Harjoituksen suunnittelija: Juho-Jussi Heinäaho

Päivitetty: 19.6.2023

Julkaistu: 19.6.2023

Kartat, etsintä ja henkilön näkyvyys

Harjoitellaan tunnistamaan karttamerkkejä kartasta, etsimään henkilöä maastosta sekä henkilön näkyvyyttä

0

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Ei

Ei

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

120 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Ei

Erikoistaso:

Ei

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

120 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

etsintä, henkilön näkyvyys, kartanluku, karttamerkit, palokuntanuoret

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Oppia tunnistamaan erilaisia karttamerkkejä
 •  Ymmärtää heijastimen ja valon käytön tärkeys pimeällä
 •  Ymmärtää ryhmätyön merkitys henkilöä etsittäessä

Perustaso

 • Oppia tunnistamaan erilaisia karttamerkkejä
 •  Ymmärtää heijastimen ja valon käytön tärkeys pimeällä
 •  Ymmärtää ryhmätyön merkitys henkilöä etsittäessä

Ydintaso

Erikoistaso

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varmista, ettei harjoitustilaa ole varattu muuhun käyttöön
 • mieti, millä alueella ihmisen etsintä suoritetaan, hanki karttoja kyseiseltä alueelta
 • varmista, että harjoituksiin löytyy “etsittävä potilas”
 • hanki tarvittava määrä heijastimia
 • varmista taskulamppujen ja heijastinliivien riittävyys tai hanki tarvittava määrä
 • laita tietokoneelle valmiiksi karttamerkit -esitys

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • varmista, ettei harjoitustilaa ole varattu muuhun käyttöön

Viikko ennen harjoitusta

 • mieti, millä alueella ihmisen etsintä suoritetaan, hanki karttoja kyseiseltä alueelta
 • varmista, että harjoituksiin löytyy “etsittävä potilas”
 • hanki tarvittava määrä heijastimia
 • varmista taskulamppujen ja heijastinliivien riittävyys tai hanki tarvittava määrä

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • laita tietokoneelle valmiiksi karttamerkit -esitys

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


10 min


Katsotaan läsnäolijat ja kerrotaan päivän aihe

Sisältö

Oppitunti


20 min


Teoria: Kartat: Jaetaan porukka pieniin ryhmiin ja annetaan kartta joka ryhmälle. Käydään läpi karttamerkkejä. -kerrotaan mittakaavan tarkoitus ja muistetaan, että metreistä puhuttaessa otetaan aina kaksi nollaa perästä pois. -Avataan tiedosto karttamerkeistä, käydään karttamerkkejä läpi ja nuoret etsivät niitä samalla kartasta. Näin saadaan tuntumaa kohteiden etsintään ja kartan tuntemukseen. Etsintä: Kerrotaan, että pelastuslaitos osallistuu maastoetsintöihin yhdessä poliisin kanssa ja monesti mukana on vapaaehtoisia (esim. VAPEPA). Tällä korostetaan sitä, että tietyt asiat tehdään kaikkien kanssa samalla tavalla, jotta yhteistoiminta olisi mahdollisimman saumatonta. Piirretään taululle maastokuvio sekä ihmiset riviin ja kerrotaan, kuinka etsintä siitä jatkuu. Muistetaan myös kertoa, että etsintä on tarkkaan etukäteen suunniteltua ja suunnittelu tapahtuu aina yhteistyöllä ja maaston mukaan.

Harjoitustunti

60 min

Harjoittelu kentällä: Harjoitellaan etsintärivin muodostamista harjoitusalueella ja pyritään kulkemaan johdonmukaisesti jonkin matkaa eteenpäin, näin nuoret ymmärtävät kuinka rivissä liikkuminen tapahtuu. Harjoittelu maastossa: Kun kentällä tapahtuva harjoitteleminen on onnistunut, siirrytään maastoetsintään. Katsotaan, että mahdollisimman monella on heijastinliivit sekä taskulamppu. Maastossa on ”oikea potilas” joka on tarkoitus löytää. Tehdään kokonaissuoritteena eli suunnitellaan alue mikä etsitään ja toteutetaan etsintä. Muistutetaan, että rauhallisuus ja tarkka etsintä tuo parhaan tuloksen. Kun potilas löytyy, tullaan takaisin aseman pihalle ja käydään harjoitus läpi. Henkilön näkyvyys: Jos aikaa jää, käydään henkilön näkyvyyttä läpi. Ajetaan auto pimeälle tielle ja yksi henkilö lähtee kävelemään autosta pois päin. Vaihe 1 Ilman heijastimia Vaihe 2 Heijastimen kanssa Vaihe 3 Heijastinliivin kanssa Vaihe 4 Heijastinliivin ja valon kanssa Tällä voidaan havainnollistaa nuorille valojen sekä heijastimien tärkeyttä pimeässä varsinkin autotiellä!

Lopetus

YhteenvetoKerrataan päivän aihe ja mietitään, mitä on jäänyt mieleen. Jos aikaa on, voidaan vielä porukalla tehdä pienet loppuleikit ennen harjoituksen lopetusta

Oppimiskeskustelu

20 min

Lopetus

10 min

Palaute harjoituksista esimerkiksi silmät kiinni peukku ylös, vaakasuoraan tai alas, harjoitusten päättäminen

Yhteensä

120 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

10 min

Sisältö

Katsotaan läsnäolijat ja kerrotaan päivän aihe

Sisältö

Oppitunti

Kesto

20 min

Sisältö

Teoria: Kartat: Jaetaan porukka pieniin ryhmiin ja annetaan kartta joka ryhmälle. Käydään läpi karttamerkkejä. -kerrotaan mittakaavan tarkoitus ja muistetaan, että metreistä puhuttaessa otetaan aina kaksi nollaa perästä pois. -Avataan tiedosto karttamerkeistä, käydään karttamerkkejä läpi ja nuoret etsivät niitä samalla kartasta. Näin saadaan tuntumaa kohteiden etsintään ja kartan tuntemukseen. Etsintä: Kerrotaan, että pelastuslaitos osallistuu maastoetsintöihin yhdessä poliisin kanssa ja monesti mukana on vapaaehtoisia (esim. VAPEPA). Tällä korostetaan sitä, että tietyt asiat tehdään kaikkien kanssa samalla tavalla, jotta yhteistoiminta olisi mahdollisimman saumatonta. Piirretään taululle maastokuvio sekä ihmiset riviin ja kerrotaan, kuinka etsintä siitä jatkuu. Muistetaan myös kertoa, että etsintä on tarkkaan etukäteen suunniteltua ja suunnittelu tapahtuu aina yhteistyöllä ja maaston mukaan.

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

60 min

Sisältö

Harjoittelu kentällä: Harjoitellaan etsintärivin muodostamista harjoitusalueella ja pyritään kulkemaan johdonmukaisesti jonkin matkaa eteenpäin, näin nuoret ymmärtävät kuinka rivissä liikkuminen tapahtuu. Harjoittelu maastossa: Kun kentällä tapahtuva harjoitteleminen on onnistunut, siirrytään maastoetsintään. Katsotaan, että mahdollisimman monella on heijastinliivit sekä taskulamppu. Maastossa on ”oikea potilas” joka on tarkoitus löytää. Tehdään kokonaissuoritteena eli suunnitellaan alue mikä etsitään ja toteutetaan etsintä. Muistutetaan, että rauhallisuus ja tarkka etsintä tuo parhaan tuloksen. Kun potilas löytyy, tullaan takaisin aseman pihalle ja käydään harjoitus läpi. Henkilön näkyvyys: Jos aikaa jää, käydään henkilön näkyvyyttä läpi. Ajetaan auto pimeälle tielle ja yksi henkilö lähtee kävelemään autosta pois päin. Vaihe 1 Ilman heijastimia Vaihe 2 Heijastimen kanssa Vaihe 3 Heijastinliivin kanssa Vaihe 4 Heijastinliivin ja valon kanssa Tällä voidaan havainnollistaa nuorille valojen sekä heijastimien tärkeyttä pimeässä varsinkin autotiellä!

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

Sisältö

Kerrataan päivän aihe ja mietitään, mitä on jäänyt mieleen. Jos aikaa on, voidaan vielä porukalla tehdä pienet loppuleikit ennen harjoituksen lopetusta

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

20 min

Sisältö

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

Palaute harjoituksista esimerkiksi silmät kiinni peukku ylös, vaakasuoraan tai alas, harjoitusten päättäminen

Yhteensä

120 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

harjoitusasu
harjoitusasu
 • karttoja maastoetsintäalueesta
 • taskulamppuja
 • huomioliivejä
 • heijastimia
 • tietokone ja tykki

Varusteet

Kouluttajien varustus

harjoitusasu

Osallistujien varustus

harjoitusasu

Tarvittava kalusto

 • karttoja maastoetsintäalueesta
 • taskulamppuja
 • huomioliivejä
 • heijastimia
 • tietokone ja tykki

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

pimeässä metsässä ja autotiellä liikkumisen riskit
selkeät ja riittävät turvaohjeistukset, riittävästi kouluttajia paikalla

Turvallisuus

Riskiarvio

pimeässä metsässä ja autotiellä liikkumisen riskit

Turvajärjestelyt

selkeät ja riittävät turvaohjeistukset, riittävästi kouluttajia paikalla

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä