Harjoituksen suunnittelija: Severi Uurasmaa

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Liikenneonnettomuuspaikan turvallisuus

Onnettomuuspaikan turvallisuus, suoja-autotoiminta ja liikenteenohjaus (Ladattava tiedosto tulossa.)

3

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

70 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

70 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

ensiarvio, liikenteenohjaus, suoja-autotoiminta, tieliikennepelastaminen, työturvallisuus

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Luettelee onnettomuuspaikan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
 • Tunnistaa riskitekijöitä onnettomuuspaikalla.
 • Antaa esimerkkejä toimenpiteistä, jolla onnettomuuspaikan riskejä poistetaan/pienennetään.
 • Suorittaa itsenäisesti käsketyt toimenpiteet onnettomuuspaikan turvallisuuden parantamiseksi.
 • Kuvailee, kuinka liikenteenohjaus toteutetaan erilaisilla tiealueilla.
 • Valitsee oikeat välineet liikenteenohjaukseen ja onnettomuuspaikan rajaukseen.
 • Suoriutuu yksikön oman ajoneuvon käyttämisestä apuna.
 • Arvioi onnettomuuspaikan riskitekijät.
 • Antaa käskyjä riskitekijöiden poistamiseksi/vähentämiseksi.
 • Tuottaa pelastustoiminnan johtajalle tilannetietoa onnettomuuspaikalta.

Perustaso

 • Luettelee onnettomuuspaikan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.
 • Tunnistaa riskitekijöitä onnettomuuspaikalla.
 • Antaa esimerkkejä toimenpiteistä, jolla onnettomuuspaikan riskejä poistetaan/pienennetään.

Ydintaso

 • Suorittaa itsenäisesti käsketyt toimenpiteet onnettomuuspaikan turvallisuuden parantamiseksi.
 • Kuvailee, kuinka liikenteenohjaus toteutetaan erilaisilla tiealueilla.
 • Valitsee oikeat välineet liikenteenohjaukseen ja onnettomuuspaikan rajaukseen.
 • Suoriutuu yksikön oman ajoneuvon käyttämisestä apuna.

Erikoistaso

 • Arvioi onnettomuuspaikan riskitekijät.
 • Antaa käskyjä riskitekijöiden poistamiseksi/vähentämiseksi.
 • Tuottaa pelastustoiminnan johtajalle tilannetietoa onnettomuuspaikalta.

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Valitaan harjoitukseen sopiva paikka:
  • Iso piha-alue, johon esimerkiksi spraymaalilla tai kalkilla tehdään tien kaistat.
  • Rauhallinen teollisuusalueen sivukatu, jonka sulkemiseen harjoitusta varten saadaan lupa.
 • Huolehdi, että käytössä on jokin onnettomuusautoa markkeeraava ajoneuvo. Tämä auto voi olla mikä vaan ajoneuvo, koska siihen ei kosketa harjoituksessa.
 • Tee tarvittavat merkinnät harjoituspaikalle.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Oppitunti aiheesta liikenteen ohjaus ja suoja-autotoiminta
 • Alueelliset toiminta-ohjeet osattava, esim HIKLU-toimintaohjekortti ”TYÖTURVALLISUUS TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISSA”.
 • Käytössä olevan kaluston on oltava tuttua tai siihen on tutustuttava etukäteen.

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Valitaan harjoitukseen sopiva paikka:
  • Iso piha-alue, johon esimerkiksi spraymaalilla tai kalkilla tehdään tien kaistat.
  • Rauhallinen teollisuusalueen sivukatu, jonka sulkemiseen harjoitusta varten saadaan lupa.

Viikko ennen harjoitusta

 • Huolehdi, että käytössä on jokin onnettomuusautoa markkeeraava ajoneuvo. Tämä auto voi olla mikä vaan ajoneuvo, koska siihen ei kosketa harjoituksessa.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Tee tarvittavat merkinnät harjoituspaikalle.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

 • Oppitunti aiheesta liikenteen ohjaus ja suoja-autotoiminta
 • Alueelliset toiminta-ohjeet osattava, esim HIKLU-toimintaohjekortti ”TYÖTURVALLISUUS TIELIIKENNEONNETTOMUUKSISSA”.

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Käytössä olevan kaluston on oltava tuttua tai siihen on tutustuttava etukäteen.

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Sisältö

Oppitunti


10 min


Kerrataan onnettomuuspaikalle saapumisen toimintamalli ja ohjeistetaan ryhmänjohtajat harjoitukseen liittyvillä ohjeilla.

Harjoitustunti

25 min

Harjoitus toteutetaan tilanteenomaisesti. Alla kuvattu harjoituksessa huomioitavia seikkoja.

Lopetus

YhteenvetoOppimiskeskustelu

20 min

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

10 min

Ohjeet kaluston huollosta ja sen suorittaminen.

Yhteensä

70 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Sisältö

Oppitunti

Kesto

10 min

Sisältö

Kerrataan onnettomuuspaikalle saapumisen toimintamalli ja ohjeistetaan ryhmänjohtajat harjoitukseen liittyvillä ohjeilla.

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

25 min

Sisältö

Harjoitus toteutetaan tilanteenomaisesti. Alla kuvattu harjoituksessa huomioitavia seikkoja.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

Sisältö

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

20 min

Sisältö

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

Ohjeet kaluston huollosta ja sen suorittaminen.

Yhteensä

70 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Turvajalkineet, huomioliivi, kypärä
Sammutusasu tai kevyt sammutusasu, turvajalkineet, huomioliivi, kypärä
 • Oppituntia varten tila, tietokone ja näyttöruutu tai valkokangas ja videotykki. Oppitunnin PowerPoint-materiaali: liikennepelastamisen työturvallisuus
 • Pelastusyksikkö
 • Säiliöyksikkö / mikä vain raskas yksikkö suoja-autoksi
 • Miehistöauto tms. johtoyksiköksi/ambulanssiksi /poliisin ajoneuvoksi

Varusteet

Kouluttajien varustus

Turvajalkineet, huomioliivi, kypärä

Osallistujien varustus

Sammutusasu tai kevyt sammutusasu, turvajalkineet, huomioliivi, kypärä

Tarvittava kalusto

 • Oppituntia varten tila, tietokone ja näyttöruutu tai valkokangas ja videotykki. Oppitunnin PowerPoint-materiaali: liikennepelastamisen työturvallisuus
 • Pelastusyksikkö
 • Säiliöyksikkö / mikä vain raskas yksikkö suoja-autoksi
 • Miehistöauto tms. johtoyksiköksi/ambulanssiksi /poliisin ajoneuvoksi

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Ajoneuvolla ajettava kolari tai henkilön alle jääminen.
Perehdytys ajoneuvoihin, ei ajeta palokypärä päässä, ilman peruutuskameraa olevissa autoissa peruutuksen varmistaa näyttäjä.

Turvallisuus

Riskiarvio

Ajoneuvolla ajettava kolari tai henkilön alle jääminen.

Turvajärjestelyt

Perehdytys ajoneuvoihin, ei ajeta palokypärä päässä, ilman peruutuskameraa olevissa autoissa peruutuksen varmistaa näyttäjä.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Kerrotaan esimerkkejä oman paloaseman yksiköiden ollessa onnettomuuspaikoilla tapahtuneista läheltä piti -tilanteista tai lisäonnettomuuksista. Painotetaan, että tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä, vaan oppia käytännössä opituista asioista, jotta jokainen pelastushenkilökuntaan kuuluva pääsisi tulevaisuudessakin onnettomuuspaikalta ehjänä kotiin.

Osaamistavoitteet

Työturvallinen työskentely liikenneonnettomuuspaikalla.

Käytännön harjoituksen kulku

Case

Matkalla onnettomuuspaikalle tehtävät toimet

 • Pukee paloasun(tai kevytasun) ja kypärän lisäksi myös heijastinliivin päälleen.
 • Pimeän aikaan ottaa henkilökohtaiseen varustukseen myös valaisimen.
 • Ottaa henk.koht varustukseen VIRVE-radion ja valitsee siihen annetun puheryhmän sekä asettaa kaiuttimen päälle ja säätää sopivan äänenvoimakkuuden.
 • Kuljettaja lähestyy onnettomuuspaikkaa paikallistuntemusta hyödyntäen parhaimmaksi katsomaansa reittiä.
 • Ryhmänjohtaja antaa pelastustoimen johtajalle aika-arvion kohteeseen saapumisesta.
 • Ryhmänjohtaja antaa ryhmälle esikäskyn matkan aikana, jos kohteessa odottava tehtävä on jo tiedossa (tässä harjoituksessa toteutetaan vain omaa toimintaa suojaavat tehtävät).
 • Kuljettaja/ryhmänjohtaja selvittää onnettomuuspaikan tarkan sijainnin (huomioi ajosuunnat/rampit ym.).
 • Ohjeistaa ryhmänsä/parinsa huolehtimaan oikeanlaiset suojavarusteet päälle ja tarpeellinen kalusto mukaan (valaisin, VIRVE ym.).

Harjoite

Onnettomuuspaikalle saapuminen (ensimmäinen yksikkö).

