa on kylmät olosuhteet 11 kk vuodesta. Harjoituksen tarkoitus on kerrata vanhoja oppeja ja saada ryhmäläiset ymmärtämään, kuinka tärkeää on osata lukea karttaa, vaikka nykyään on muitakin apuvälineitä olemassa. Joskus niihin ei voi tukeutua, jolloin vanhat opit korostuvat.

Osaamistavoitteet

Harjoituksen jälkeen jokainen osaa kuvailla oikeaoppisen etsimisen perusteet ja käskyn jakamisen ketjussa.

Käytännön harjoituksen kulku

Case

Etsintäketju

Käskynjakoon osallistuminen

Ketjuun jakautuminen

Osallistuja pitää oman linjansa etsinnän aikana.

Osallistuja havainnoi ympäristöä ja ilmoittaa löydöksistään ketjussa. Kokeneemmat opastavat.

Osallistuja kerää varusteet annetun käskyn mukaan.

Osallistuja pysyy ketjussa.

Osallistuja havainnoi ympäristöä ja ilmoittaa löydöksistään ketjussa tai Virve-päätelaitteella.

Osallistuja hankkii lisätietoja matkalla kohteeseen (HÄKE tai poliisi).

Nopean tilannekuvan tekeminen kartalla ja maastossa.

Käskynjako ryhmäläisille. Ryhmän ohjaaminen ketjun muodostamisessa ja varmistaa, että henkilöstöä jää reserviin (kuljettaja miehistöautolle).

Ketjun takana ja mukana oleminen sekä toimiston perustaminen pelastusyksikön luokse.

Maastohavainnoista raportointi poliisille (kouluttajalle).

Ryhmän käskyttäminen takaisin, kun eksynyt löydetään.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kertaus opituista asioista. Turvallisen työskentelyn ja saumattoman yhteistyön korostaminen.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Palaute harjoituksesta: miten voisi kehittää?

Lopetus

Yhteenveto

Kertaus opituista asioista. Turvallisen työskentelyn ja saumattoman yhteistyön korostaminen.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Palaute harjoituksesta: miten voisi kehittää?

Lisätietoa