Harjoituksen suunnittelija: Anni Liimatainen

Päivitetty: 23.5.2023

Julkaistu: 14.4.2023

Vedenottopaikkasuunnistus

Harjoitellaan kartan lukemista sekä lähialueen vedenottopaikkojen merkitsemisen tuntemusta

0

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Ei

Ei

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

100 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Ei

Erikoistaso:

Ei

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

100 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

palokuntanuoret, suunnistus, vedenotto

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • osaa käyttää karttaa vedenottopaikkojen löytämisen apuna
 • tunnistaa vedenottopaikat
 • osaa selittää, miksi vedenottopaikat ovat tärkeitä

Perustaso

 • osaa käyttää karttaa vedenottopaikkojen löytämisen apuna
 • tunnistaa vedenottopaikat
 • osaa selittää, miksi vedenottopaikat ovat tärkeitä

Ydintaso

Erikoistaso

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Laadi kartta, johon on merkitty lähialueen vedenottopaikat. Mieti jokaiselle paikalle kysymys, johon harjoitukseen osallistujat vastaavat löydettyään vedenottopaikan.Kysymys voi olla esimerkiksi ”Kuinka kaukana maapaloposti on palopostikyltistä?”, ”Mikä on runkoputken halkaisija?”, ”Onko pisteessä maapaloposti vai vesiasema?”. ”Sijaitseeko paloposti kadulla vai pientareella?” Pisteiksi voi ottaa myös luonnonvedenottopaikkoja tai muita merkittäviä kohteita alueen mukaan. 
 • Tulosta kartat harjoitukseen osallitujille.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Kartan lukeminen ja karttamerkit käyty läpi aiemmassa harjoituksessa. Lisävedenottopaikat ja niiden merkitseminen on käyty läpi aiemmassa harjoituksessa. 

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

 • Laadi kartta, johon on merkitty lähialueen vedenottopaikat. Mieti jokaiselle paikalle kysymys, johon harjoitukseen osallistujat vastaavat löydettyään vedenottopaikan.Kysymys voi olla esimerkiksi ”Kuinka kaukana maapaloposti on palopostikyltistä?”, ”Mikä on runkoputken halkaisija?”, ”Onko pisteessä maapaloposti vai vesiasema?”. ”Sijaitseeko paloposti kadulla vai pientareella?” Pisteiksi voi ottaa myös luonnonvedenottopaikkoja tai muita merkittäviä kohteita alueen mukaan. 

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Tulosta kartat harjoitukseen osallitujille.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Kartan lukeminen ja karttamerkit käyty läpi aiemmassa harjoituksessa. Lisävedenottopaikat ja niiden merkitseminen on käyty läpi aiemmassa harjoituksessa. 

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


10 min


Muistutetaan lisäveden merkityksestä pitkissä sammutustehtävissä. Kerrataan ohjeet suunnistukseen.

Sisältö

Oppitunti


60 min


Vedenottopaikkasuunnistus: Harjoitusiltana nuoret kiertävät kartalle merkittyjä pisteitä haluamassaan järjestyksessä niin monta kuin ehtivät tunnin aikana. Nuorille annetaan kynät mukaan vastauksien kirjoittamista varten. Jos haluaa tehtävään kilpailuhenkisyyttä, voi kohteet pisteyttää ja eri kohteilla voi olla eri pistemäärä. Eniten pisteitä määräajassa kerännyt voittaa, ajan ylittämisestä saa sakkoa. Nuorimmat voivat suunnistaa pareittain.

Harjoitustunti

Lopetus

Yhteenveto


15 min


Sitä mukaa kun nuoret palaavat takaisin keskustellaan miten meni. Tarjotaan juotavaa suunnistajille.

Oppimiskeskustelu

15 min

Yhteenveto: Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän. Palautetta nuorille suorituksesta.

Lopetus

Palaute: Kerro miksi palaute on tärkeä: Kouluttaja tarvitsee palautetta, jotta hän voi seuraavalla kerralla parantaa jotakin tiettyä osa-aluetta koulutuksessaan. Kiitos & positiivinen fiilis!

Yhteensä

100 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

10 min

Sisältö

Muistutetaan lisäveden merkityksestä pitkissä sammutustehtävissä. Kerrataan ohjeet suunnistukseen.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

60 min

Sisältö

Vedenottopaikkasuunnistus: Harjoitusiltana nuoret kiertävät kartalle merkittyjä pisteitä haluamassaan järjestyksessä niin monta kuin ehtivät tunnin aikana. Nuorille annetaan kynät mukaan vastauksien kirjoittamista varten. Jos haluaa tehtävään kilpailuhenkisyyttä, voi kohteet pisteyttää ja eri kohteilla voi olla eri pistemäärä. Eniten pisteitä määräajassa kerännyt voittaa, ajan ylittämisestä saa sakkoa. Nuorimmat voivat suunnistaa pareittain.

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

Sisältö

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

15 min

Sisältö

Sitä mukaa kun nuoret palaavat takaisin keskustellaan miten meni. Tarjotaan juotavaa suunnistajille.

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

15 min

Sisältö

Yhteenveto: Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän. Palautetta nuorille suorituksesta.

Lopetus

Lopetus

Kesto

Sisältö

Palaute: Kerro miksi palaute on tärkeä: Kouluttaja tarvitsee palautetta, jotta hän voi seuraavalla kerralla parantaa jotakin tiettyä osa-aluetta koulutuksessaan. Kiitos & positiivinen fiilis!

Yhteensä

100 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Liikkumiseen sopivat vaatteet
 • kartat, kynät, juotavaa

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Liikkumiseen sopivat vaatteet

Tarvittava kalusto

 • kartat, kynät, juotavaa

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Itsenäiseen liikkumiseen liittyvät riskit
rastit sellaisilla paikoilla, ettei esimerkiksi tule suurien teiden ylityksiä

Turvallisuus

Riskiarvio

Itsenäiseen liikkumiseen liittyvät riskit

Turvajärjestelyt

rastit sellaisilla paikoilla, ettei esimerkiksi tule suurien teiden ylityksiä

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä