Harjoituksen suunnittelija: Antti Rautava

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 21.5.2021

Liikenneonnettomuuspaikalla toimiminen

Ensimmäinen yksikkö, ensitoimet kohteessa. (Ladattava tiedosto tulossa.)

0

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

6 - 10

60 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

6 - 10

Harjoituksen kesto:

60 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

ensiraportti, liikenneonnettomuus, työturvallisuus, viestintä

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • kuvailla liikenneonnettomuuspelastamisen vaarat ja riskit
 • kertoa yksikön henkilöstön perustehtävät liikenneonnettomuuspelastamisessa
 • suoriutua liikenneonnettomuuspaikalla tehtävistään työturvallisuus huomioiden
 • suoriutua sammutusparin ensitoimiin liittyvistä perustehtävistä liikenneonnettomuuspelastamisessa
 • osaa huomioida ja raportoida altistuneet
 • varmistaa turvalliset toimintatavat liikenneonnettomuuspelastamisessa
 • suoriutua viestinnästä muiden yksiköiden kanssa
 • johtaa yksikkönsä toimintaa

Perustaso

 • kuvailla liikenneonnettomuuspelastamisen vaarat ja riskit
 • kertoa yksikön henkilöstön perustehtävät liikenneonnettomuuspelastamisessa

Ydintaso

 • suoriutua liikenneonnettomuuspaikalla tehtävistään työturvallisuus huomioiden
 • suoriutua sammutusparin ensitoimiin liittyvistä perustehtävistä liikenneonnettomuuspelastamisessa
 • osaa huomioida ja raportoida altistuneet

Erikoistaso

 • varmistaa turvalliset toimintatavat liikenneonnettomuuspelastamisessa
 • suoriutua viestinnästä muiden yksiköiden kanssa
 • johtaa yksikkönsä toimintaa

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan valinta
 • Varmista onnettomuusauton saatavuus.
 • Sovi maalihenkilö onnettomuusautoon

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan valinta
 • Varmista onnettomuusauton saatavuus.
 • Sovi maalihenkilö onnettomuusautoon

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


4 min


Pelastusyksikön työturvallinen ja nopea työskentely tieliikenneonnettomuudessa kuuluu perusosaamiseen. Ensitoimilla on merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen sekä sillä edesautetaan altistuneen selviytymistä onnettomuustilanteessa. Altistuneen vammojen ymmärtäminen ja niiden arviointi sekä omien toimenpiteiden hallinta on tärkeää liikenneonnettomuuksissa. Yksikön välinen täsmällinen viestintä helpottaa tilannepaikan johtamista.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

35 min

Auto ajanut lyhtypylvääseen noin 50 km/h. Kuljettaja istuu autossa ja valittaa niskaa. Turvatyyny ei ole lauennut. Lyhtypylväs uhkaa kaatua. Ajoneuvosta valuu nestettä tielle.

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Kerrataan perustehtävät ja oma turvallisuus

Oppimiskeskustelu

12 min

Ohjeen mukainen oppimiskeskustelu osallistujien kanssa jokaisen ryhmän tehtäväsuorituksen jälkeen.

Lopetus

4 min

Ohjeet huollosta. Kalusto ja henkilöstö valmiuteen

Yhteensä

60 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

4 min

Sisältö

Pelastusyksikön työturvallinen ja nopea työskentely tieliikenneonnettomuudessa kuuluu perusosaamiseen. Ensitoimilla on merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen sekä sillä edesautetaan altistuneen selviytymistä onnettomuustilanteessa. Altistuneen vammojen ymmärtäminen ja niiden arviointi sekä omien toimenpiteiden hallinta on tärkeää liikenneonnettomuuksissa. Yksikön välinen täsmällinen viestintä helpottaa tilannepaikan johtamista.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

35 min

Sisältö

Auto ajanut lyhtypylvääseen noin 50 km/h. Kuljettaja istuu autossa ja valittaa niskaa. Turvatyyny ei ole lauennut. Lyhtypylväs uhkaa kaatua. Ajoneuvosta valuu nestettä tielle.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Kerrataan perustehtävät ja oma turvallisuus

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

12 min

Sisältö

Ohjeen mukainen oppimiskeskustelu osallistujien kanssa jokaisen ryhmän tehtäväsuorituksen jälkeen.

Lopetus

Lopetus

Kesto

4 min

Sisältö

Ohjeet huollosta. Kalusto ja henkilöstö valmiuteen

Yhteensä

60 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Paloasu, turvajalkineet, kypärä.
Paloasu, turvajalkineet, kypärä.
 • Pelastusyksikkö ja onnettomuusajoneuvo (esim. miehistöauto).

Varusteet

Kouluttajien varustus

Paloasu, turvajalkineet, kypärä.

Osallistujien varustus

Paloasu, turvajalkineet, kypärä.

Tarvittava kalusto

 • Pelastusyksikkö ja onnettomuusajoneuvo (esim. miehistöauto).

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Liikkuvan ajoneuvon aiheuttamat vaarat.
Ajoneuvoja ei siirrellä kesken harjoituksen.

Turvallisuus

Riskiarvio

Liikkuvan ajoneuvon aiheuttamat vaarat.

Turvajärjestelyt

Ajoneuvoja ei siirrellä kesken harjoituksen.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Pelastusyksikön työturvallinen ja nopea työskentely tieliikenneonnettomuudessa kuuluu perusosaamiseen. Ensitoimilla on merkitystä omaan ja muiden turvallisuuteen sekä sillä edesautetaan altistuneen selviytymistä onnettomuustilanteessa. Altistuneen vammojen ymmärtäminen ja niiden arviointi sekä omien toimenpiteiden hallinta on tärkeää liikenneonnettomuuksissa. Yksikön välinen täsmällinen viestintä helpottaa tilannepaikan johtamista.

Osaamistavoitteet

 • kuvattu yllä.

Käytännön harjoituksen kulku

Case

Liikenneonnettomuuspaikalla toimiminen

Auto ajanut lyhtypylvääseen noin 50 km/h. Kuljettaja istuu autossa ja valittaa niskaa. Turvatyyny ei ole lauennut. Lyhtypylväs uhkaa kaatua. Ajoneuvosta valuu nestettä tielle.

Matkalla paikalle jokaisella henkilökohtainen varustus, heijastinliivi ja valaisin (pimeän/hämärän aikana), VIRVE.

Kerrotaan reitti, lisätiedot/muut yksiköt, mahdollinen esikäsky yksikölle.

Perustason osallistuja tekee seuraavat tehtävät ohjatusti/autettuna.

Kohteeseen saapuminen

 • Ajoneuvon paikka ja sijoitus
 • Oman työturvallisuuden arviointi: ei vaaraa muulta liikenteeltä, ei liikenteenohjausta, lyhtypylväs?
 • Tiedustelu, käskytys

Huomioi ajoneuvon käyttövoima ja suunnittele toiminta sen mukaan.

Toiminta kohteessa

 • Syttymisen estäminen: käsisammutin/työjohtoselvitys (virrattomaksi tekeminen harkinnan ja esitoimien mukaan).
 • Altistuneen kuljettajan rauhoittelu, niskan tukeminen (sitoo yhden henkilön), lämpöhukan esto. Seuraavaksi tilannetiedot yksikönjohtajalle.
 • Laukeamaton turvatyyny; turvatyynysuojan asentaminen.
 • Nestevuodon selvitys ja toimenpiteet: jäähdytysneste, ei välittömiä toimia.
 • Miten toimitaan lyhtypylvään suhteen?

Ryhmänjohtajan viestintä tilannepaikanjohtajalle, viestintä muille yksiköille.

Ydintason osallistuja tekee edellä mainitut tehtävät itsenäisesti, ryhmänjohtajan käskystä.

Erikoistason osallistuja tekee edellä mainitut tehtävät itsenäisesti, ryhmänjohtajan käskystä ja pystyy toimimaan ryhmänjohtajana ja käskyttämään muita tarvittavalla tavalla.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Oma turvallisuus ja lisävahinkojen estäminen on ensimmäinen huolehdittava asia onnettomuuspaikalla. Tilanteesta riippuen muun liikenteen pysäyttäminen tai ohjaus voi olla ensimmäinen tehtävä kohteessa.

Pelastustyö voidaan aloittaa vasta kun se on turvallista. Tässä harjoituksessa keskityttiin pelastusyksikön perustehtäviin liikenneonnettomuustilanteessa.

Tilannearvio ja johtaminen on tärkeää, jonka merkitys kasvaa vilkasliikenteisillä teillä ja laajemmissa onnettomuuksissa. Suurin uhka: luo painopiste.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Mitä tieliikennepelastamisen koulutusta jatkossa? Kiitos & positiivinen fiilis!

Lopetus

Yhteenveto

Oma turvallisuus ja lisävahinkojen estäminen on ensimmäinen huolehdittava asia onnettomuuspaikalla. Tilanteesta riippuen muun liikenteen pysäyttäminen tai ohjaus voi olla ensimmäinen tehtävä kohteessa.

Pelastustyö voidaan aloittaa vasta kun se on turvallista. Tässä harjoituksessa keskityttiin pelastusyksikön perustehtäviin liikenneonnettomuustilanteessa.

Tilannearvio ja johtaminen on tärkeää, jonka merkitys kasvaa vilkasliikenteisillä teillä ja laajemmissa onnettomuuksissa. Suurin uhka: luo painopiste.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Mitä tieliikennepelastamisen koulutusta jatkossa? Kiitos & positiivinen fiilis!

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä