Harjoituksen suunnittelija: Marko Nemlander

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Kypärän poistaminen

Kypärän poistamisen tekniikan harjoittelua. (Ladattava tiedosto tulossa.)

2

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

1 - 5

75 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

1 - 5

Harjoituksen kesto:

75 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

kypärä, lisävahinkojen estäminen, niskan tukeminen

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Kuvailee kypärän poistamisen tekniikan.
 • Kuvailee toimintamallin.
 • Suoriutuu kokeneemman avustamisesta.
 • Selittää pään tukemisen merkityksen.
 • Suoriutuu avustustehtävistä kokeneemman ohjeiden mukaan.
 • Arvioi omat rajansa.
 • Kertoo, mitä välineitä tarvitaan altistuneen hoidossa.
 • Arvioi, milloin on tarpeen aloittaa pään tukeminen.
 • Selittää, milloin saa poistaa omatoimisesti kypärän.
 • Kertoo havainnot eteenpäin.
 • Opastaa kypärän poiston perusosaajalle.
 • Raportoi eteenpäin altistuneen tilan.
 • Suoriutuu Virve-päätelaitteen käytöstä.
 • Suoriutuu viestinnästä viestiliikenneohjeen mukaisesti.
 • Arvioi, milloin kypärän poistoa ei saa tehdä.
 • Arvioi, milloin kypärän poiston saa suorittaa.
 • Suoriutuu valvojana toimimisesta poistotilanteessa.
 • Luettelee käytettävät puheryhmät.
 • Arvioi tilanteen, jossa kypärän poisto muuttuu vaaralliseksi ja tulee keskeyttää.

Perustaso

 • Kuvailee kypärän poistamisen tekniikan.
 • Kuvailee toimintamallin.
 • Suoriutuu kokeneemman avustamisesta.
 • Selittää pään tukemisen merkityksen.
 • Suoriutuu avustustehtävistä kokeneemman ohjeiden mukaan.
 • Arvioi omat rajansa.
 • Kertoo, mitä välineitä tarvitaan altistuneen hoidossa.

Ydintaso

 • Arvioi, milloin on tarpeen aloittaa pään tukeminen.
 • Selittää, milloin saa poistaa omatoimisesti kypärän.
 • Kertoo havainnot eteenpäin.
 • Opastaa kypärän poiston perusosaajalle.
 • Raportoi eteenpäin altistuneen tilan.
 • Suoriutuu Virve-päätelaitteen käytöstä.
 • Suoriutuu viestinnästä viestiliikenneohjeen mukaisesti.

Erikoistaso

 • Arvioi, milloin kypärän poistoa ei saa tehdä.
 • Arvioi, milloin kypärän poiston saa suorittaa.
 • Suoriutuu valvojana toimimisesta poistotilanteessa.
 • Luettelee käytettävät puheryhmät.
 • Arvioi tilanteen, jossa kypärän poisto muuttuu vaaralliseksi ja tulee keskeyttää.

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Hankittava kypärä/kypäriä (erimallisia)
 • Hankittava avustaja esittämään altistunutta.
 • Varmistettava avustajan pääsy harjoitukseen.
 • Varmistettava harjoituspaikka.
 • Varmistettava, että kypärät ovat saatavilla.
 • Varmistettava riittävä määrä Virve-päätelaitteita.
 • Kouluttaja kertaa tekniikat.
 • Harjoituksen läpikäynti avustajan kanssa.
 • Virve-päätelaitteiden varmistaminen.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Sammutustyökurssi / pelastustoiminnan peruskurssi.

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Hankittava kypärä/kypäriä (erimallisia)
 • Hankittava avustaja esittämään altistunutta.

Viikko ennen harjoitusta

 • Varmistettava avustajan pääsy harjoitukseen.
 • Varmistettava harjoituspaikka.
 • Varmistettava, että kypärät ovat saatavilla.
 • Varmistettava riittävä määrä Virve-päätelaitteita.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Kouluttaja kertaa tekniikat.
 • Harjoituksen läpikäynti avustajan kanssa.
 • Virve-päätelaitteiden varmistaminen.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Sammutustyökurssi / pelastustoiminnan peruskurssi.

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Kouluttaja kertoo, mitä tehdään ja miksi.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

35 min

Pelastusyksikkö siirtyy altistuneen lähelle ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet.

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Kerrataan, mitä tapahtui harjoituksessa.

Oppimiskeskustelu

20 min

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

10 min

Kaluston huolto.

Yhteensä

75 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Kouluttaja kertoo, mitä tehdään ja miksi.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

35 min

Sisältö

Pelastusyksikkö siirtyy altistuneen lähelle ja suorittaa tarvittavat toimenpiteet.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Kerrataan, mitä tapahtui harjoituksessa.

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

20 min

Sisältö

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

Kaluston huolto.

Yhteensä

75 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Sammutusasu, kypärä, suojahanskat
Sammutusasu, kypärä, suojahanskat
 • Evy-pelastusyksikön varusteet
 • Virve-päätelaite
 • Niskatuet

Varusteet

Kouluttajien varustus

Sammutusasu, kypärä, suojahanskat

Osallistujien varustus

Sammutusasu, kypärä, suojahanskat

Tarvittava kalusto

 • Evy-pelastusyksikön varusteet
 • Virve-päätelaite
 • Niskatuet

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Äkkiliikkeet kypärän poistossa voivat aiheuttaa harjoituspotilaalle vaaratilanteen ja niskan lihaksen venähdyksen. Altistuneen korviin voi kohdistua vetoa, jos kypärää ei saa levitetyksi tarpeeksi. Altistuneen pitkät hiukset voivat takertua kiinni, jolloin niihin kohdistuu kiskomista.
Kouluttaja valvoo tilanteita. Keskeytys TOSI VAARA -komennolla.

Turvallisuus

Riskiarvio

Äkkiliikkeet kypärän poistossa voivat aiheuttaa harjoituspotilaalle vaaratilanteen ja niskan lihaksen venähdyksen. Altistuneen korviin voi kohdistua vetoa, jos kypärää ei saa levitetyksi tarpeeksi. Altistuneen pitkät hiukset voivat takertua kiinni, jolloin niihin kohdistuu kiskomista.

Turvajärjestelyt

Kouluttaja valvoo tilanteita. Keskeytys TOSI VAARA -komennolla.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Kypärän poistosta tulee heikosti kokemusta pelastusyksikön toiminnassa, minkä vuoksi on tärkeää harjoitella oikeaa toimintamallia. Harjoituksen tavoite tulee saavutetuksi, jos osataan arvioida, milloin poiston voi ja milloin ei voi omatoimisesti tehdä. Väärällä toiminnalla voidaan pahentaa altistuneen vammoja. Pelastusyksikön toiminta on hyvää silloin, kun kaikki osaavat arvioida osaamisensa ja voimavaransa näissä tilanteissa.

Osaamistavoitteet

Jokainen harjoitukseen osallistua osaa kuvailla ja vähintään avustajana suorittaa kypärän poiston. Jokaisella harjoitukseen osallistujalla on vähintään teoreettinen tieto vaaroista kypärän poistossa.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Kypäränpoistoharjoitus

Potilaan kohtaaminen

Sammutusparin kanssa sovitaan kummankin tehtävät.

Aloittaa niskan tukemisen kypärä päässä.

Siirtyy potilaan viereen ja varmistaa niskaa kypärän alla ennen kypärän poistoa.

Potilaan kohtaaminen ja altistuneen tutkimisen aloittaminen.

Siirtyy pään yläpuolelle ja valmistautuu kypärän poistoon.

Alkaa levittää kypärää sivuille ja varmistaa, että avustaja tukee niskaa oikeaoppisesti.

Kypärän poiston jälkeen pukee niskatuen oikeaoppisesti paikoilleen altistuneelle.

Keskustelee sammutusparin kanssa altistuneen tilasta.

Konsultoi ensihoitoyksikköä: saako aloittaa kypärän poiston.

Kertoo konsultaation tuloksen pelastusyksikön miehistölle.

Valvoo tilannetta.

Ilmoittaa Virve-päätelaitteella ensihoitoyksikölle tilanteen etenemisestä.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Palaute harjoituksesta. Mitä koulutusta aiheesta toivotaan jatkossa? Kiitos ja positiivinen fiilis!

Lopetus

Yhteenveto

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Palaute harjoituksesta. Mitä koulutusta aiheesta toivotaan jatkossa? Kiitos ja positiivinen fiilis!

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä