Harjoituksen suunnittelija: Anssi Rautava

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Pintapelastus

Pintapelastus vaatii säännöllistä harjoittelua. Pintapelastustoimintaan liittyy riskejä omalle terveydelle, ja niiden hallinnassa harjoittelu on avainasemassa. (Ladattava tiedosto tulossa.)

4

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

80 min

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

80 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

AVAINSANAT:

hansalautta, pintapelastus, turvanarun käyttö, työturvallisuus

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Tunnistaa pintapelastuksessa käytettävät varusteet.
 • Suoriutuu pintapelastusvarusteiden pukemisesta ohjatusti.
 • Kuvailee varusteiden käytönjälkeisen huollon.
 • Luettelee pintapelastukseen liittyvät toiminnot.
 • Suoriutuu avustetusti pintapelastajana toimimisesta.
 • Suoriutuu itsenäisesti pintapelastukseen liittyvistä toimista.
 • Suoriutuu pintapelastajana normaalisriskisessä tehtävässä.
 • Arvioi pintapelastustehtävään liittyviä riskejä ja vaaroja.
 • Analysoi eri toimintojen merkitystä pintapelastustehtävissä.
 • Suorittaa riskinarvion pintapelastustehtävällä.
 • Suoriutuu toiminnan johtamisesta.

Perustaso

 • Tunnistaa pintapelastuksessa käytettävät varusteet.
 • Suoriutuu pintapelastusvarusteiden pukemisesta ohjatusti.
 • Kuvailee varusteiden käytönjälkeisen huollon.
 • Luettelee pintapelastukseen liittyvät toiminnot.
 • Suoriutuu avustetusti pintapelastajana toimimisesta.

Ydintaso

 • Suoriutuu itsenäisesti pintapelastukseen liittyvistä toimista.
 • Suoriutuu pintapelastajana normaalisriskisessä tehtävässä.
 • Arvioi pintapelastustehtävään liittyviä riskejä ja vaaroja.

Erikoistaso

 • Analysoi eri toimintojen merkitystä pintapelastustehtävissä.
 • Suorittaa riskinarvion pintapelastustehtävällä.
 • Suoriutuu toiminnan johtamisesta.

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan valinta ja varaaminen.
 • Pelastusyksikön varaaminen.
 • Maalihenkilön valinta.
 • Varmista kalusto, avustajat ja harjoituspaikka.
 • Ohjeista avustajat.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Kerrataan pintapelastuksessa käytettävä kalusto ja merkinanto.
 • Jotta harjoituksessa voi toimia itsenäisesti, täytyy pintapelastuskurssi olla suoritettuna ja pintapelastuskelpoinen.

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

 • Harjoituspaikan valinta ja varaaminen.
 • Pelastusyksikön varaaminen.
 • Maalihenkilön valinta.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Varmista kalusto, avustajat ja harjoituspaikka.
 • Ohjeista avustajat.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

 • Kerrataan pintapelastuksessa käytettävä kalusto ja merkinanto.

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Jotta harjoituksessa voi toimia itsenäisesti, täytyy pintapelastuskurssi olla suoritettuna ja pintapelastuskelpoinen.

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

40 min

Pintapelastusharjoitus

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Oppimiskeskustelu

20 min

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

10 min

Kaluston huolto.

Yhteensä

80 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

40 min

Sisältö

Pintapelastusharjoitus

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

20 min

Sisältö

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

Kaluston huolto.

Yhteensä

80 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Asemapuku/paloasu
Pintapelastus/kuivapuku + alusasu, pelastusliivi, maski, snorkkeli, räpylät, puukko, kevytkypärä, valaisin, (Virve-yhteys)
 • Hansalautta
 • mela
 • turvanarukela

Varusteet

Kouluttajien varustus

Asemapuku/paloasu

Osallistujien varustus

Pintapelastus/kuivapuku + alusasu, pelastusliivi, maski, snorkkeli, räpylät, puukko, kevytkypärä, valaisin, (Virve-yhteys)

Tarvittava kalusto

 • Hansalautta
 • mela
 • turvanarukela

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Kaatuminen ja putoaminen kalustoselvityksen aikana. Liukas/jyrkkä kallio, virtaava vesi, muu vesiliikenne, voimalaitos/pato, viemäriputken tms. pää
Harjoituspaikan ja olosuhteiden tarkastelu ennalta, varopelastaja rannalla, varovaisuus ja kypärä.

Turvallisuus

Riskiarvio

Kaatuminen ja putoaminen kalustoselvityksen aikana. Liukas/jyrkkä kallio, virtaava vesi, muu vesiliikenne, voimalaitos/pato, viemäriputken tms. pää

Turvajärjestelyt

Harjoituspaikan ja olosuhteiden tarkastelu ennalta, varopelastaja rannalla, varovaisuus ja kypärä.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Pintapelastus vaatii säännöllistä harjoittelua ja on yksi ns. pakollisista harjoituksista. Pintapelastustoimintaan liittyy riskejä omalle terveydelle, ja niiden hallinnassa harjoittelu on avainasemassa. Autettava on usein hengenhädässä, jolloin nopealla ja oikealla toiminnalla on suuri merkitys tehtävän lopputuloksen kannalta. Siksi on tärkeää pitää toiminta yksinkertaisena.

Osaamistavoitteet

Harjoituksessa kerrataan ja vahvistetaan jo ennen opittuja taitoja. Osataan toimia pelastusyksikkönä pintapelastustehtävissä. Perehdyttämisvaiheessa olevat osallistujat saavat käsityksen pintapelastustoiminnan perusteista ja toimintamalleista sekä oppivat käytettävät varusteet.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Pintapelastus

Perustason osallistuja avustaa ohjatusti pintapelastajia varusteiden pukemisessa.

Turvanarun käyttö kokeneemman opastuksella.

Merkinanto opastettuna.

Varusteiden huolto ohjattuna.

Asemalla

Määritetään tehtävät henkilöille. Esitellään harjoituspaikka ennakkoon ja huomioidaan riskitekijät.

Todetaan maaliryhmän toiminta. Luetaan hälytysilmoitus ja puetaan kuivapuvut osittain ennen ajoneuvoon nousua.

Kerrataan taktiikat: lopullinen valinta tapahtuu kohteessa. Harkitaan, lähetetäänkö toinen pelastaja uimalla autettavan luokse heti kohteeseen saapumisen jälkeen toisen valmistellessa lauttaa.

Matkalla kohteeseen 

Viimeistellään pintapelastuspukujen pukeminen. Ryhmänjohtaja kertoo tarvittaessa lisätietoja tilanteesta ja tehtävästä. Ryhmänjohtaja tekee tarvittavat ilmoitukset, jos harjoituksessa on mukana ptj/HÄKE.

Muiden yksiköiden viive n. 30 min.

Kohteessa

Varmistetaan ja tarkistetaan pintapelastajien varustus (henkilökohtainen ja pari).

Tiedustelu, valitaan käytettävä taktiikka:

 • tähystys/paikannus (ristisuuntimat)
 • edetään maitse mahdollisimman lähelle kohdetta.

Toteutetaan valitun taktiikan mukaiset toimenpiteet:

 • Konemies avustaa pelastuslautan ja turvanarun käyttöönotossa, toimii avustajana/tähystäjänä
 • Pintapelastajat parina.

Pelastettavan pinnalla pitäminen ja maihin kuljettaminen valitun taktiikan mukaisesti.

Erikseen harjoitellaan case-tehtävän jälkeen

 • Veteen meno
 • Uinti räpylävarustuksessa
 • Parityöskentely lautan kanssa; yhteistyö avustajan kanssa, suunnistaminen
 • Autettavan nostaminen lautan päälle eri tekniikoilla
 • Merkinanto (OK, veto, seis, hätä)

Ryhmänjohtaja huolehtii tiedustelusta, paikannuksesta, johtamisesta ja yhteydenpidosta muihin yksiköihin.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Palaute harjoituksesta: millainen harjoitus tästä aiheesta seuraavaksi?

Lopetus

Yhteenveto

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Palaute harjoituksesta: millainen harjoitus tästä aiheesta seuraavaksi?

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä