Harjoituksen suunnittelija: Niko Ara

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 14.6.2021

Trauma (lävistävät vammat + TECC)

Lävistävien vammojen hoito (Ladattava tiedosto tulossa.)

1

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

120 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

120 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

cABCD, CAT, kiristysside, lävistävä vamma, moniviranomaisyhteistyö, TECC, trauma, triage

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • kertoo, mitä valtimo-/laskimoverenvuoto tarkoittaa potilaalle
 • selittää lyhenteen cABCD
 • kuvailee, mitä on triage lävistysvammapotilaiden kohdalla
 • suoriutuu kiristyssiteen tekemisestä, CAT tai vastaava
 • suoriutuu työturvallisuuden huomioimisesta ratkaisuissaan
 • kertoo TECC:n (Tactical Emergency Casualty Care, taktinen haavoittuneiden hoito siviiliympäristössä) periaatteet
 • selittää tärkeimmät termit
 • suoriutuu toiminnan sopeuttamisesta sen mukaan, milloin tilanne muuttuu poliisijohtoiseksi
 • käyttää asiaankuuluvaa termistöä
 • arvioi hälytyskoodin tarkkuutta
 • suoriutuu moniviranomaisyhteistyöstä
 • suoriutuu päätösten tekemisestä tarjolla olevien tietojen perusteella
 • arvioi eri toimijoiden valmiutta tilanteessa

Perustaso

 • kertoo, mitä valtimo-/laskimoverenvuoto tarkoittaa potilaalle
 • selittää lyhenteen cABCD
 • kuvailee, mitä on triage lävistysvammapotilaiden kohdalla
 • suoriutuu kiristyssiteen tekemisestä, CAT tai vastaava

Ydintaso

 • suoriutuu työturvallisuuden huomioimisesta ratkaisuissaan
 • kertoo TECC:n (Tactical Emergency Casualty Care, taktinen haavoittuneiden hoito siviiliympäristössä) periaatteet
 • selittää tärkeimmät termit
 • suoriutuu toiminnan sopeuttamisesta sen mukaan, milloin tilanne muuttuu poliisijohtoiseksi

Erikoistaso

 • käyttää asiaankuuluvaa termistöä
 • arvioi hälytyskoodin tarkkuutta
 • suoriutuu moniviranomaisyhteistyöstä
 • suoriutuu päätösten tekemisestä tarjolla olevien tietojen perusteella
 • arvioi eri toimijoiden valmiutta tilanteessa

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Sovi mahdollinen kouluttaja pelastuslaitokselta
 • Muistuta harjoituksesta jäsenistöä
 • Varmista, että koulutustilat ovat vapaana
 • Tarkista että koulutusmateriaali on saatavilla
 • Varmista kouluttajan saapuminen
 • Keitä kahvit valmiiksi
 • Valmistele opetustila ja koulutusmateriaali

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Esimerkiksi termistön voi lähettää jäsenistölle etukäteen tutustuttavaksi.

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • Sovi mahdollinen kouluttaja pelastuslaitokselta

Viikko ennen harjoitusta

 • Muistuta harjoituksesta jäsenistöä
 • Varmista, että koulutustilat ovat vapaana
 • Tarkista että koulutusmateriaali on saatavilla
 • Varmista kouluttajan saapuminen

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Keitä kahvit valmiiksi
 • Valmistele opetustila ja koulutusmateriaali

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

 • Esimerkiksi termistön voi lähettää jäsenistölle etukäteen tutustuttavaksi.

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Sisältö

Oppitunti


55 min


PowerPoint-esitys lävistävistä vammoista

Harjoitustunti

45 min

Käytettävät välineet, puristussiteen käyttö, haavasidokset

Lopetus

Yhteenveto


3 min


Nopea kertaus sisällöistä

Oppimiskeskustelu

5 min

Lopetus

7 min

Yhteensä

120 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Sisältö

Oppitunti

Kesto

55 min

Sisältö

PowerPoint-esitys lävistävistä vammoista

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

45 min

Sisältö

Käytettävät välineet, puristussiteen käyttö, haavasidokset

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

3 min

Sisältö

Nopea kertaus sisällöistä

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

5 min

Sisältö

Lopetus

Lopetus

Kesto

7 min

Sisältö

Yhteensä

120 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Virkavaatetus, väliasu tms.
Väliasu tms.
 • Projektori ja valkokangas tai iso näyttö, tietokone, kiristysside (CAT), triage-lomakkeita, haavasiteitä

Varusteet

Kouluttajien varustus

Virkavaatetus, väliasu tms.

Osallistujien varustus

Väliasu tms.

Tarvittava kalusto

 • Projektori ja valkokangas tai iso näyttö, tietokone, kiristysside (CAT), triage-lomakkeita, haavasiteitä

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Huomioidaan mahdollinen pyörtyminen voimakkaiden videoiden katselun aikana.
Paloasemalta löytyy paloautoista ensiapuvälineet. Luokassa henkilöstö pääasiassa vähintään palokuntien ensiapukurssin suorittaneita

Turvallisuus

Riskiarvio

Huomioidaan mahdollinen pyörtyminen voimakkaiden videoiden katselun aikana.

Turvajärjestelyt

Paloasemalta löytyy paloautoista ensiapuvälineet. Luokassa henkilöstö pääasiassa vähintään palokuntien ensiapukurssin suorittaneita

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Kouluhyökkäys tai vastaava joukkoväkivalta syrjäisellä paikkakunnalla on mahdollinen tilanne. Syrjäisellä paikkakunnalla poliisi ei välttämättä pääse tilanteeseen välittömästi, joten tekijällä saattaa olla runsaasti aikaa toimia. Tällaisiin tilanteisiin on hyvä varautua.

Osaamistavoitteet

Tehokas ensivastetoiminta tilanteessa, jossa lävistäviä vammoja on useilla uhreilla samanaikaisesti.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Oppitunti ja CAT-käyttöharjoitus

Powerpoint

CAT tms. käyttöharjoitus

Ennen käytännön harjoituksia esitetään pelastuslaitoksen PowerPoint aiheesta. Esityksen materiaalia voi tiivistää osallistujien osaamistason mukaan.

Kouluttaja esittelee kiristyssiteen toimintaperiaatteen.

Kouluttaja esittelee kiristyssiteen oikean kiristyspaikan raajassa (mahdollisimman ylös).

Kouluttaja esittelee kiristyssiteen oikeaoppisen pakkaamisen, jotta sen käyttö onnistuu yhdellä kädellä.

Harjoittelua.

Perustason osaaja suoriutuu harjoituksista ohjattuna.

Ydintason osaaja suoriutuu harjoituksista itsenäisesti.

Erikoistason osaaja suoriutuu harjoituksista itsenäisesti ja kykenee ohjaamaan muita.

Harjoite

Haavojen sitominen: kaula, vatsa, nivusalue

Pistohaavat

Kouluttaja kertoo pistohaavojen painesiteen rakentamisen ja millaiset siteet siihen tarkoitukseen sopivat.

Korostetaan aggressiivista rakentamista ja paineen pitämisen tärkeyttä.

Vaikka potilaalle saattaa aiheutua kipua paineesta, on kyse henkeä pelastavasta toimenpiteestä.

Kerrataan lävistävien vammojen triage: värikoodaus. Esimerkiksi kävelevä potilas, jolla on puukko rinnassa, ei ole vihreä.

Potilas on aina punainen, jos hänellä on lävistävä vamma.

Perustason osaaja osaa sitoa painesiteen ohjatusti.

Ydintason osaaja osaa sitoa painesiteen itsenäisesti.

Erikoistason osaaja osaa sitoa painesiteen itsenäisesti ja ohjata muita.

Harjoite

Johtaminen, viestiliikenne

Pistohaavat

Koodit A012, A031, A032 (poliisijohtoinen).

Viestiliikenne: mitä tarkoittaa johtovastuu?

Poliisin odottaminen, saapumiskynnys. Pitkän odottamisen haasteet.

Ympäristön vaikutus toimintaan (vuodenaika, sää, vuorokaudenaika).

“Maalaussuunnat” evakuointia varten.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerrataan poliisijohtoiset koodit.

Mitkä kohteet omalla toiminta-alueella olisivat potentiaalisia tapahtumapaikkoja?

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Milloin seuraavan kerran ensivastetta? Mitä tarpeita aiheen koulutukselle on?

Lopetus

Yhteenveto

Kerrataan poliisijohtoiset koodit.

Mitkä kohteet omalla toiminta-alueella olisivat potentiaalisia tapahtumapaikkoja?

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Milloin seuraavan kerran ensivastetta? Mitä tarpeita aiheen koulutukselle on?

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä