Harjoituksen suunnittelija: Juho-Jussi Heinäaho

Päivitetty: 12.6.2023

Julkaistu: 12.6.2023

VIRVE:n käyttö

Harjoitellaan VIRVE:n käyttöä

4

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Ei

Ei

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

120 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Ei

Erikoistaso:

Ei

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

120 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

palokuntanuoret, viestiliikenne, Virve-viestintä

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • tietää, mikä on VIRVE-puhelin
 • osaa käyttää VIRVE-puhelinta

Perustaso

 • tietää, mikä on VIRVE-puhelin
 • osaa käyttää VIRVE-puhelinta

Ydintaso

Erikoistaso

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varmista, että harjoitustilaa ei ole varattu muuhun käyttöön
 • tulosta laivanupotusruudukot
 • ota VIRVE-puhelimia valmiiksi luokkahuoneeseen
 • laita PowerPoint-esitys valmiiksi

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • varmista, että harjoitustilaa ei ole varattu muuhun käyttöön

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • tulosta laivanupotusruudukot
 • ota VIRVE-puhelimia valmiiksi luokkahuoneeseen
 • laita PowerPoint-esitys valmiiksi

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


10 min


harjoituksen aloitus, palokunnan ajankohtaiset asiat, harjoituksen tavoitteiden ja kulun läpikäynti

Sisältö

Oppitunti


30 min


PowerPoint-esityksen läpikäynti -käydään samalla läpi, mitä eri käsitteet tarkoittavat sekä mitä kuvassa merkatut napit tekevät oikeasti.Näytetään VIRVEllä. Voidaan antaa muutama VIRVE nuorille, jotka voivat itse tehdä samat asiat

Harjoitustunti

70 min

Jaetaan porukka neljään ryhmään. Otetaan käyttöön sovittu suorakanava, jottei häiritä muuta VIRVE-liikennettä. Annetaan jokaiselle ryhmälle yksi VIRVE sekä laivanupotusruudukko. Sovitaan, mitkä kaksi joukkuetta pelaa toisiaan vastaan ja pelataan laivanupotusta. Ryhmille annetaan omat yksikkötunnukset. Toisiaan vastaan pelaaville joukkueille voidaan antaa omat suorakanavat, mutta tarkoituksena on saada jossain vaiheessa käyttöön sama kanava radioliikenteen vaikeuttamiseksi. Jos molemmilla on oma suorakanava, vodiaan väliin myös kysellä VIRVE:llä eri asioita, jotka eivät liity itse peliin. Näin saadaan aikaan hieman ylimääräistä radioliikennettä. 30 min jälkeen voidaan vaikeuttaa tai vaihtaa porukoita keskenään. Tulee myös huomioida, että kaikki saavat toimia VIRVE:n kanssa, jotta sen käyttö tulee tutuksi. Välissä tai lopussa voidaan pitää pieni peli-/tai leikkihetki

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Mitä jäi mieleen viikkoharjoituksista, miltä harjoitukset tuntuivat, kouluttajien palaute nuorille

Oppimiskeskustelu

Lopetus

5 min

Palaute harjoituksista esimerkiksi silmät kiinni peukku ylös, vaakasuoraan tai alas, harjoitusten päättäminen

Yhteensä

120 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

10 min

Sisältö

harjoituksen aloitus, palokunnan ajankohtaiset asiat, harjoituksen tavoitteiden ja kulun läpikäynti

Sisältö

Oppitunti

Kesto

30 min

Sisältö

PowerPoint-esityksen läpikäynti -käydään samalla läpi, mitä eri käsitteet tarkoittavat sekä mitä kuvassa merkatut napit tekevät oikeasti.Näytetään VIRVEllä. Voidaan antaa muutama VIRVE nuorille, jotka voivat itse tehdä samat asiat

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

70 min

Sisältö

Jaetaan porukka neljään ryhmään. Otetaan käyttöön sovittu suorakanava, jottei häiritä muuta VIRVE-liikennettä. Annetaan jokaiselle ryhmälle yksi VIRVE sekä laivanupotusruudukko. Sovitaan, mitkä kaksi joukkuetta pelaa toisiaan vastaan ja pelataan laivanupotusta. Ryhmille annetaan omat yksikkötunnukset. Toisiaan vastaan pelaaville joukkueille voidaan antaa omat suorakanavat, mutta tarkoituksena on saada jossain vaiheessa käyttöön sama kanava radioliikenteen vaikeuttamiseksi. Jos molemmilla on oma suorakanava, vodiaan väliin myös kysellä VIRVE:llä eri asioita, jotka eivät liity itse peliin. Näin saadaan aikaan hieman ylimääräistä radioliikennettä. 30 min jälkeen voidaan vaikeuttaa tai vaihtaa porukoita keskenään. Tulee myös huomioida, että kaikki saavat toimia VIRVE:n kanssa, jotta sen käyttö tulee tutuksi. Välissä tai lopussa voidaan pitää pieni peli-/tai leikkihetki

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Mitä jäi mieleen viikkoharjoituksista, miltä harjoitukset tuntuivat, kouluttajien palaute nuorille

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

Sisältö

Lopetus

Lopetus

Kesto

5 min

Sisältö

Palaute harjoituksista esimerkiksi silmät kiinni peukku ylös, vaakasuoraan tai alas, harjoitusten päättäminen

Yhteensä

120 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

normaali vaatetus
normaali vaatetus
 • tietokone, videotykki, laivanupotus-ruudukot tulostettuna, VIRVE-puhelimia mahdollisimman monta- vähintään 4kpl

Varusteet

Kouluttajien varustus

normaali vaatetus

Osallistujien varustus

normaali vaatetus

Tarvittava kalusto

 • tietokone, videotykki, laivanupotus-ruudukot tulostettuna, VIRVE-puhelimia mahdollisimman monta- vähintään 4kpl

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

ei merkittäviä turvallisuusriskejä

Turvallisuus

Riskiarvio

ei merkittäviä turvallisuusriskejä

Turvajärjestelyt

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

–        Hätänappi – Pitkä painallus ja lähtee automaattinen hätäilmoitus (eivät vastaa)

–        Kaiutin on/off – Kaiutin päälle ja pois, kun usea VIRVE lähekkäin, pois päältä, ettei kierrä (voidaan näyttää)

–        Ylätangentti – Yhdistää aina kotipuheryhmään

–        Tangentti – Yhdistää puhelun päällä olevaan ryhmään (näkyy näytöllä), EI SIIS VÄLTTÄMÄTTÄ VALITTU RYHMÄ

–        Alatangentti – Löytyy valikko esim. statustamiseen, suorakanavan valintaan, yms.

–        Virtanappi – Puhelin päältä ja pois, näppäimet lukittuna valaisee näytön vähäksi aikaa

–        Kanava valinta – Pääsee puheryhmä valikkoon

–        Kansiovalinta – Pääsee valitsemaan eri osa-alueen kansioita

–        Puhelu kiinni – Voi keskeyttää tietyn puheryhmän puhelut kokonaan hetkeksi, ei toimi korkeasti priorisoiduilla puheryhmillä

–        Äänen voimakkuus – Voidaan säätää puhelun äänitasoa

–        Puheryhmävalitsin – Voidaan vaihtaa puheryhmää kiertämällä, kertoo valitun puheryhmän numerolla

–        Vaihtopainike – Lyhyellä painalluksella vaihtaa edelliseen puheryhmään, pitkällä painalluksella vaihtaa kotipuheryhmään

Näytetään myös näppäimien lukitus (- + *).

–        Lyhyt painallus *, lukitsee näppäimet (puheryhmävalitsin toimii edelleen, voi vaihtaa kanavaa vahingossa)

–        Pitkä painallus *, lukitsee kaikki näppäimet (lukitsee kaikki muut paitsi tangentit, hätänapin ja kaiutin napin, voidaan myös katkaista puhelu Puhelu kiinni -napista)

Kerrotaan myös VIRVE:n tila valosta

–        Keltainen – Yhdistää / jonottaa

–        Vihreä – Puhetila

–        Punainen – Vika yhteydessä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

–        Hätänappi – Pitkä painallus ja lähtee automaattinen hätäilmoitus (eivät vastaa)

–        Kaiutin on/off – Kaiutin päälle ja pois, kun usea VIRVE lähekkäin, pois päältä, ettei kierrä (voidaan näyttää)

–        Ylätangentti – Yhdistää aina kotipuheryhmään

–        Tangentti – Yhdistää puhelun päällä olevaan ryhmään (näkyy näytöllä), EI SIIS VÄLTTÄMÄTTÄ VALITTU RYHMÄ

–        Alatangentti – Löytyy valikko esim. statustamiseen, suorakanavan valintaan, yms.

–        Virtanappi – Puhelin päältä ja pois, näppäimet lukittuna valaisee näytön vähäksi aikaa

–        Kanava valinta – Pääsee puheryhmä valikkoon

–        Kansiovalinta – Pääsee valitsemaan eri osa-alueen kansioita

–        Puhelu kiinni – Voi keskeyttää tietyn puheryhmän puhelut kokonaan hetkeksi, ei toimi korkeasti priorisoiduilla puheryhmillä

–        Äänen voimakkuus – Voidaan säätää puhelun äänitasoa

–        Puheryhmävalitsin – Voidaan vaihtaa puheryhmää kiertämällä, kertoo valitun puheryhmän numerolla

–        Vaihtopainike – Lyhyellä painalluksella vaihtaa edelliseen puheryhmään, pitkällä painalluksella vaihtaa kotipuheryhmään

Näytetään myös näppäimien lukitus (- + *).

–        Lyhyt painallus *, lukitsee näppäimet (puheryhmävalitsin toimii edelleen, voi vaihtaa kanavaa vahingossa)

–        Pitkä painallus *, lukitsee kaikki näppäimet (lukitsee kaikki muut paitsi tangentit, hätänapin ja kaiutin napin, voidaan myös katkaista puhelu Puhelu kiinni -napista)

Kerrotaan myös VIRVE:n tila valosta

–        Keltainen – Yhdistää / jonottaa

–        Vihreä – Puhetila

–        Punainen – Vika yhteydessä

Harjoitukseen liittyviä linkkejä