Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Ihmisen pelastaminen puristuksista

Kaluston tehokas käyttäminen puristuksiin joutuneen ihmisen pelastamiseksi. (Ladattava tiedosto tulossa.)

9

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

120 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

120 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

hydraulinen tunkki, kalusto, levitin, nostotyyny, puristuksissa, stabilointi

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • luettelee puristuksista pelastamiseen soveltuvaa palokunnan kalustoa
 • suoriutuu ohjatusti välineiden käyttökuntoon laitosta ja kuljetuspakkaukseen laitosta
 • kuvailee puristuksista pelastamiseen liittyviä riskitekijöitä
 • toimii työturvallisuus huomioiden
 • suoriutuu välineiden itsenäisestä käytöstä johdetussa tilanteessa
 • johtaa välineiden käytön tilanteen edellyttämällä tavalla
 • arvioi työturvallisuustoimenpiteiden riittävyyden tehtävän aikana

Perustaso

 • luettelee puristuksista pelastamiseen soveltuvaa palokunnan kalustoa
 • suoriutuu ohjatusti välineiden käyttökuntoon laitosta ja kuljetuspakkaukseen laitosta
 • kuvailee puristuksista pelastamiseen liittyviä riskitekijöitä
 • toimii työturvallisuus huomioiden

Ydintaso

 • suoriutuu välineiden itsenäisestä käytöstä johdetussa tilanteessa

Erikoistaso

 • johtaa välineiden käytön tilanteen edellyttämällä tavalla
 • arvioi työturvallisuustoimenpiteiden riittävyyden tehtävän aikana

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan valmistelu: nostettavat kappaleet.
 • Nostotyynyjen ilmasäiliön ilmamäärän tarkastus ja tarvittaessa säiliöiden täyttö.
 • Havaintotaulujen laadinta ja tulostus, mahdollisesti laminointi.
 • Stabilointipuutavaran varaaminen, esim. 15 m 2×4″ puutavaraa.
 • Stabilointikappaleiden muotoilu esimerkiksi käsisahalla. Tehdään esimerkiksi 1 metrin pituisia 2×4″ puukappaleita.
 • Harjoitusvälineiden vieminen rastipaikoille.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan valmistelu: nostettavat kappaleet.
 • Nostotyynyjen ilmasäiliön ilmamäärän tarkastus ja tarvittaessa säiliöiden täyttö.
 • Havaintotaulujen laadinta ja tulostus, mahdollisesti laminointi.
 • Stabilointipuutavaran varaaminen, esim. 15 m 2×4″ puutavaraa.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Stabilointikappaleiden muotoilu esimerkiksi käsisahalla. Tehdään esimerkiksi 1 metrin pituisia 2×4″ puukappaleita.
 • Harjoitusvälineiden vieminen rastipaikoille.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


10 min


Ryhmiin jako ja puristuksista pelastamisen tilanteen kuvaus.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

90 min

3 x 30 min rastit

Lopetus

Yhteenveto


3 min


Oppimiskeskustelu

10 min

Samalla voidaan asettaa tavoitteet seuraavalla harjoitukselle samasta aiheesta.

Lopetus

7 min

Kalusto autoihin ja ajoneuvot hälytysvalmiuteen.

Yhteensä

120 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

10 min

Sisältö

Ryhmiin jako ja puristuksista pelastamisen tilanteen kuvaus.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

90 min

Sisältö

3 x 30 min rastit

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

3 min

Sisältö

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Samalla voidaan asettaa tavoitteet seuraavalla harjoitukselle samasta aiheesta.

Lopetus

Lopetus

Kesto

7 min

Sisältö

Kalusto autoihin ja ajoneuvot hälytysvalmiuteen.

Yhteensä

120 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Paloasu, suojalasit, käsineet
Paloasu, suojalasit, käsineet
 • Hydrauliset tunkit ml. letkut
 • hydrauliset pelastusvälineet käyttöyksiköineen ja letkuineen (levitin) tai akkukäyttöinen levitin
 • nostotyynyt (käyttöyksikkö, letkut, ilmasäiliö(t))
 • nostettavat kappaleet, esimerkiksi 200 litran öljytynnyri 3kpl tai kuormalava, jonka päällä hiekkasäkki (tai vast.)
 • 2×4 puutavaraa stabilointiin
 • käsisaha tai moottorisaha stabilointikappaleiden muotoiluun
 • kuormaliinoja + kiristimiä 2kpl kutakin per rasti
 • kuulonsuojaimia 2-3/ rasti tai kaikille earit

Varusteet

Kouluttajien varustus

Paloasu, suojalasit, käsineet

Osallistujien varustus

Paloasu, suojalasit, käsineet

Tarvittava kalusto

 • Hydrauliset tunkit ml. letkut
 • hydrauliset pelastusvälineet käyttöyksiköineen ja letkuineen (levitin) tai akkukäyttöinen levitin
 • nostotyynyt (käyttöyksikkö, letkut, ilmasäiliö(t))
 • nostettavat kappaleet, esimerkiksi 200 litran öljytynnyri 3kpl tai kuormalava, jonka päällä hiekkasäkki (tai vast.)
 • 2×4 puutavaraa stabilointiin
 • käsisaha tai moottorisaha stabilointikappaleiden muotoiluun
 • kuormaliinoja + kiristimiä 2kpl kutakin per rasti
 • kuulonsuojaimia 2-3/ rasti tai kaikille earit

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Käytettäessä polttomoottorikäyttöistä käyttöyksikköä (hydrauliset pelastusvälineet) melualtistus. Puristumisen riski harjoituskappaleiden asettamisen ja itse harjoitteiden yhteydessä. Hydraulijärjestelmistä mahdolliset vuodot. Stabilointikappaleiden muokkauksessa sahan käsittelyyn liittyvä viiltoriski.
Kuulonsuojaus. Erityinen varovaisuus ja stabilointivälineiden käyttö. Ei työskennellä yksin. Nostot suunnitellaan huolellisesti ja todetaan seuraavat liikkeet/vaiheet ääneen, että kaikki osalliset tietävät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Suojalasien ja paloasun käyttö. Erityinen huolellisuus sahan käsittelyssä ja suojahousujen ja silmikon käyttö.

Turvallisuus

Riskiarvio

Käytettäessä polttomoottorikäyttöistä käyttöyksikköä (hydrauliset pelastusvälineet) melualtistus. Puristumisen riski harjoituskappaleiden asettamisen ja itse harjoitteiden yhteydessä. Hydraulijärjestelmistä mahdolliset vuodot. Stabilointikappaleiden muokkauksessa sahan käsittelyyn liittyvä viiltoriski.

Turvajärjestelyt

Kuulonsuojaus. Erityinen varovaisuus ja stabilointivälineiden käyttö. Ei työskennellä yksin. Nostot suunnitellaan huolellisesti ja todetaan seuraavat liikkeet/vaiheet ääneen, että kaikki osalliset tietävät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Suojalasien ja paloasun käyttö. Erityinen huolellisuus sahan käsittelyssä ja suojahousujen ja silmikon käyttö.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Osallistuvat tunnistavat kalustoon kuuluvat välineet, joita voidaan käyttää puristuksesta pelastamiseen ja osaavat käyttää niitä taitotasonsa mukaisesti joko ohjatusti tai itsenäisesti.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Rastin kulku

Luettelee puristuksista pelastamiseen soveltuvaa palokunnan kalustoa.

 

Kuvailee puristuksista pelastamiseen liittyviä riskitekijöitä ja osaa toimia niiden toteutumista ehkäisevästi ja seurauksia vähentävästi.

 

Suoriutuu välineiden käyttökuntoon laitosta ja kuljetuspakkaukseen laitosta.

Koulutettavan ryhmän jako rasteille pienryhmiin. Mikäli ryhmä on pieni, rastit voidaan toteuttaa peräkkäisinä harjoitteina.

Kolme rastia kiertoharjoituksena. Seuraavassa ensiksi kuvattu kunkin rastin kulku ja tämän jälkeen rastin substanssisisältö.

Rastin kulku

Kalustonimikkeiden nimeäminen. Välineet selkeässä rivissä erillään toisistaan, varmistetaan kalustonimikkeen tunnistaminen ja mieleen painaminen.

Keskeisten kalustonimikkeiden ominaisuuksien esittely havaintotaulua apuna käyttäen: palokunnan käyttämien välineiden keskeiset nostokykyarvot (esim. nostotyyny, 10tn tai tunkki, 5tn, nostotyynyjen käyttöpaine 200bar, jne). Kouluttaja kertoo tässä vaiheessa puristuksista pelastamistehtävän riskitekijöistä ja niihin varautumisesta tarvittaessa havaintotaulua hyödyntäen

Välineiden käyttökuntoon laitto.

Kouluttaja näyttää esimerkkisuoritteen ja kertoo, miksi ja miten välinettä käytetään (työturvallisuus, yhtenäinen toimintamalli). Tässä havainnollistuksessa ei kohdekappaletta käytössä, pelkkä välineen toiminta.

Tekemällä oppimalla käyttökuntoon laitto (ajankäytöllisesti koulutettaville painopiste)

Seuraavaksi koulutettavien rauhallinen vaiheittainen suorite, jota kouluttaja ohjaa. Tämä tehdään harjoituskappaleelle ja tässä yhteydessä käytetään myös stabilointikappaleita.

Koulutettavien kokonaissuoritteet. Kouluttaja valvoo.

Harjoite

Hydrauliset tunkit

Hydrauliset tunkit

Oikean tunkin valinta ajoneuvolta, tunkkien käyttöjärjestys, tunkkien yhteiskäyttöön valmistautuminen.

Tunkkien selvitys nostopaikalle (letkujen kytkennät, pumpun/käyttöyksikön käyttö: paineen lisääminen ja vähentäminen).

Nostokohdan valinta.

Stabilointivälineiden varaaminen noston äärelle.

Nosto.

Noston varmistaminen stabilointivälineitä lisäämällä vähitellen (mahdolliset uudet nostot).

Harjoite

Hydraulinen / akkukäyttöinen levitin + tankolevitin

Hydraulinen / akkukäyttöinen levitin + tankolevitin

Levittimen selvitys nostopaikalle (letkujen kytkennät, käyttöyksikön käyttö, kytkin)

Levittimen ja tankolevittimen käytön valmistelu, tarvittaessa kärkien/päiden vaihto

Nostokohdan valinta

Stabilointivälineiden varaaminen noston äärelle

Nosto

Noston varmistaminen stabilointivälineitä lisäämällä vähitellen (mahdolliset uudet nostot)

Harjoite

Paineilmakäyttöiset nostotyynyt

Paineilmakäyttöiset nostotyynyt

Nostotyynyjen selvitys nostopaikalle (letkujen kytkennät, käyttöyksikön käyttö: ilman lisääminen ja vähentäminen)

Nostokohdan valinta

Stabilointivälineiden varaaminen noston äärelle

Nosto

Noston varmistaminen stabilointivälineitä lisäämällä vähitellen (mahdolliset uudet nostot).

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä