Harjoituksen suunnittelija: Juho-Jussi Heinäaho

Päivitetty: 1.2.2024

Julkaistu: 6.11.2023

Selvitykset

Harjoitellaan tunnistamaan ja käsittelemään letkuja, tutustutaan sammutusauton pumppukalustoon, tehdään työnjohtoselvitys sekä harjoitellaan sammutusta.

0

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Ei

Ei

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

120 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Ei

Erikoistaso:

Ei

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

120 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

letkut, palokuntanuoret, selvitykset

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • Nuori osaa tunnistaa 42 mm, 76 mm ja 110 mm letkut
 • Nuori osaa käyttää perusmallin suihkuputkea
 • Nuori osaa nimetä muitakin kuin sammutusauton oman pumpun

Perustaso

 • Nuori osaa tunnistaa 42 mm, 76 mm ja 110 mm letkut
 • Nuori osaa käyttää perusmallin suihkuputkea
 • Nuori osaa nimetä muitakin kuin sammutusauton oman pumpun

Ydintaso

Erikoistaso

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varmista, ettei harjoitustilaa ole varattu muuhun käyttöön
 • varmista kouluttajien osallistuminen harjoitukseen,
 • etsi tai ahnki keilat
 • etsi valmiiksi tarvittava varustus:42 mm letkuja, 76 mm letkuja, 110 mm letkuja, sammutusauto, Otteri (sekä tarvittaessa lisäksi muita lisäpumppuja), keiloja (joita voi ampua vedellä)

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • varmista, ettei harjoitustilaa ole varattu muuhun käyttöön

Viikko ennen harjoitusta

 • varmista kouluttajien osallistuminen harjoitukseen,
 • etsi tai ahnki keilat

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • etsi valmiiksi tarvittava varustus:42 mm letkuja, 76 mm letkuja, 110 mm letkuja, sammutusauto, Otteri (sekä tarvittaessa lisäksi muita lisäpumppuja), keiloja (joita voi ampua vedellä)

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Käydään läpi päivän aihe ja osallistujat

Sisältö

Oppitunti


15 min


Käydään läpi erilaiset letkut: -42 mm -76 mm -110 mm Mietitään mihin erikokoisia letkuja tarvitaan? (veden virtaus putkissa 76 mm vastaa noin 3 x 42 mm, 110 mm vastaa noin 3x 76 mm) Näytetään videot, miksi letkun käsittelyä harjoitellaan

Harjoitustunti

TEHTÄVÄ 1 Letkun käsittely. Katsotaan läpi 42 mm ja 76 mm letkunkäsittely mm. rullaus (76 mm maassa ja 42 mm kainalo ote sekä käsiote). TEHTÄVÄ 2 Tutustutaan autosta löytyvään pumppukalustoon. Käydään läpi PP212 pumppu ja sen toiminta sekä Otteri (tarvittaessa käydään muidenkin autojen pumppuja läpi). TEHTÄVÄ 3 Sammutus. Tehdään työjohtoselvitys x 2 tai perusselvitys, riippuen nuorten osaamistasosta. Harjoitellaan oikeaoppista suihkuputkesta kiinnipitoa. – Käsi kiinni säätörullassa – Käsi kiinni aukaisuventtiilissä – Aukaisuventtiilillä säädetään sumu ja suihku – Jalat tukevasti maahan hieman etukenossa tai polviasennossa maassa Ammutaan keiloja. Pyritään käyttämään sekä sumua että suihkua. Käytetään kuitenkin vettä säästeliäästi, jotta lähtövalmius ei vaarannu. Jos nuoria riittää, voi yksi toimia kerrallaan konemiehen roolissa.

Lopetus

Yhteenveto


15 min


harjoituksen päätös ja asemalle siirtyminen, kaluston huolto, sammutusauto välittömästi hälytysvalmiuteen. Kerrataan koulutuksen aiheet ja tarkistetaan, että oppimistavoite on saavutettu.

Oppimiskeskustelu

Lopetus

5 min

Palaute harjoituksista kouluttajille ja kouluttajilta nuorille

Yhteensä

120 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Käydään läpi päivän aihe ja osallistujat

Sisältö

Oppitunti

Kesto

15 min

Sisältö

Käydään läpi erilaiset letkut: -42 mm -76 mm -110 mm Mietitään mihin erikokoisia letkuja tarvitaan? (veden virtaus putkissa 76 mm vastaa noin 3 x 42 mm, 110 mm vastaa noin 3x 76 mm) Näytetään videot, miksi letkun käsittelyä harjoitellaan

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

Sisältö

TEHTÄVÄ 1 Letkun käsittely. Katsotaan läpi 42 mm ja 76 mm letkunkäsittely mm. rullaus (76 mm maassa ja 42 mm kainalo ote sekä käsiote). TEHTÄVÄ 2 Tutustutaan autosta löytyvään pumppukalustoon. Käydään läpi PP212 pumppu ja sen toiminta sekä Otteri (tarvittaessa käydään muidenkin autojen pumppuja läpi). TEHTÄVÄ 3 Sammutus. Tehdään työjohtoselvitys x 2 tai perusselvitys, riippuen nuorten osaamistasosta. Harjoitellaan oikeaoppista suihkuputkesta kiinnipitoa. – Käsi kiinni säätörullassa – Käsi kiinni aukaisuventtiilissä – Aukaisuventtiilillä säädetään sumu ja suihku – Jalat tukevasti maahan hieman etukenossa tai polviasennossa maassa Ammutaan keiloja. Pyritään käyttämään sekä sumua että suihkua. Käytetään kuitenkin vettä säästeliäästi, jotta lähtövalmius ei vaarannu. Jos nuoria riittää, voi yksi toimia kerrallaan konemiehen roolissa.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

15 min

Sisältö

harjoituksen päätös ja asemalle siirtyminen, kaluston huolto, sammutusauto välittömästi hälytysvalmiuteen. Kerrataan koulutuksen aiheet ja tarkistetaan, että oppimistavoite on saavutettu.

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

Sisältö

Lopetus

Lopetus

Kesto

5 min

Sisältö

Palaute harjoituksista kouluttajille ja kouluttajilta nuorille

Yhteensä

120 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

sammutusasu
harjoitusasu, kypärät

42 mm letkuja

76 mm letkuja

110 mm letkuja,

sammutusauto, Otteri (sekä tarvittaessa lisäksi muita lisäpumppuja)

keiloja (joita voi ampua vedellä)

Varusteet

Kouluttajien varustus

sammutusasu

Osallistujien varustus

harjoitusasu, kypärät

Tarvittava kalusto

42 mm letkuja

76 mm letkuja

110 mm letkuja,

sammutusauto, Otteri (sekä tarvittaessa lisäksi muita lisäpumppuja)

keiloja (joita voi ampua vedellä)

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

autosta varomattomasti poistuminen, hypotermia vaatteiden kastuessa, kaatuminen varomattomasti liikuttaessa, iskut suihkuputkia ja letkuja käsiteltäessä
Poistutaan autosta oikein, liikutaan kävellen, huolehditaan, ettei kukaan jää märkiin vaatteisiin ja käytetään suihkuputkia ja letkuja vain valvotuissa olosuhteissa sekä oikeaa suojavarustusta

Turvallisuus

Riskiarvio

autosta varomattomasti poistuminen, hypotermia vaatteiden kastuessa, kaatuminen varomattomasti liikuttaessa, iskut suihkuputkia ja letkuja käsiteltäessä

Turvajärjestelyt

Poistutaan autosta oikein, liikutaan kävellen, huolehditaan, ettei kukaan jää märkiin vaatteisiin ja käytetään suihkuputkia ja letkuja vain valvotuissa olosuhteissa sekä oikeaa suojavarustusta

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lisätietoa