Harjoituksen suunnittelija: Severi Uurasmaa

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 28.6.2021

Perusselvitykset rakennuspaloissa

Perusosaajan eri perusselvitysmallit

17

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Ei

Ei

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

1 - 5

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Ei

Erikoistaso:

Ei

Henkilömäärä:

1 - 5

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

AVAINSANAT:

alkuselvitykset, perusselvitys

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • luetella perusselvityksessä tarvittavan peruskaluston
 • tunnistaa pelastusyksikön kalustosta perusselvitykseen rakennuspalotehtävässä tarvittavan kaluston
 • kertoa eri pelastusryhmän jäsenten tarvitseman kaluston perusselvityksen eri variaatioissa
 • kertoa eri pelastusryhmän jäsenten tehtävät perusselvityksen eri variaatioissa
 • kertoa työturvallisuuden perusteet eri selvitysmalleissa

Perustaso

 • luetella perusselvityksessä tarvittavan peruskaluston
 • tunnistaa pelastusyksikön kalustosta perusselvitykseen rakennuspalotehtävässä tarvittavan kaluston
 • kertoa eri pelastusryhmän jäsenten tarvitseman kaluston perusselvityksen eri variaatioissa
 • kertoa eri pelastusryhmän jäsenten tehtävät perusselvityksen eri variaatioissa
 • kertoa työturvallisuuden perusteet eri selvitysmalleissa

Ydintaso

Erikoistaso

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan varaaminen, piha-alue tai kalustohalli, jossa tilaa vähintään noin 6 m x 10 m
 • Pelastusyksikön kalustoineen varaaminen
 • Tutustu itse Pelastusopiston julkaisuun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä” ja tulosta käyttöösi sivulta 86 alkavat liitetaulukot
 • Varmista, että tarvittava kalusto on olemassa ja harjoituspaikka vapaana
 • Valmistele harjoituspaikka valmiiksi, jos mahdollista (Kuvan mukaisesti)

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Teoriatunti perusselvityksistä tai omatoiminen tutustuminen Pelastusopiston julkaisuun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä”

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Harjoituspaikan varaaminen, piha-alue tai kalustohalli, jossa tilaa vähintään noin 6 m x 10 m
 • Pelastusyksikön kalustoineen varaaminen
 • Tutustu itse Pelastusopiston julkaisuun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä” ja tulosta käyttöösi sivulta 86 alkavat liitetaulukot

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Varmista, että tarvittava kalusto on olemassa ja harjoituspaikka vapaana
 • Valmistele harjoituspaikka valmiiksi, jos mahdollista (Kuvan mukaisesti)

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

 • Teoriatunti perusselvityksistä tai omatoiminen tutustuminen Pelastusopiston julkaisuun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä”

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Tehokas alkutoimenpiteiden suoritus määrittää koko sammutustehtävän onnistumista.

Sisältö

Oppitunti


15 min


Käydään läpi harjoituksen kulku tekemällä ensimmäinen suorite vaiheittain ja rauhallisesti.

Harjoitustunti

Suorituksia eri selvitysmalleista kouluttajan ohjeiden mukaan 5-10 min/toisto.

Lopetus

Yhteenveto


3 min


Harjoituksen sisällön kertaus.

Oppimiskeskustelu

10 min

Oppimiskeskustelussa käydään suoritteita läpi oppilaiden kertomana. Painota hyviä suoritteita. Huomio myös työturvallisuuspuutteet.

Lopetus

11 min

Kalustonhuolto.

Yhteensä

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Tehokas alkutoimenpiteiden suoritus määrittää koko sammutustehtävän onnistumista.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

15 min

Sisältö

Käydään läpi harjoituksen kulku tekemällä ensimmäinen suorite vaiheittain ja rauhallisesti.

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

Sisältö

Suorituksia eri selvitysmalleista kouluttajan ohjeiden mukaan 5-10 min/toisto.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

3 min

Sisältö

Harjoituksen sisällön kertaus.

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Oppimiskeskustelussa käydään suoritteita läpi oppilaiden kertomana. Painota hyviä suoritteita. Huomio myös työturvallisuuspuutteet.

Lopetus

Lopetus

Kesto

11 min

Sisältö

Kalustonhuolto.

Yhteensä

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Paloasu tai vaihtoehtoisesti väliasu/asemapalvelusasu ja turvakengät
Paloasu
 • Pelastusyksikkö kalustoineen

Varusteet

Kouluttajien varustus

Paloasu tai vaihtoehtoisesti väliasu/asemapalvelusasu ja turvakengät

Osallistujien varustus

Paloasu

Tarvittava kalusto

 • Pelastusyksikkö kalustoineen

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Painavien tavaroiden ottaminen autosta / kantaminen saattavat aiheuttaa pudotessa vammoja jaloille, joten turvakengät jalkaan. Suoritettaessa harjoitusta piha-alueella talvella, on syytä varoa liukastumista. Tikkaiden ottaminen/kiinnitys ajoneuvon katolta. Käytetään kypärää tätä tehdessä ja varotaan putoamista ajoneuvon tikkailta tai -katolta.
Ei tarvetta erityisille turvajärjestelyille, ensiapuvälineet sammutusautosta.

Turvallisuus

Riskiarvio

Painavien tavaroiden ottaminen autosta / kantaminen saattavat aiheuttaa pudotessa vammoja jaloille, joten turvakengät jalkaan. Suoritettaessa harjoitusta piha-alueella talvella, on syytä varoa liukastumista. Tikkaiden ottaminen/kiinnitys ajoneuvon katolta. Käytetään kypärää tätä tehdessä ja varotaan putoamista ajoneuvon tikkailta tai -katolta.

Turvajärjestelyt

Ei tarvetta erityisille turvajärjestelyille, ensiapuvälineet sammutusautosta.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Kerro tehokkaiden alkutoimenpiteiden sekä sopivan selvitysmallin valinnan merkityksestä tulipalon sammutuksessa, jossa ensivaiheessa säästetyt minuutit ovat tärkeitä.

Osaamistavoitteet

Kertaa osaamistavoitteet.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Esittele harjoituspaikka

 • Pelastusyksikkö on pysäköity omalle paikalleen, ja se toimii suorituksen aloituspaikkana. Kaikki kalusto on sijoitettu omille paikoilleen ajoneuvoon ja luukut suljettu.
 • Ensimmäinen ”keila” kuvastaa paikkaa, johon jakoliitin sijoitetaan perusselvityksessä. Tämä keila sijoitetaan noin kolmen metrin päähän ajoneuvosta, mielellään niin, että pumpulta on siihen suora tie letkun vedon helpottamiseksi.
 • Toinen ”keila” kuvastaa paikkaa, jossa olisi kerrostalon tms. ulko-ovi/rapun ovi tai esimerkiksi tikkaat katolle tehtävässä perusselvityksessä. Tämä keila sijoitetaan noin kolmen metrin päähän edellisestä keilasta.
 • Kolmas ”keila” kuvastaa paikkaa, jossa olisi palavan huoneiston/tilan ovi tai palavan rakennuksen katto. Tämä keila sijoitetaan myös noin kolmen metrin päähän edellisestä keilasta.

Harjoite

Ensimmäinen suoritus vaiheittain

 • Harjoituksessa jokainen pelastusryhmän jäsen kerää tarvitsemansa kaluston autosta selvityskäskyn kuultuaan. Kaluston keräämisessä on syytä muistaa, että ensisijainen tehtävä on saada 1. sammutuspari suorittamaan tehtävää, kuten oikeassakin tilanteessa, joten lisää kalustoa voi palata noutamaan myöhemmin.
 • Jokainen selvittää oman kalustonsa siihen paikkaan kuin selvittäisi oikeassakin tilanteessa. Pääjohtoa selvitetään se noin 3 metriä, jakoliitin laitetaan keilan viereen ja työjohdon pää yhdistetään oikeanpuoleiseen liittimeen. Työjohtoa selvitetään noin 3m + 3m ja omasta kalustosta riippuen ”huoneiston ovelle voidaan viedä esimerkiksi ”patonki”+ suihkuputki. Myös muut työkalut sijoitetaan luonteville paikoille: murtovälineet huoneiston ovelle, savutuuletin alkuvaiheessa kerrostalon rapun ovelle, suojaparin työsuihkuun vaadittava kalusto jakoliittimelle tai ulko-ovelle ja lisäveden saamiseen vaadittava kalusto pumpun/säiliön täytön läheisyyteen.
 • Kun kaikki ovat saaneet tehtävänsä tehtyä, he jäävät paikoilleen kuuntelemaan kouluttajan johdolla tehtävää tarkastusta, että kaikki tarvittava kalusto löytyy oikeilta paikoilta.
 • Lopuksi kalusto kerätään takaisin ajoneuvoon ja harjoitukseen osallistujat järjestäytyvät kouluttajan ohjeen mukaan uusille paikoille seuraavaa vetoa varten.

Harjoite

Suorituksia eri perusselvityksistä ja tarvittaessa myös eri vahvuuksilla

 • Kouluttaja antaa selvityskäskyn
 • Osallistujat toimivat käskyn mukaan
 • Tarkastetaan oikean kaluston mukana olo ja tarvittaessa keskustellaan toimintatavoista. Esimerkiksi pyydetään 1. paria näyttämään letkukannattimen kiinnitys tai kertomaan, kuinka he murtaisivat oven.
 • Kerätään kalusto ja vaihdetaan paikkoja.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Lopetus

Yhteenveto

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Lopetus

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

VINKKEJÄ HARJOITUKSEN TOTEUTUKSEEN:

1. Harjoituksessa yli 6 hlö, miten saat kaikille tekemistä?

 • Viikkoharjoituksissa ryhmäkoko on usein suurempi kuin 6 hlöä. Voit teettää harjoitusta samaan aikaan kahdelle ryhmälle samasta autosta, vaikka eri puolille autoa. Muista, että esimerkiksi tikkaita ja savutuulettimia on usein vain yhdet, joten ryhmille on syytä määrätä erityyppiset selvitykset.
 • Voit myös käyttää seuraajia/vertaispalautteen antajia, joille tulostat seurantataulukot Pelastusopiston julkaisun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä” sivulta 86 alkavista liitteistä.

2. Teetettävät selvitykset valitaan osallistujien osaamiseen mukaan. Aloitetaan perinteisestä perusselvityksestä ja niiden onnistuessa hyvin siirrytään eri variaatioihin.

 • perusselvitys maantasossa 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys kerrokseen 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys alkusammutustiedustelulla 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys käyttäen nousujohtoa 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys irtotikkailla 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys ulkokautta 1+3 ja 1+5

 • Käytettävä kalusto voi olla autosta vaikeasti otettavassa paikassa. Esimerkiksi tikkaat on syytä jättää ajoneuvon viereen harjoituksen ajaksi.

Harjoitukseen liittyviä tietoja

VINKKEJÄ HARJOITUKSEN TOTEUTUKSEEN:

1. Harjoituksessa yli 6 hlö, miten saat kaikille tekemistä?

 • Viikkoharjoituksissa ryhmäkoko on usein suurempi kuin 6 hlöä. Voit teettää harjoitusta samaan aikaan kahdelle ryhmälle samasta autosta, vaikka eri puolille autoa. Muista, että esimerkiksi tikkaita ja savutuulettimia on usein vain yhdet, joten ryhmille on syytä määrätä erityyppiset selvitykset.
 • Voit myös käyttää seuraajia/vertaispalautteen antajia, joille tulostat seurantataulukot Pelastusopiston julkaisun ”Pelastusryhmän ensitoimenpiteisiin kuuluvat selvitykset sammutustehtävässä” sivulta 86 alkavista liitteistä.

2. Teetettävät selvitykset valitaan osallistujien osaamiseen mukaan. Aloitetaan perinteisestä perusselvityksestä ja niiden onnistuessa hyvin siirrytään eri variaatioihin.

 • perusselvitys maantasossa 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys kerrokseen 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys alkusammutustiedustelulla 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys käyttäen nousujohtoa 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys irtotikkailla 1+3 ja 1+5
 • perusselvitys ulkokautta 1+3 ja 1+5

 • Käytettävä kalusto voi olla autosta vaikeasti otettavassa paikassa. Esimerkiksi tikkaat on syytä jättää ajoneuvon viereen harjoituksen ajaksi.

Harjoitukseen liittyviä linkkejä