Harjoituksen suunnittelija: Marko Nemlander

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Roskispalo

Harjoitus roskislavapalon sammuttamisesta. (Ladattava tiedosto tulossa.)

2

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

90 min

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

90 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

AVAINSANAT:

altistuminen, roskis, savu

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Kuvailee tilanteen vaaroja.
 • Nimeää, mitä välineitä harjoituksessa tarvitaan.
 • Suoriutuu tarvittavien varusteiden hakemisesta.
 • Suorittaa ohjatusti nopeimman reitin palopaikalle.
 • Suorittaa perusselvityksen ohjatusti.
 • Käyttää suihkuputkea ohjatusti tarvittaessa.
 • Suoriutuu itsenäisesti paineilmalaitteen pukemisesta.
 • Valitsee oikean selvityksen.
 • Kuvailee tuulen merkityksen sammutustyössä.
 • Arvioi oikean suunnan sammutukselle.
 • Arvioi omat voimavarat pelastusyksikön jäsenenä.
 • Suorittaa itsenäisesti ja työturvallisesti tarvittavan selvityksen.
 • Suoriutuu tilanteen johtamisesta.
 • Arvioi lisäavun tarpeen eri tilanteissa.
 • Arvioi vaaroja.
 • Tunnistaa eri materiaalien merkityksen tilanteessa.

Perustaso

 • Kuvailee tilanteen vaaroja.
 • Nimeää, mitä välineitä harjoituksessa tarvitaan.
 • Suoriutuu tarvittavien varusteiden hakemisesta.
 • Suorittaa ohjatusti nopeimman reitin palopaikalle.
 • Suorittaa perusselvityksen ohjatusti.
 • Käyttää suihkuputkea ohjatusti tarvittaessa.

Ydintaso

 • Suoriutuu itsenäisesti paineilmalaitteen pukemisesta.
 • Valitsee oikean selvityksen.
 • Kuvailee tuulen merkityksen sammutustyössä.
 • Arvioi oikean suunnan sammutukselle.
 • Arvioi omat voimavarat pelastusyksikön jäsenenä.
 • Suorittaa itsenäisesti ja työturvallisesti tarvittavan selvityksen.

Erikoistaso

 • Suoriutuu tilanteen johtamisesta.
 • Arvioi lisäavun tarpeen eri tilanteissa.
 • Arvioi vaaroja.
 • Tunnistaa eri materiaalien merkityksen tilanteessa.

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Selvitä, olisiko saatavilla oikea roskis/roskislava, jossa voisi tehdä pienen palon.
 • Harjoituspaikan varmistaminen: jos roskislavaa ei ole käytettävissä, varmista, voiko harjoituspaikalla tehdä pienen kokon.
 • Apukouluttajan varaaminen.
 • Harjoituksen läpikäynti apukouluttajan kanssa.
 • Säätiedotuksen tarkkailu (metsäpalovaara).
 • Poltettava materiaali harjoituspaikalle.
 • Varmistettava, ettei ole metsäpalovaaraa.
 • Aikataulun sopiminen apukouluttajan kanssa: milloin tuli sytytetään.
 • Varmistettava, että kaikki vaiheet tehty.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Sammutustyökurssi / pelastustoiminnan peruskurssi.

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Selvitä, olisiko saatavilla oikea roskis/roskislava, jossa voisi tehdä pienen palon.
 • Harjoituspaikan varmistaminen: jos roskislavaa ei ole käytettävissä, varmista, voiko harjoituspaikalla tehdä pienen kokon.
 • Apukouluttajan varaaminen.

Viikko ennen harjoitusta

 • Harjoituksen läpikäynti apukouluttajan kanssa.
 • Säätiedotuksen tarkkailu (metsäpalovaara).

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Poltettava materiaali harjoituspaikalle.
 • Varmistettava, ettei ole metsäpalovaaraa.
 • Aikataulun sopiminen apukouluttajan kanssa: milloin tuli sytytetään.
 • Varmistettava, että kaikki vaiheet tehty.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Sammutustyökurssi / pelastustoiminnan peruskurssi.

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


10 min


Tilanteen pohjustus. Jos ei voi käyttää oikeaa tulta, motivoidaan osallistujat mielikuvaharjoitukseen.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

45 min

Pienryhmissä osaamistason mukainen harjoittelu.

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Mitä harjoituksessa tehtiin.

Oppimiskeskustelu

20 min

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

10 min

Kaluston huolto

Yhteensä

90 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

10 min

Sisältö

Tilanteen pohjustus. Jos ei voi käyttää oikeaa tulta, motivoidaan osallistujat mielikuvaharjoitukseen.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

45 min

Sisältö

Pienryhmissä osaamistason mukainen harjoittelu.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Mitä harjoituksessa tehtiin.

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

20 min

Sisältö

Oppimiskeskustelu Pelastusopiston mallin mukaan.

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

Kaluston huolto

Yhteensä

90 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Sammutusasu, kypärä, suojahanskat, suojalasit
Sammutusasu, kypärä, paineilmalaitteet, suojahanskat
 • Sammutusyksikkö
 • paineilmalaitteet
 • sammutuskalusto
 • raivauskalusto

Varusteet

Kouluttajien varustus

Sammutusasu, kypärä, suojahanskat, suojalasit

Osallistujien varustus

Sammutusasu, kypärä, paineilmalaitteet, suojahanskat

Tarvittava kalusto

 • Sammutusyksikkö
 • paineilmalaitteet
 • sammutuskalusto
 • raivauskalusto

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Oikean tulen leviäminen. Palovammat.
Kouluttaja valvoo tai ottaa mukaan apukouluttajan, joka valvoo oikeaa tulta ja ettei tuli pääse leviämään. Sammutusvalmius tilanteen jälkeen: huolehdittava, että kaikki on jäähtynyt. Evy mukaan tai varmistettava, että pelastusyksikön mukana tulee EA-välineet.

Turvallisuus

Riskiarvio

Oikean tulen leviäminen. Palovammat.

Turvajärjestelyt

Kouluttaja valvoo tai ottaa mukaan apukouluttajan, joka valvoo oikeaa tulta ja ettei tuli pääse leviämään. Sammutusvalmius tilanteen jälkeen: huolehdittava, että kaikki on jäähtynyt. Evy mukaan tai varmistettava, että pelastusyksikön mukana tulee EA-välineet.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Ryhmän kokemustaso vaihtelee paljon, mikä korostuu tämän harjoituksen toteuttamisessa turvallisesti. Rauhallisen toiminnan tulee olla keskipisteenä: kouluttajan tulee huomioida rauhallinen käytös, koska siten hän edesauttaa ryhmän toimimista vastaavasti. Kouluttajan tulisi kertoa motivoinnissa palon rajuuden vaihtelu eri materiaalien palaessa.

Osaamistavoitteet

Jokainen ymmärtää selvitysmallit roskispaloissa. Turvallisen toiminnan periaatteet. Kokemusta kohdata oikea tulipalo.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Roskislavapalon sammutus

 • Löytää pelastusyksiköstä suihkuputken ja letkun.
 • Letkun liittäminen.
 • Suihkuputken käsittely.
 • Pienehkön palon sammuttaminen ilman paineilmalaitetta.
 • Paineilmalaitteiden pukeminen.
 • Letkuselvitys palokohteeseen.
 • Aloittaa palon sammuttamisen oikeaoppisesti ja turvallisesti.
 • Varmistaa tilanteen lapiolla ja/tai purkamalla kokon.
 • Kohteen tiedustelu.
 • Päätös selvitysmallista.
 • Käskyjen jako.
 • Tilanteen seuraaminen ja tarvittaessa ohjaaminen.
 • Lisäyksikön hälyttäminen, jos tilanne vaatii.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Opittujen asioiden kertaus. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Palaute harjoituksesta. Mitä vastaavan aiheen koulutusta toivotaan jatkossa? Kiitos ja positiivinen fiilis!

Lopetus

Yhteenveto

Opittujen asioiden kertaus. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Palaute harjoituksesta. Mitä vastaavan aiheen koulutusta toivotaan jatkossa? Kiitos ja positiivinen fiilis!

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä