Harjoituksen suunnittelija: Severi Uurasmaa

Päivitetty: 19.11.2023

Julkaistu: 19.11.2023

Savutuuletus tavanomaisista kohteista

Savutuuletus rakannuspalon sammuttamisen jälkeen

0

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Ei

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

11 - 15

60 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Ei

Henkilömäärä:

11 - 15

Harjoituksen kesto:

60 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

rakennuspalo, savutuuletin, savutuuletus

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • nimetä savutuuletuksessa käytettävän kaluston
 • selittää savutuulettimen toiminnan (sähkö/akku/polttomoottori)
 • selittää savutuulettimeen kytkettävän savutuuletussukan asentamisen.
 • valita oikean savutuuletusmenetelmän tavanomaisissa kohteissa
 • selittää, kuinka savutuuletuksessa savu menee pois ja korvausilmaa tulee tilalle
 • rakentaa savulle ja korvausilmalle reitin ovien, ikkunoiden ja savunpoistoluukkujen avulla.

Perustaso

 • nimetä savutuuletuksessa käytettävän kaluston
 • selittää savutuulettimen toiminnan (sähkö/akku/polttomoottori)
 • selittää savutuulettimeen kytkettävän savutuuletussukan asentamisen.

Ydintaso

 • valita oikean savutuuletusmenetelmän tavanomaisissa kohteissa
 • selittää, kuinka savutuuletuksessa savu menee pois ja korvausilmaa tulee tilalle
 • rakentaa savulle ja korvausilmalle reitin ovien, ikkunoiden ja savunpoistoluukkujen avulla.

Erikoistaso

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Valitse harjoitukselle sopiva paikka ja tutustu itse siihen etukäteen.
 • Harjoituksessa ei tarvitse käyttää keinosavua eikä tuulettimia tarvitse käynnistää sisätiloissa.
 • Harjoituspaikalla olisi hyvä olla portaikko/ portaat johonkin, jolloin voidaan mallintaa toimintaa kerrostalossa.
 • Varaa pelastusyksikkö/savutuuletuksessa käytettävä kalusto.
 • Varmista kaluston toiminta ja että osaat itse käyttää sitä.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Oppitunti savutuuletuksen toimintaperiaatteista

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

 • Valitse harjoitukselle sopiva paikka ja tutustu itse siihen etukäteen.
 • Harjoituksessa ei tarvitse käyttää keinosavua eikä tuulettimia tarvitse käynnistää sisätiloissa.
 • Harjoituspaikalla olisi hyvä olla portaikko/ portaat johonkin, jolloin voidaan mallintaa toimintaa kerrostalossa.
 • Varaa pelastusyksikkö/savutuuletuksessa käytettävä kalusto.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Varmista kaluston toiminta ja että osaat itse käyttää sitä.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Oppitunti savutuuletuksen toimintaperiaatteista

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Kerrotaan, että valitsemalla oikean savutuuletuksen toimintatavan voidaan pienentää jälkivahinkoja merkittävästi. (Pikakertaus menetelmistä.)

Sisältö

Oppitunti


0 min


Oppitunti erikseen ennen tätä harjoitusta.

Harjoitustunti

45 min

Harjoituksen toteutus kuvattu alempana.

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Vastaillaan harjoituksen aikana heränneisiin kysymyksiin ja kerrataan eri savutuuletuksen toteutustavat nimeltä.

Oppimiskeskustelu

0 min

Oppimiskeskustelua käydään läpi harjoituksen, joten lopussa ei välttämättä tarvitse erikseen.

Lopetus

5 min

Ohjeet huolloista ja kiitokset kaikille.

Yhteensä

60 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Kerrotaan, että valitsemalla oikean savutuuletuksen toimintatavan voidaan pienentää jälkivahinkoja merkittävästi. (Pikakertaus menetelmistä.)

Sisältö

Oppitunti

Kesto

0 min

Sisältö

Oppitunti erikseen ennen tätä harjoitusta.

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

45 min

Sisältö

Harjoituksen toteutus kuvattu alempana.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Vastaillaan harjoituksen aikana heränneisiin kysymyksiin ja kerrataan eri savutuuletuksen toteutustavat nimeltä.

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

0 min

Sisältö

Oppimiskeskustelua käydään läpi harjoituksen, joten lopussa ei välttämättä tarvitse erikseen.

Lopetus

Lopetus

Kesto

5 min

Sisältö

Ohjeet huolloista ja kiitokset kaikille.

Yhteensä

60 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Asemapalvelus- tai väliasu, silmäsuojaus savutuuletinta käytettäessä
Asemapalvelus- tai väliasu, silmäsuojaus savutuuletinta käytettäessä
 • palokunnan sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset savutuulettimet
 • savutuuletussukka
 • jatkojohto
 • sammutusauto
 • suojalasit

Varusteet

Kouluttajien varustus

Asemapalvelus- tai väliasu, silmäsuojaus savutuuletinta käytettäessä

Osallistujien varustus

Asemapalvelus- tai väliasu, silmäsuojaus savutuuletinta käytettäessä

Tarvittava kalusto

 • palokunnan sähkö- ja polttomoottorikäyttöiset savutuulettimet
 • savutuuletussukka
 • jatkojohto
 • sammutusauto
 • suojalasit

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Tuulettimen kokeilussa voi roskia lentää silmään.
Tuuletinta käyttävä henkilö käyttää suojalaseja ja muut ovat kauempana.

Turvallisuus

Riskiarvio

Tuulettimen kokeilussa voi roskia lentää silmään.

Turvajärjestelyt

Tuuletinta käyttävä henkilö käyttää suojalaseja ja muut ovat kauempana.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Kerrotaan, että valitsemalla oikean savutuuletuksen toimintatavan voidaan pienentää jälkivahinkoja merkittävästi.

Osaamistavoitteet

Tehokkaan savutuuletuksen toteuttaminen.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Tutustuminen savutuuletuskalustoon

Savutuuletussukan kytkeminen

 • huomioi harjoituspaikka sen mukaan, että tuuletinta voi tässä osiossa käyttää
 • polttomoottori-tuulettimen käyttö ulkotiloissa
 • Käynnistäkää kokeeksi kaikki savutuulettimet, joita palokunnasta löytyy ja tutustukaa niiden tehon säätöihin.
 • Tutustukaa savutuulettimien asennon säätöihin.
 • Huomioikaa, että jatkojohdot tulee avata kokonaan kelalta suuren virrankulutuksen vuoksi, ettei lämpenemisestä automaattisulake laukea.

Harjoite

Savutuuletussukan kytkeminen

Sijoittakaa savutuuletin oviaukolle ylipainetuuletusta varten ja kerratkaa sen sijoitukseen liittyvät asiat:

 • ovien kiilaus
 • savutuulettimen ilman keilan tulee täyttää mahdollisimman iso osa aukosta
 • tuulettimen ohjaus yläviistoon
 • savun poistumisreitti.

Sijoittakaa savutuuletin oviaukolle alipainetuuletusta varten ja käykää läpi samat asiat kuin edellisessä kohdassa (korvausilman reitti).

 • Kerratkaa/kokeilkaa, millä tuulettimella voi imeä vahvistetun sukan avulla ja mihin tuulettimiin voi kytkeä rullalta levitettävän puhalluspuolen sukan.
 • Harjoitelkaa noin 3 metrin pätkällä kertakäyttöisellä sukalla tuulettimen käyttöä niin, että sen ulostulopäätä kavennetaan hieman solmun avulla, jotta se pysyy ryhdikkäänä eikä heilu. Sukan pään voi myös solmia kokonaan ja tehdä puukolla siihen viillon, josta savu pääsee ulos, mutta sukka pysyy vielä ryhdikkäänä.

Harjoite

Savutuulettimen sijoitus

Sijoittakaa savutuulettimia erilaisiin paikkoihin ikkunoille ja käytössä olevien tilojen aukoille yli- ja alipainetuuletuksen tekemistä varten ja huomioikaa tarvittavat asiat:

 • ovien kiilaus
 • pöytien, tuolien, ym. käyttö apuna tuulettimen paikoilleen sijoittamisessa
 • savutuulettimen ilman keilan tulee täyttää mahdollisimman iso osa aukosta
 • tuulettimen ohjaus yläviistoon
 • savun poistumisreitti / korvausilman reitti.

Suurien tilojen tuuletus (yleensä ylipaineistus) kahden peräkkäisen tuulettimen avulla.

Harjoite

Savutuuletus suihkuputkella

voidaan hyvin toteuttaa kuivaharjoitteluna.

Suihkuputkella savutuulettamisen toimintamallin opettelu/kertaus kuivaharjoitteluna. Letkua auki laukusta pari metriä ja suihkuputki kiinni siihen. Muistettava ainakin:

 • suihkuputken oikea sijoitus ikkunalle/ovelle
 • milloin sammutuspari voi aloittaa savutuuletuksen?
   • kun alkupalo on sammutettu ja ikkuna tms. löytyy.
   • aloituksesta täytyy muistaa ilmoittaa esimiehelle, jotta tilaan saadaan korvausilmaa hyökkäysreitin kautta.
 • kakkonen tarkkailee muuta tilaa/ tutkii tilaa näkyvyyden parannuttua.

Kesto yleensä melko lyhyt. Lopetetaan, kun suurin lämpö pääsee ulos ja näkyvyys alkaa parantua (15 sek – minuutti).

Harjoite

CASE 1

 • Valitkaa jokin ikkunoilla varustettu tila/yksittäinen huone harjoituskohteesta ja kuvitelkaa, että siellä on ollut pieni tulipalo, joka on sammutettu, mutta tilassa on edelleen savua.
 • Pohtikaa, kuinka toteuttaisitte savutuuletuksen tulipalotilanteessa.
 • Tuulettimia ei tarvitse käynnistää.

Perustaso:

 • Savutuulettimen sijoitus paikoilleen
 • Tarvittavat ovien kiilaukset
 • Käytettävän savutuuletusmenetelmän valinta
 • Korvausilmareitin / savun ulosmenoreitin valinta

Harjoite

CASE 2

 • Kuvitellaan, että noustaan rappukäytävää kerrostaloon. Toisen kerroksen huoneistossa on tulipalo ja savua on reilusti myös rappukäytävässä.
 • Kuinka toteuttaisitte savutuuletuksen tulipalotilanteessa.
 • Tuulettimia ei tarvitse käynnistää.
 • Savutuulettimen sijoitus paikoilleen
 • Tarvittavat ovien kiilaukset
 • Käytettävän savutuuletusmenetelmän valinta
  • alkuvaiheessa?
  • tulipalon sammutuksen jälkeen?
 • Korvausilmareitin / savun ulosmenoreitin valinta
 • Tuulettimen käynnistysajankohdan valinta
 • Rappukäytävän savunpoistoluukku tms. ja sen käyttö: missä vaiheessa?
 • Muiden tilojen ylipaineistuksen tarpeen määritys.

Harjoite

CASE 3

 • Kuvitellaan, että noustaan rappukäytävää kerrostaloon. Toisen kerroksen huoneistossa on tulipalo, mutta rappukäytävässä ei ole yhtään savua.
 • Kuinka toteuttaisitte savutuuletuksen tulipalotilanteessa.
 • Tuulettimia ei tarvitse käynnistää.
 • Savutuulettimen sijoitus paikoilleen
 • Tarvittavat ovien kiilaukset
 • Käytettävän savutuuletusmenetelmän valinta
  • alkuvaiheessa?
  • tulipalon sammutuksen jälkeen?
 • Korvausilmareitin / savun ulosmenoreitin valinta
 • Tuulettimen käynnistysajankohdan valinta
 • Rappukäytävän savunpoistoluukku tms. ja sen käyttö missä vaiheessa?
 • Muiden tilojen ylipaineistuksen tarpeen määritys.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerrataan eri savutuuletusmenetelmät.

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.
 • Saavutettiinko harjoituksen tavoitteet?
 • Mitä koulutusta aiheesta kaivataan jatkossa viikkoharjoituksissa?
 • Onko aiheesta jonkun muun järjestämänä koulutusta?

Lopetus

Yhteenveto

Kerrataan eri savutuuletusmenetelmät.

Oppimiskeskustelu

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Lopetus

 • Saavutettiinko harjoituksen tavoitteet?
 • Mitä koulutusta aiheesta kaivataan jatkossa viikkoharjoituksissa?
 • Onko aiheesta jonkun muun järjestämänä koulutusta?

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä