Harjoituksen suunnittelija: Antti Riepponen

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 5.5.2021

5

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

120 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

120 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

maastopalo, moottoriruisku

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • kuvailla maastopalon sammuttamisen karkeat periaatteet
 • selittää maastopalon reunan haltuunoton vyörytysmenetelmän
 • kertoa pienoismoottoriruiskun vedentuoton riittävyyden selvitysmatkan suhteen
 • suoriutua letkulinjan jatkamisesta
 • suoriutua tarvittavan työletkun määrän arvioimisesta alkuselvityksessä
 • suoriutua pelastusryhmän toiminnan johtamisesta tämän toimintamallin mukaisesti palon reunojen haltuun ottamiseksi.

Perustaso

 • kuvailla maastopalon sammuttamisen karkeat periaatteet
 • selittää maastopalon reunan haltuunoton vyörytysmenetelmän
 • kertoa pienoismoottoriruiskun vedentuoton riittävyyden selvitysmatkan suhteen
 • suoriutua letkulinjan jatkamisesta

Ydintaso

 • suoriutua tarvittavan työletkun määrän arvioimisesta alkuselvityksessä

Erikoistaso

 • suoriutua pelastusryhmän toiminnan johtamisesta tämän toimintamallin mukaisesti palon reunojen haltuun ottamiseksi.

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan tiedustelu ja sopiminen: sopiva metsä luonnonvesilähteen äärellä
 • Pienoismoottoriruiskun käyntiinlähdön ja polttoainetilanteen tarkastus
 • Maastopalon reunojen merkitseminen wc-paperisuikalein harjoituskohteessa puiden oksille

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Pienoismoottoriruiskun käyttö:  osaa –tasolla
 • Suihkuputken käsittely: suihkukulman säätäminen
 • Kaluston tuntemus: tässä harjoituksessa käytettävät kalustonimikkeet
 • Perusselvitys toimintamalli

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Harjoituspaikan tiedustelu ja sopiminen: sopiva metsä luonnonvesilähteen äärellä

Viikko ennen harjoitusta

 • Pienoismoottoriruiskun käyntiinlähdön ja polttoainetilanteen tarkastus

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Maastopalon reunojen merkitseminen wc-paperisuikalein harjoituskohteessa puiden oksille

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Pienoismoottoriruiskun käyttö:  osaa –tasolla
 • Suihkuputken käsittely: suihkukulman säätäminen
 • Kaluston tuntemus: tässä harjoituksessa käytettävät kalustonimikkeet
 • Perusselvitys toimintamalli

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Ohjeet harjoituskohteelle siirtymisestä ja ajoneuvoihin jako

Sisältö

Oppitunti


20 min


10 min ajoneuvoilla siirtyminen harjoituskohteelle + 10 min maaastolaatikolla kaikille yhteisesti

Harjoitustunti

50 min

35 min harjoitukseen 15 min kaluston kokoamiseen

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Opitun tiedon soveltamisen toteaminen

Oppimiskeskustelu

15 min

Oppimiskeskustelussa käydään suoritteita läpi. Kerro hyvät ja korjattavat suoritteet. Huomio myös työturvallisuuspuutteet.

Lopetus

25 min

Todetaan kaikki kalusto mukaan otetuksi ja käsky siirtymästä asemalle.

Yhteensä

120 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Ohjeet harjoituskohteelle siirtymisestä ja ajoneuvoihin jako

Sisältö

Oppitunti

Kesto

20 min

Sisältö

10 min ajoneuvoilla siirtyminen harjoituskohteelle + 10 min maaastolaatikolla kaikille yhteisesti

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

50 min

Sisältö

35 min harjoitukseen 15 min kaluston kokoamiseen

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Opitun tiedon soveltamisen toteaminen

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

15 min

Sisältö

Oppimiskeskustelussa käydään suoritteita läpi. Kerro hyvät ja korjattavat suoritteet. Huomio myös työturvallisuuspuutteet.

Lopetus

Lopetus

Kesto

25 min

Sisältö

Todetaan kaikki kalusto mukaan otetuksi ja käsky siirtymästä asemalle.

Yhteensä

120 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Ulkolämpötilan mukaan paloasu tai kevyt paloasu (kevyt palopuku+ kevyt kypärä).
Ulkolämpötilan mukaan paloasu tai kevyt paloasu (kevyt palopuku+ kevyt kypärä).
 • Vähintään seuraavat: per sivusta: 2 kehikollista työletkua yhteensä 12 työletkua
 • 2 pääletkua
 • jakoliitin
 • 4 suihkuputkea
 • 2 oksaliitintä
 • pienoismoottoriruisku
 • imuletku
 • imusiivilä
 • kalustonaru
 • moottoriruiskun lisäpolttoaine

Varusteet

Kouluttajien varustus

Ulkolämpötilan mukaan paloasu tai kevyt paloasu (kevyt palopuku+ kevyt kypärä).

Osallistujien varustus

Ulkolämpötilan mukaan paloasu tai kevyt paloasu (kevyt palopuku+ kevyt kypärä).

Tarvittava kalusto

 • Vähintään seuraavat: per sivusta: 2 kehikollista työletkua yhteensä 12 työletkua
 • 2 pääletkua
 • jakoliitin
 • 4 suihkuputkea
 • 2 oksaliitintä
 • pienoismoottoriruisku
 • imuletku
 • imusiivilä
 • kalustonaru
 • moottoriruiskun lisäpolttoaine

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Kompastuminen -> ei juosta; paineletkujen käsittely ->kypärä; eksyminen -> letkua pitkin kulkeminen; lämpökuorma -> nesteytys; veden varaan joutuminen -> irtoruiskun selvitys väh. 2 hlö
Sammutusauton EA-välineet

Turvallisuus

Riskiarvio

Kompastuminen -> ei juosta; paineletkujen käsittely ->kypärä; eksyminen -> letkua pitkin kulkeminen; lämpökuorma -> nesteytys; veden varaan joutuminen -> irtoruiskun selvitys väh. 2 hlö

Turvajärjestelyt

Sammutusauton EA-välineet

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Motivoi

 • Maastopalon sammuttamisen vyörytysmenetelmä on tehokas tapa ottaa haltuun palon reuna-alue. Reuna-alueen haltuun ottaminen on olennainen osa palon leviämisen rajoittamista.

Harjoite

Maastopalon sammuttamisen karkeat periaatteet

Kertova opetus 5 min: Maastopalon sammuttamisen karkeat periaatteet:

 1. Tiedustelu: suunta, laajuus, voimakkuus, korkeus (aluskasvillisuudessa/latvoissa)
 2. Alkuselvitys ja reunojen haltuun otto
 3. Palon kärjen kiinni otto ja motitus
 4. Rajatun alueen keskelle jääneen alueen sammuttaminen
 5. Jälkivartiointi / luovutus maanomistajalle

Maastolaatikkoa (maahan kepillä piirretty periaatepiirros) hyödyntäen kertova opetus 5min: Alkuselvityksessä (perusselvitys) aloitetaan 1 työletkun selvittämisellä per sivusta, letkun päähän suihkuputki à vesimerkki. Tällä letkuselvityksen pituudella vaikutetaan ensimmäiselle 20m matkalle jakoliittimeltä.

Ryhmänjohtaja antaa lisäkäskyn sisään ryhmälle lisäletkujen hakemisesta ja reunan vyöryttämisestä jo alkuselvityskäskyn yhteydessä, jotta vapautuu itse jatkamaan tilanteen kehittymisen tiedustelua.

Kun letku ei enää riitä, annetaan ”vesi seis” -merkki. Seuraava letku selvitetään ensimmäisen letkun päättymiskohdasta palon reunan ulkopuolella 10m eteenpäin lenkiksi ja palataan em. päättymiskohtaan liittäen toinen liitin edelliseen letkuun ja toinen liitin suihkuputkeen. Näin päästään vaikuttamaan päättymiskohdasta eteenpäin 20m ilman tarvetta palata paineisella letkulla taaksepäin.

Kun letku ei enää riitä, annetaan ”vesi seis” –merkki (suljetaan vedentulo jakoliittimeltä) ja liitetään edellä mainitulla tavalla seuraava letku ja sen päähän suihkuputki. Tässä yhteydessä lisätään myös 2. ja 3. letkun väliin oksaliitin vesitien haaroittamista varten.

Kun oksaliitin on lisätty ja suihkuputki on valmis letkujohdon päässä, annetaan ”vettä”-merkki. Tämä sama menettely tehdään samanaikaisesti kummallakin sivustalla, tavoitteena kohdata toisen sivustan ryhmä ja motittaa palo. Ryhmänjohtaja voi käskeä sammutusparia jakautumaan kahdelle eri työsuihkulle palon reunan pitämiseksi hallussa: erillisen työletkun selvittämisestä oksaliittimeltä (erillinen suihkuputki päähän).

Konemies tai erillinen ryhmä/yksikkö selvittää pienoismoottoriruiskun luonnonvedenottopaikasta katkeamattoman vesitien muodostamiseksi.

Harjoite

Harjoitevaihe vaihtoehto 1

Kertova opetus 5 min: Maastopalon sammuttamisen karkeat periaatteet:

 1. Tiedustelu: suunta, laajuus, voimakkuus, korkeus (aluskasvillisuudessa/latvoissa)
 2. Alkuselvitys ja reunojen haltuun otto
 3. Palon kärjen kiinni otto ja motitus
 4. Rajatun alueen keskelle jääneen alueen sammuttaminen
 5. Jälkivartiointi / luovutus maanomistajalle

Harjoite

Harjoitevaihe vaihtoehto 2

Mikäli vyörytysmenetelmä on tuttu, harjoitusjoukolle voi antaa suoraan selvityskäskyt, jolloin toiminta on enemmän oikean tilanteen mukaista. Mikäli mukana on kokemattomampia, ja menetelmäksi on valittu tilanteenmukainen harjoitus, tulee heidän ”mentoreistaan” sopia ennen harjoitusta.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Maastopalon sammuttamisen vaiheet? Avoin kysymys, jolloin kukin koulutettava miettii: riittikö veden paine suihkuputkella hyvin, kun letkuselvityksen pituus oli 60 m / sivusta ja per sivusta oli avoinna 2 kpl suihkuputkia (toinen siis oksaliittimeltä) – saavutetaan oivallus, että 650 l pienoismoottoriruisku riittää yhdelle sivustalle tällä selvitysmatkalla, mutta pidempi matka tai useampia suihkuputkia edellyttää suurempaa vedentuottoa.

Oppimiskeskustelussa käydään suoritteita läpi. Kerro hyvät ja korjattavat suoritteet. Huomio myös työturvallisuuspuutteet.

Mikäli käytetään vaihtoehtoa 2 harjoitevaiheen toteutuksessa oikeaa sammutustilannetta simuloiden, viedään oppimiskeskustelu läpi perusmallin mukaan: ensin harjoituksen/tilanteen kuvaus, sitten missä onnistuttiin ja lopuksi ”take work message”.

Voidaan myös kulkea koko joukolla läpi ainakin toinen sivusta, jolloin korostetaan kunkin ryhmän jäsenen tekemiä oikeita suoritteita. Näin kukin osallistuja saa yleiskuvan koko ryhmän tehtävien lopputuloksista sen lisäksi, mitä on omaa tehtäväänsä suorittaessaan päässyt käsillään tekemään. Lisäksi kukin suorittaja saa hyvää palautetta, mikä tukee oppimiskokemusta.

Selkeä kaluston kokoamiskäsky ja tämän jälkeen käsky kaluston huollosta.

Kaluston kokoamisessa kiinnitettävä erityinen huomio siihen, että aluskasvillisuuden sekaan ei jää kalustoa.

Lopetus

Yhteenveto

Maastopalon sammuttamisen vaiheet? Avoin kysymys, jolloin kukin koulutettava miettii: riittikö veden paine suihkuputkella hyvin, kun letkuselvityksen pituus oli 60 m / sivusta ja per sivusta oli avoinna 2 kpl suihkuputkia (toinen siis oksaliittimeltä) – saavutetaan oivallus, että 650 l pienoismoottoriruisku riittää yhdelle sivustalle tällä selvitysmatkalla, mutta pidempi matka tai useampia suihkuputkia edellyttää suurempaa vedentuottoa.

Oppimiskeskustelu

Oppimiskeskustelussa käydään suoritteita läpi. Kerro hyvät ja korjattavat suoritteet. Huomio myös työturvallisuuspuutteet.

Mikäli käytetään vaihtoehtoa 2 harjoitevaiheen toteutuksessa oikeaa sammutustilannetta simuloiden, viedään oppimiskeskustelu läpi perusmallin mukaan: ensin harjoituksen/tilanteen kuvaus, sitten missä onnistuttiin ja lopuksi ”take work message”.

Voidaan myös kulkea koko joukolla läpi ainakin toinen sivusta, jolloin korostetaan kunkin ryhmän jäsenen tekemiä oikeita suoritteita. Näin kukin osallistuja saa yleiskuvan koko ryhmän tehtävien lopputuloksista sen lisäksi, mitä on omaa tehtäväänsä suorittaessaan päässyt käsillään tekemään. Lisäksi kukin suorittaja saa hyvää palautetta, mikä tukee oppimiskokemusta.

Lopetus

Selkeä kaluston kokoamiskäsky ja tämän jälkeen käsky kaluston huollosta.

Kaluston kokoamisessa kiinnitettävä erityinen huomio siihen, että aluskasvillisuuden sekaan ei jää kalustoa.

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä