Harjoituksen suunnittelija: Markku Savolainen

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 2.7.2021

Katollaan olevan henkilöauton perän nosto levittimellä

Katollaan olevan henkilöauton perän nosto levittimellä

9

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

6 - 10

90 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

6 - 10

Harjoituksen kesto:

90 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

henkilöauto, tieliikenne, tieliikennepelastaminen

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

osaa:

 • suorittaa työkaluaseman perustamisen tarvittavilla työkaluilla
 • kertoa, mitä työkaluja harjoituksessa on käytössä
 • suorittaa auton virrattomaksi tekemisen
 • kiinnittää Airbag-suojan paikoilleen
 • tukea auto kiiloilla ja tuentaportailla
 • rikkoa takaoven lasit altistunutta vahingoittamatta
 • vaihtaa levittimen kärkien poiston ja asentaa ketjusarjan tilalle
 • suorittaa kahden pelastusportaan pinoamisen ketjuvetosarjan alle
 • toimia altistunutta lämmittääkseen ja rauhoitellakseen

osaa:

 • suorittaa levittimellä auton pohjan avulla takaovien avauksen
 • suorittaa kynnyskoteloiden puristuksen B-pilarin takaosasta
 • suorittaa C- ja D-pilareiden leikkauksen
 • suorittaa ketjuvetosarjan paikoilleen asetuksen etu- ja taka-akseliston väliin
 • kiinnittää kuormaliinan akselistoon
 • suorittaa kuormaliinan kiristyksen noston varmistuksena
 • suorittaa perännoston ketjuvetosarjalla

osaa:

 • toimia irrotustyönjohtajana
 • johtaa ja valvoa turvallista perän nostoa ketjuvetosarjatekniikalla
 • johtaa ja valvoa turvallista altistuneen pelastamista katollaan olevasta henkilöautosta

Perustaso

osaa:

 • suorittaa työkaluaseman perustamisen tarvittavilla työkaluilla
 • kertoa, mitä työkaluja harjoituksessa on käytössä
 • suorittaa auton virrattomaksi tekemisen
 • kiinnittää Airbag-suojan paikoilleen
 • tukea auto kiiloilla ja tuentaportailla
 • rikkoa takaoven lasit altistunutta vahingoittamatta
 • vaihtaa levittimen kärkien poiston ja asentaa ketjusarjan tilalle
 • suorittaa kahden pelastusportaan pinoamisen ketjuvetosarjan alle
 • toimia altistunutta lämmittääkseen ja rauhoitellakseen

Ydintaso

osaa:

 • suorittaa levittimellä auton pohjan avulla takaovien avauksen
 • suorittaa kynnyskoteloiden puristuksen B-pilarin takaosasta
 • suorittaa C- ja D-pilareiden leikkauksen
 • suorittaa ketjuvetosarjan paikoilleen asetuksen etu- ja taka-akseliston väliin
 • kiinnittää kuormaliinan akselistoon
 • suorittaa kuormaliinan kiristyksen noston varmistuksena
 • suorittaa perännoston ketjuvetosarjalla

Erikoistaso

osaa:

 • toimia irrotustyönjohtajana
 • johtaa ja valvoa turvallista perän nostoa ketjuvetosarjatekniikalla
 • johtaa ja valvoa turvallista altistuneen pelastamista katollaan olevasta henkilöautosta

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varaa pilkottava henkilöauto
 • tilaa ketjuvetosarja tai lainaa  harjoituspäiväksi ketjuvetosarja levittimeen, jos palokunnalla ei sarjaa ole
 • varmista, että auto on harjoituspaikassa
 • varmista, että hydrauliset pelastusvälineet ovat kunnossa
 • varmista, että kaikki muu tarvittava kalusto on harjoitukseen tulossa

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • varaa pilkottava henkilöauto
 • tilaa ketjuvetosarja tai lainaa  harjoituspäiväksi ketjuvetosarja levittimeen, jos palokunnalla ei sarjaa ole

Viikko ennen harjoitusta

 • varmista, että auto on harjoituspaikassa
 • varmista, että hydrauliset pelastusvälineet ovat kunnossa
 • varmista, että kaikki muu tarvittava kalusto on harjoitukseen tulossa

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Kerro miksi on tärkeätä osata irrottaa potilas turvallisesti katollaan olevasta ajoneuvosta perän kautta.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

55 min

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Lyhyt kertaus opitusta asiasta

Oppimiskeskustelu

10 min

Käy oppimiskeskustelu alla olevan ohjeen mukaisesti.

Lopetus

15 min

Päästiikö tavoitteisiin? Kalustonhuolto.

Yhteensä

90 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Kerro miksi on tärkeätä osata irrottaa potilas turvallisesti katollaan olevasta ajoneuvosta perän kautta.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

55 min

Sisältö

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Lyhyt kertaus opitusta asiasta

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Käy oppimiskeskustelu alla olevan ohjeen mukaisesti.

Lopetus

Lopetus

Kesto

15 min

Sisältö

Päästiikö tavoitteisiin? Kalustonhuolto.

Yhteensä

90 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Paloasu, viiltosuojahanskat, suojalasit, huomioliivi, (kevytkypärä, jos on)
Paloasu, viiltosuojahanskat, suojalasit. Jos harjoitus pidetään tiealueella lisäksi huomioliivi.
 • pilkottava ajoneuvo katollaan
 • airbag-suoja
 • tuentaportaat 4 kpl
 • kiiloja 2 kpl
 • hydraulinen pelastusvälinesarja (leikkuri ja levitin)
 • ketjusarja levittimeen
 • kuormaliina
 • viltti tai avaruushuopa
 • kauhapaarit tai rankalevy
 • kylmäkalle.

Varusteet

Kouluttajien varustus

Paloasu, viiltosuojahanskat, suojalasit, huomioliivi, (kevytkypärä, jos on)

Osallistujien varustus

Paloasu, viiltosuojahanskat, suojalasit. Jos harjoitus pidetään tiealueella lisäksi huomioliivi.

Tarvittava kalusto

 • pilkottava ajoneuvo katollaan
 • airbag-suoja
 • tuentaportaat 4 kpl
 • kiiloja 2 kpl
 • hydraulinen pelastusvälinesarja (leikkuri ja levitin)
 • ketjusarja levittimeen
 • kuormaliina
 • viltti tai avaruushuopa
 • kauhapaarit tai rankalevy
 • kylmäkalle.

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Ajoneuvon irrotustoiminnan aikana turvalaitteet, mahdolliset heitteet ajoneuvosta, terävät metallipinnat, polttoainevuoto, tulipalo.
Oman sammutusauton EA-välineistö.

Turvallisuus

Riskiarvio

Ajoneuvon irrotustoiminnan aikana turvalaitteet, mahdolliset heitteet ajoneuvosta, terävät metallipinnat, polttoainevuoto, tulipalo.

Turvajärjestelyt

Oman sammutusauton EA-välineistö.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Ryhmän työturvallinen ja nopea työskentely edesauttaa altistuneen selviytymistä onnettomuustilanteessa. Kultainen tunti altistuneen saamiseksi sairaalaan on tärkeä.

Osaamistavoitteet

 • Kertaa osaamistavoitteet eri osaajille
 • Jaa tehtävät
  • perusosaajat (avustavat toimet)
  • ydinosaajat (hydraulisten työvälineiden käyttäjät)
  • erikoisosaaja (irrotustyönjohtaja)
  • seuraajat (suorituksen arvioijat)

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Syttymisen estäminen ja työkaluaseman perustaminen

 • jos henkilöauto ei ole vielä katollaan valmiina, koko ryhmä kääntää auton katolleen työturvallisesti
 • sijoita kylmäkalle kuljettajan paikalle turvavöihin

2. varmista altistuneen hengitysteiden aukipysyminen

3. varmista syttymisen estäminen joko työjohtoselvityksellä tai käsisammutuskalustolla

4. katollaan olevasta ajoneuvosta tuskin saa akusta autoa virrattomaksi, joten poista avain virtalukosta ja vie avain 10 m päähän autosta

5. perusta lähelle autoa työkaluasema, johon tarvittava kalusto (tuentaportaat, kiiloja, hydraulinen pelastusvälinesarja, ketjusarja, kuormaliina, viltti tai avaruushuopa, kauhapaarit tai rankalevy)

6. selvitä työkaluasemalle hydrauliset pelastustyövälineet (riippuen perusosaajien määrästä saavatko he kaikki tuotua)

1. johda käskyin toimintaa jo ennen kohteeseen saapumista esikäskyllä (huomioliivit, syttymisen estäminen, työkaluaseman perustaminen)

Harjoite

Levitys-, puristus- ja leikkauspaikkojen merkitseminen

Ryhmänjohtajalla tai esimiehen paikalla pitää olla merkintäliitu leikkausten merkitsemistä varten

3. seuraa irrotustyönjohtajan merkinnät levitys- ja kynnyskoteloiden puristuspaikoista

1. varmista turvavarusteiden paikat joko CRS (Crash Recovery System) tai EuroRescue-sovelluksella

2. merkitse liidulla levityspaikat ja kynnyskoteloiden puristuspaikat

4. merkitse varmuuden vuoksi (jos perä ei nouse ketjuvedossa) leikkauspaikat B-pilarin takaosaan

Harjoite

Auton stabilointi ja altistuneen huomiointi

Ryhmänjohtajalla tai esimiehen paikalla pitää olla merkintäliitu leikkausten merkitsemistä varten

1. suorita stabilointi kiiloilla A-pilarin molemmille puolille, pelastusportaat kattopalkin suuntaisesti molemmille puolille ajoneuvon perään

2. mikäli etuovi aukeaa, aseta airbagsuoja ohjauspyörään menemättä omalla keholla altistuneen ja ratin väliin (edellyttäen, ettei airbag ole lauennut)

3. suojaa altistunut viltillä tai avaruushuovalla ja rauhoittele tajuissaan olevaa altistunutta (jos etuovi ei aukea, tämä tehdään vasta seuraavassa vaiheessa)

Harjoite

Perän noston valmistelu levittimellä ja ketjusarjalla

Perää käännettäessä ei pidä perää kääntää yli 90 asteeen, koska se on merkittävä työturvallisuusriski. Kuormaliinan oikeaoppinen käyttö tärkeää.

1. riko ensin takaoven ikkunat, jotka eivät ole altistuneen kohdalla

2. suojaa avatusta ikkunasta altistunutta viltillä tai muovilla, jota käytetään myös leikkaussuojana (jos ovet eivät aukea kahvasta)

3. riko altistunutta lähinnä olevat takaikkunat

7. vaihda levittimien kärjet ja asenna ketjusarja levittimeen

10. aseta 2 kpl pelastusportaita päällekkäin korkeaksi pinoksi. Portaat suuntaavat ajoneuvon perän noston suunnan ylöspäin

4. avaa takaovet (keikoilla kahvasta, jos aukeaa) avaamalla ne levittimellä auton pohjan avulla saranapuolelta

5. avaa kynnyskotelo ja sen jälkeen lukko, jotta takaovi aukeaa

6. purista kynnyskotelot B-pilarin takaosasta

8. leikkaa leikkurilla C- (ja farmariauton D-) pilarit poikki merkityistä paikoista

9. aseta levitin aukiasentoon ja ketjusarja paikoilleen etu- ja taka-akseliston välille

11. kiinnitä kuormaliina akselistoon tai muuhun kiinteään paikkaan. Kuormaliina toimii noston varmistuksena, kun levitintä asetetaan uudelleen kireäksi

12. tee levittimen ketjusarjan esikiristys ennen levittimen käyttöä

13. varmista ketjusarjan ja kuormaliinan tukevat kiinnityspaikat

Harjoite

Perän nosto ja kuormaliinavarmistus

Perustaso:

1. aloita levittimen puristaminen kasaan

2. jos perä ei nouse, leikkaa kynnyskoteloihin leikkaukset B-pilarin takaosaan

3. kun levitin nostaa perää, kiristä kuormaliinaa varmistukseksi, ennen kuin portaat kaatuvat ja perä retkahtaa alas

4. portaiden kaatumisen jälkeen, avaa levitin uudelleen ääriasentoon, kiristä ketjusarja ja toista levittimellä puristaminen kasaan

5. ajoneuvon perää ei pidä nostaa yli 90 astetta, se voi aiheuttaa perän käännön romahtamisen ajoneuvon pohjan päälle

6. huolehdi perän nostossa, etteivät portaat kaadu, ennen kuin kuormaliina on hyvin kiristetty

7. huolehdi, että nosto pysäytetään ajoissa, ettei perää nosteta yli 90 asteen

Harjoite

Altistuneen siirto

Altistuneen siirron johtaa ensihoitaja tai irrotustyönjohtaja.

Siirrossa pitää olla useita henkilöitä, mielellään 6-8 henkilöä

3. toimittaa rankalaudan tai kauhapaarit, jolla altistunut voidaan siirtää takakautta pois autosta

6. avustaa siirrossa

2.  raivaa etupenkin pois tieltä siten, että siirto voidaan suorittaa

4. yksi tai kaksi henkilöä hoitaa altistuneen pään rankalaudalle (kauhapaareille) nostossa ja siirrossa

5. avustaa siirrossa

1. irrotustyönjohtaja (tai ensihoitaja) toimii siirron johtajana

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.
 • Saavutettiinko harjoituksen tavoitteet?
 • Mitä koulutusta aiheesta kaivataan jatkossa viikkoharjoituksissa?
 • Onko aiheesta jonkun muun järjestämänä koulutusta?

Lopetus

Yhteenveto

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Lopetus

 • Saavutettiinko harjoituksen tavoitteet?
 • Mitä koulutusta aiheesta kaivataan jatkossa viikkoharjoituksissa?
 • Onko aiheesta jonkun muun järjestämänä koulutusta?

Lisätietoa