 • Käskyn saadessaan pysäyttää liikenteen turvallisesti liikenteenohjaajan pysäytysmerkkiä käyttäen.
 • Kuljettajana toimiessa sijoittaa auton niin, että se suojaa pelastushenkilöstöä muulta liikenteeltä.
 • Kuljettajana toimiessa kytkee mahdollisesti pelastusyksiköstä löytyvät liikenteenohjausvalot päälle.
 • Ryhmänjohtaja antaa tilanneilmoituksen pelastustoiminnan johtajalle/ tarvittaessa muille paikalle tuleville viranomaisille (keskitytään tässä harjoituksessa liikenteenohjaukseen ja muihin riskitekijöihin onnettomuuspaikalla, esim. tulipalon vaara, vaaralliset aineet, sähkölinjat, liukkaus).
 • Ryhmänjohtaja arvioi liikenteenohjauksen/ liikenteenpysäytyksen tarpeen ja määrää toimet.

Harjoite

Suojayksikön sijoitus

 • Saadun käskyn perusteella onnettomuusalue rajataan liikenteenohjauskeiloilla niin, että suojayksiköltä lähtien keilat laitetaan suljettavan kaistan ja liikennöitävän kaistan väliin. Keiloituksen tulee jatkua onnettomuuspaikan ohi niin pitkälle, että viimeinenkin ambulanssi jää keilojen suojaamalle alueelle. Jos mahdollista, niin ohikulkeva kaista ohjataan hieman asvaltoidun pientareen puolelle, jotta työskentelyalue on isompi.
 • Kuljettaja ajaa raskaan ajoneuvon suoja-autoksi hänelle määrättyyn paikkaan. Suoja-auto sijoitetaan suljetulle kaistalle onnettomuuspaikkaa ennen, kaupungissa joitain kymmeniä metrejä ja maantiellä/moottoritiellä 100-150 metriä ennen onnettomuuspaikkaa.
 • Käytetään ajoneuvosta löytyviä liikenteenohjausvaloja sekä nostetaan esimerkiksi sinivilkulla varustettu valomasto ylös.
 • Keilojen näkymistä pimeällä voi tehostaa led-valokiekoilla.
 • Antaa määräyksen yksikön oikeasta sijoituspaikasta.

Harjoite

Onnettomuuspaikalla tehtäviä omaa toimintaa suojaavia toimia

 • Syttymisen estämisen järjestäminen (sammutin tai työjohto/vaahtoselvitys) saadun käskyn mukaan ohjatusti.
 • Onnettomuusalueen valaiseminen ajoneuvojen valomastoilla ja siirrettävillä valoilla. Huomioitava, etteivät valot häikäise liiaksi ohi kulkevaa liikennettä.
 • Riskin huomioiminen ja havaittujen riskien arvioiminen sekä tarvittaessa niihin puuttuminen. (Tässä esimerkiksi kouluttaja voi kuvailla sanallisesti onnettomuuspaikan olosuhteet tai ryhmänjohtajalle voidaan antaa kuva, jonka perusteella hän tekee tarpeelliset toimet).
 • Valvoa, ettei pelastushenkilöstö kulje ”ei suojatulla alueella”.
 • Ohjeistaa kevyet yksiköt (johtoyksikkö, ambulanssi, poliisi) sijoittumaan onnettomuuspaikan ohitse suojatulle/rajatulle alueelle.

Harjoite

Liikenteenohjaus onnettomuuspaikan ohi kaksikaistaisella tiellä

Perustaso:

 • Liikenteenohjaajan tarvitseman välineistön valitseminen (huomioliivi, kypärä, liikenteenohjaajan pysäytymerkki, VIRVE).
 • Pysäyttää liikenteen tien sivusta alkaen ja ensimmäisen auton pysähdyttyä siirtyy tien keskilinjaan, jotta myös takana tulevat havaitsevat pysähtymismerkin.
 • Kommunikoi toisessa päässä olevan liikenteenohjaajan kanssa ja sopii vuorotellen ajoneuvojen päästämisestä.
 • Päästetyn jonon viimeiset ajoneuvot ilmoitetaan ja toinen pää toistaa ne, jotta vältytään kolareilta.
 • Ohjeistaa liikenteenohjaus järjestelyt tiealueen ja paikallisten olosuhteiden mukaan.
 • Ryhmänjohtaja määrää liikenteenohjaukseen oman puheryhmän.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerrataan harjoituksen kulku. Korosta turvallista työskentelyä ja ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Palaute harjoituksesta. Mitä tieliikennepelastamisen koulutusta jatkossa? Kiitokset ja positiivinen fiilis!

Lopetus

Yhteenveto

Kerrataan harjoituksen kulku. Korosta turvallista työskentelyä ja ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Palaute harjoituksesta. Mitä tieliikennepelastamisen koulutusta jatkossa? Kiitokset ja positiivinen fiilis!

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä