Harjoituksen suunnittelija: Antti Rautava

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 27.6.2021

Viestintä ensivastetehtävällä

Harjoituksessa harjoitellaan suullista raportointia sekä suunnitellaan ensiauttajatasoiset toimenpiteet: mitä kussakin tilanteessa on tarpeen tehdä. (Ladattava tiedosto tulossa.)

7

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

45 min

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

45 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Osaajatasoille erilliset harjoitukset

AVAINSANAT:

ensivaste, raportointi, tuulilasiraportti, viestintä, Virve-päätelaite, Virve-viestintä

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • kertoo toiminta-alueen viestiliikennettä koskevat ohjeet
 • suoriutuu ohjattuna VIRVE -päätelaitteen käytöstä
 • suoriutuu ohjattuna yksinkertaisen tuulilasiraportin tekemisestä
 • toimii alueen viestiliikennettä koskevien ohjeiden mukaisesti
 • käyttää VIRVE -päätelaitetta itsenäisesti
 • suoriutuu asianmukaisesti evy-tehtävän eri vaiheiden raportoimisesta
 • opastaa muita viestiliikenneohjeen mukaisesta toiminnasta
 • opastaa muita VIRVE-päätelaitteen käytössä
 • suoriutuu evy-yksikön johtamisesta eri vaiheissa
 • suoriutuu raportoimisesta tehtävän eri vaiheissa

Perustaso

 • kertoo toiminta-alueen viestiliikennettä koskevat ohjeet
 • suoriutuu ohjattuna VIRVE -päätelaitteen käytöstä
 • suoriutuu ohjattuna yksinkertaisen tuulilasiraportin tekemisestä

Ydintaso

 • toimii alueen viestiliikennettä koskevien ohjeiden mukaisesti
 • käyttää VIRVE -päätelaitetta itsenäisesti
 • suoriutuu asianmukaisesti evy-tehtävän eri vaiheiden raportoimisesta

Erikoistaso

 • opastaa muita viestiliikenneohjeen mukaisesta toiminnasta
 • opastaa muita VIRVE-päätelaitteen käytössä
 • suoriutuu evy-yksikön johtamisesta eri vaiheissa
 • suoriutuu raportoimisesta tehtävän eri vaiheissa

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Varaa luokka ja av-välineet
 • Varaa VIRVE-päätelaitteet

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Viestiliikenneoppitunti
 • VIRVE-päätelaitteen ja viestiliikenneohjeen perusteet muistamisen tasolla. Tuulilasiraportin tarkoitus ja merkitys

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

 • Varaa luokka ja av-välineet

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • Varaa VIRVE-päätelaitteet

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

 • Viestiliikenneoppitunti

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • VIRVE-päätelaitteen ja viestiliikenneohjeen perusteet muistamisen tasolla. Tuulilasiraportin tarkoitus ja merkitys

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Viestivälineiden käytön hallitseminen ja verkon toimintojen tunteminen ovat tehokkaan sekä työ- ja potilasturvallisen viestiliikenteen edellytys.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

30 min

Harjoituksessa on kuvailtu erilaisia ennalta laadittuja ensivastetehtäviä. Ryhmissä harjoitellaan näillä tehtävillä viestintää.

Lopetus

Yhteenveto


1 min


Oppimiskeskustelu

8 min

Lopetus

1 min

Yhteensä

45 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Viestivälineiden käytön hallitseminen ja verkon toimintojen tunteminen ovat tehokkaan sekä työ- ja potilasturvallisen viestiliikenteen edellytys.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

30 min

Sisältö

Harjoituksessa on kuvailtu erilaisia ennalta laadittuja ensivastetehtäviä. Ryhmissä harjoitellaan näillä tehtävillä viestintää.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

1 min

Sisältö

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

8 min

Sisältö

Lopetus

Lopetus

Kesto

1 min

Sisältö

Yhteensä

45 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Asemapalvelusasu
Asemapalvelusasu

Varusteet

Kouluttajien varustus

Asemapalvelusasu

Osallistujien varustus

Asemapalvelusasu

Tarvittava kalusto

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Viestivälineiden käytön hallitseminen ja verkon toimintojen tunteminen ovat tehokkaan sekä työ- ja potilasturvallisen viestiliikenteen edellytys. EVY-yksikkö on yleensä ensimmäinen potilaan kohtaava yksikkö. Kohteeseen on matkalla yksi tai useampi ensihoitoyksikkö, jossa on tilanteen johtovastuu. On tärkeää, että kaikille tehtävään osallistuville muodostuu yhteinen tilannekuva

Osaamistavoitteet

EVY-yksikön täsmällinen ja oikea viestintä muiden ensihoitoyksiköiden välillä.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Viestintä ensivastetehtävällä

Harjoituksen toteutus

Vaihtoehdot:
• Käytetään raportoinnissa VIRVE-päätelaitteita (2 kpl) ja
harjoituspuheryhmiä, ryhmät sijoitetaan erillisiin tiloihin.

TAI

• Kaikki ovat samassa luokkatilassa ja raportointi tehdään suullisesti
ilman VIRVE-päätelaitteita.

Case näytetään joko ppt-esityksestä tai paperille tulostettuna.
Vain raporttia antava ryhmä näkee casen!

Casen palautteessa kaikki ovat paikalla ja caset käydään yhdessä läpi ennen seuraavaan siirtymistä.

PowerPoint-esityksessä EVY_viestiliikenne_harjoitus on kuvallisia esimerkkiensivastetehtäviä (case), joista ensiauttajat antavat suullisia raportteja.

Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään, joista ensin toinen ryhmä antaa raporttia ja toinen vastaanottaa. Ryhmät vaihtavat rooleja jokaisen casen jälkeen.

Raporttia vastaanottavat kirjaavat paperille raportissa saamiaan tietoja ja pyrkivät muodostamaan käsityksen kohteessa olevasta tilanteesta sekä suunnittelevat tarvittavat ensiauttajatasoiset toimenpiteet tehtävällä.

Kunkin casen jälkeen käydään läpi raportin saaneiden ajatukset tilannekuvan muodostamisesta raportin perusteella sekä kyseisellä tehtävällä tarvittavista toimenpiteistä.

Harjoituksen käytännön kulku

Perustasolla toimitaan ohjatusti.

 1. Kouluttaja näyttää kuvan, jonka perusteella yksi henkilö

raportointiryhmästä antaa tuulilasiraportin toiselle ryhmälle.

Raportin antajan roolia kierrätetään niin, että mahdollisimman moni

harjoittelee raportointia.

 1. Raportin vastaanottava ryhmä kirjoittaa ylös, mitä saivat tietää

tuulilasiraportissa.

 1. Kouluttaja näyttää lisätietoja tehtävään liittyen, ja yksi henkilö

raportointiryhmästä antaa raportin ensiarviosta. Toinen ryhmä

kirjoittaa muistiin, mitä saivat tietää ja suunnittelevat tarvittavat

ensivastetasoiset toimenpiteet.

 1. Case käydään yhdessä läpi (tuulilasiraportin tiedot, ensiarvion

löydökset ja tarvittavat toimenpiteet).

 1. Roolien vaihto ennen seuraavaan caseen siirtymistä.

Käytännön harjoituksen kulku sama kuin perustasolla, mutta ydintason osaaja suoriutuu tehtävistä itsenäisesti.

Käytännön harjoituksen kulku sama kuin perustasolla, mutta erikoistason osaaja pystyy ohjaamaan muita ja toimimaan ryhmänjohtajan roolissa.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Mitä koulutusta aiheesta toivotaan jatkossa?

Lopetus

Yhteenveto

Kerratkaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

Kuvaileva kierros

  • Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  • Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse

Analyyttinen vaihe

Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian. Käytä apuna kysymyksiä:

 • Mikä edesauttoi onnistumista ja mikä myötävaikutti siihen, ettei onnistuttu.
 • Minkä tekemistä aiot jatkaa/toistaa työelämässä?
 • Minkä tekemistä et jatka, mitä muutat ja miksi? Kuinka toimit jatkossa?

Miten hyödynnät työelämässä?

Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!!

  • Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!

Lopetus

Mitä koulutusta aiheesta toivotaan jatkossa?

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä