Harjoituksen suunnittelija: Anni Liimatainen

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 14.6.2021

Kaluston tuntemus

Erilaisia pelejä ja rastitehtäviä sammutusauton kaluston tuntemuksen parantamiseen.

6

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitusSisältö

OppituntiHarjoitustunti

Lopetus

YhteenvetoOppimiskeskustelu

Lopetus

Yhteensä

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

Sisältö

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

Sisältö

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

Sisältö

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

Sisältö

Lopetus

Lopetus

Kesto

Sisältö

Yhteensä

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Liitua ja asfalttikenttä tai hiekkakenttä, johon voi piirtää.

Kalustoa, esimerkiksi vuoroliitin, vuorojakoliitin, supistusliitin, suihkuputki, rulla, kieppi.

Ohje kirjoitettuna tai tulostettuna paperille.

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Liitua ja asfalttikenttä tai hiekkakenttä, johon voi piirtää.

Kalustoa, esimerkiksi vuoroliitin, vuorojakoliitin, supistusliitin, suihkuputki, rulla, kieppi.

Ohje kirjoitettuna tai tulostettuna paperille.

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

  • Yhteistyö
  • ryhmässä työskentely
  • kaluston nimien oppiminen/kertaaminen

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Kalustobingo

Bingoon voi ottaa esimerkiksi seuraavaa kalustoa:

VUOROJAKOLIITIN, KIEPPI, RULLA, LETKUKEHIKKO, SUPISTUSLIITIN, SUIHKUPUTKI, VUOROLIITIN, VESIASEMALIITIN, VESIASEMA-AVAIN, PALOKIRVES, SORKKARAUTA, TALIKKO, MOOTTORISAHA, LETKUPAIKKA, NESTESAMMUTIN, PALONARU

Jokaiselle nuorelle jaetaan bingoruudukko ja kynä (netissä on ilmaisia bingoruudukkogeneraattoreita, joilla saa jokaiselle erilaisen bingoruudukon). Kouluttaja esittelee kalustoa yksi kerrallaan kertomalla kaluston käyttötarkoituksen, mutta mainitsematta nimeä. Jos mukana on vähemmän aikaa mukana olleita, voidaan ottaa oma ruudukko pareittain tai paljastaa nimi esittelyn yhteydessä. Ruudukko voidaan pelata lähes loppuun, hakemalla ensin yhtä riviä ja sitten kahta riviä ja niin edelleen.

Bingon lopuksi varmistetaan, että kaikki tiesivät kaiken kaluston nimet.

Harjoite

Muistipeli

Tarvitset kuvia kalustosta

Näytetään ryhmälle kuvaa, jossa on sekalaista kalustoa, minuutin ajan ja pyydetään ryhmää painamaan kuva mahdollisimman tarkasti mieleen. Kuvassa voi olla esimerkiksi letkukehikko, letkupaikka, supistusliitin, oksaliitin, suihkuputki, moottorisaha, ensiapulaukku, nestesammutin. Minuutin jälkeen otetaan kuva pois ja pyydetään hakemaan sammutusautosta sama kalusto. Kun ryhmä on mielestään valmis, verrataan haettua kalustoa kuvaan ja kerrataan kaluston nimet ja käyttötarkoitus.

Harjoite

Muistipeli 2

Tarvitset kuvia kalustosta

Kalustoa asetetaan maahan. Yksi ryhmästä menee nurkan taakse ja muut poistavat tai peittävät yhden tavaran. Nurkan taakse mennyt palaa kaluston luokse ja yrittää muistaa mikä tavara on peitetty tai poistettu. Tarvittaessa muu ryhmä voi antaa vihjeitä.

Harjoite

Muistipeli 3

Kalusto sammutusautossa. Harjoitellaan samalla myös kaluston sijoituspaikkoja!

Avataan sammutusauton kalustokaapin ovi ja annetaan nuoren/ryhmän katsoa kaapin sisältöä hetken. Jos ryhmä ei vielä tunne kalustoa hyvin, kouluttaja voi esitellä kaapissa olevan kaluston. Tutustumisen jälkeen suljetaan ovi ja nuori/ryhmä luettelee, mitä kaappi sisältää. Lopuksi avataan ovi uudestaan ja tarkistetaan unohtuiko jotakin. Vaikeutta saa siten, että ovea ei avata etukäteen vaan muistellaan kaapin sisältö täysin ulkomuistista.

Harjoite

Kuva-arvoitus

Tämä on helpointa, kun käytettävissä on liitu-, valko- tai fläppitaulu.

Perustaso:

Perinteinen hirsipuu käyttäen kalustoa sanoina.

Harjoite

Lähdin sammutusautolta kohti kohdetta ja otin mukaani

Tämän voi tehdä siinä vaiheessa, kun osallistujat tietävät jo kalustoa riittävästi nimeltä.

Ollaan ringissä ja ensimmäinen sanoo “Lähdin sammutusautolta ja otin mukaani paineilmalaitteet”. Toinen jatkaa “Lähdin sammutusautolta ja otin mukaani paineilmalaitteet ja suihkuputken”. Jokainen nuori lisää jotakin listaan. Jatketaan niin kauan että kaikki ovat saaneet vuoron tai muisti riittää.

Harjoite

Kielletty kalusto

Kalusto kootaan esille.

Kootaan maahan erilaista kalustoa, esimerkiksi rulla, kieppi, letkukehikko, letkupaikka, letkunkannatin, suihkuputki, vuorojakoliitin, vuoroliitin, supistusliitin, palokirves, talikko. Kerrataan nuorten kanssa kaluston nimet ja käyttötarkoitukset. Yksi nuorista menee nurkan taakse ja muut nuoret päättävät mikä kalustosta on kielletty. Nurkan takaa tuleva nuori osoittaa kalustoa yksi kerrallaan kunnes hän osoittaa kielletyn kaluston. Nuoren osoittaessa kalustoa koko ryhmä toistaa kaluston nimen, paitsi kielletyn kaluston kohdalla sanotaan “kielletty kalusto!”. Nuoret voivat kisata kuka saa nimettyä eniten kalustoa ennen osumista kiellettyyn. Tehtävästä tulee vaikeampi kun kaluston paikkoja vaihdetaan nuoren ollessa nurkan takana. Rastin lopuksi kerrataan vielä uudelleen jokaisen kaluston käyttötarkoitus.

Harjoite

Aakkoset

Tarvitaan kirjoitusalusta, kynä ja paperia.

Ryhmä tulee sammutusauton vierelle ja ryhmälle annetaan kirjoitusalusta, kynä ja paperia. Ryhmän tehtävänä on nimetä mahdollisimman monta tietyllä kirjaimella alkavaa kalustoa sammutusautosta. Ryhmä voi kierrellä autoa muistin virkistämiseksi. Hyviä kirjaimia ovat esimerkiksi “S” ja “V”. Rastin toimivuuden kannalta kannattaa jakaa ryhmät siten, että joka ryhmässä on kauemmin ja vähemmän aikaa mukana olleita nuoria. Lopuksi ryhmän lista otetaan talteen ja harjoituksen lopuksi voidaan kertoa mikä ryhmä löysi eniten kalustoa

Harjoite

Alias/Pictionary

Yhdelle nuorelle näytetään joku kalusto (kuvasta tai oikeasti). Nuori kuvailee kalustoa muille (ulkonäköä, käyttötarkoitusta, sijaintia sammutusautossa,…) ja muut yrittävät arvata mistä kalustosta on kyse. Ensimmäisenä arvannut saa olla seuraava kuvailija. Vaihtoehtoisesti nuori voi myös piirtää, jos tallissa on käytettävissä tussitaulu / fläppitaulu. Jokaisen oikean arvauksen jälkeen näytetään kaikille oikea vastaus (eli kuva kalustosta tai kalusto) ja käydään yhdessä kouluttajan johdolla läpi nimi ja käyttötarkoitus.

Harjoite

Letku- ja liitinkalustokerrostalo

Pähkinä nuoriso-osaston harjoitukseen. Sopii esimerkiksi letku- ja liitinkalustoharjoituksen tai kalustokertauksen yhteyteen. Sopiva ryhmäkoko 3-5 nuorta

Kouluttaja piirtää kerrostalon eli 2×3 ruudukon maahan. Ruudukon viereen asetetaan kalustoa: vuoroliitin, vuorojakoliitin, supistusliitin, suihkuputki, rulla ja kieppi.

Nuorille annetaan kirjallisena vihje kaluston asumisjärjestelyistä kerrostalossa eli ohje miten kalusto sijoitetaan ruudukkoon.

Vihjeinä on:

  1. Rullalla on vain yksi seinänaapuri.
  2. Vuoroliitin on suihkuputken naapuri.
  3. Kieppi asuu alakerrassa.
  4. Vuorojakoliitin on supistusliittimen naapuri.
  5. Supistusliitin asuu suihkuputken yläkerrassa.
  6. Vuorojakoliitin ja rulla eivät ole naapureita.

Nuoret sijoittavat ryhmätyönä kaluston ruudukkoon. Jos ryhmä ei muista kaluston nimiä, kouluttaja voi tarvittaessa auttaa. Tarpeen mukaan kouluttaja voi ennen tehtävän aloittamista kerrata nimet ja käyttötarkoituksen.

Kerrostalon asukkaita eli kalustoa voi tarvittaessa tietysti vaihtaa esimerkiksi juuri harjoituksen aiheena olevan aihepiirin mukaiseksi. Tehtävää voi myös vaikeuttaa käyttämällä vihjeissä kaluston nimien sijaan niiden käyttötarkoitusta tai toimintatapaa.

   

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä