Harjoituksen suunnittelija: Henriikka Kokkonen

Päivitetty: 1.2.2024

Julkaistu: 6.11.2023

Alkusammutus ja moottoriruisku

Kauden ensimmäinen harjoitus: harjoitellaan alkusammutusta ja moottoriruiskun käyttöä

0

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Ei

Ei

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Ei määritelty

95 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Ei

Erikoistaso:

Ei

Henkilömäärä:

Ei määritelty

Harjoituksen kesto:

95 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

alkusammutus, moottoriruisku, palokuntanuoret

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • oppii ymmärtämään palamisen edellytyksen: palava aine, happi ja lämpötila.
 • Osallistuva oppii tunnistamaan alkusammutusvälineet.
 • Osallistuva oppii missä tilanteissa ja miten alkusammutusvälinettä voi käyttää.
 • Osallistuva oppii tunnistamaan moottoriruiskun.

Perustaso

 • oppii ymmärtämään palamisen edellytyksen: palava aine, happi ja lämpötila.
 • Osallistuva oppii tunnistamaan alkusammutusvälineet.
 • Osallistuva oppii missä tilanteissa ja miten alkusammutusvälinettä voi käyttää.
 • Osallistuva oppii tunnistamaan moottoriruiskun.

Ydintaso

Erikoistaso

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varmista, ettei harjoituspaikkaa ole varattu muuhun käyttöön
 • Varmista, että kuskuljetus rantaan järjestyy
 • varmista alkusammuttimet, kaasu ja sammutuspeitteet
 • selvitä kouluttajien riittävyys
 • etsi varusteet valmiiksi:
  ·       Moottoriruisku

  ·       sanko

  ·       kalustonarurulla

  ·       1,5 tuuman letku

  ·       suihkuputki

  ·       Alkusammuttimina muutama harjoitussammutin ja sammutuspeite. Nestekaasupullo

  ·       toho

  alkusammutusastia

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • varmista, ettei harjoituspaikkaa ole varattu muuhun käyttöön
 • Varmista, että kuskuljetus rantaan järjestyy

Viikko ennen harjoitusta

 • varmista alkusammuttimet, kaasu ja sammutuspeitteet
 • selvitä kouluttajien riittävyys

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • etsi varusteet valmiiksi:
  ·       Moottoriruisku

  ·       sanko

  ·       kalustonarurulla

  ·       1,5 tuuman letku

  ·       suihkuputki

  ·       Alkusammuttimina muutama harjoitussammutin ja sammutuspeite. Nestekaasupullo

  ·       toho

  alkusammutusastia

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Paloaseman koulutustilassa keskustelu tulevasta harjoituskaudesta ja osallistujien esittely

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

65 min

Moottoriruiskun sijoittaminen ajoneuvosta rantaan, käynnistäminen, suihkuputken käytönkokeilu ja moottoriruiskun sammuttaminen sekä kuljettaminen ajoneuvoon. (30min), Siirtymä pelastusasemalle ja ennakkoon valmisteltuun pesuhalliin, jossa alkusammuttimet ja alkusammutusastia käyttövalmiina. (5min) Alkusammutusharjoituksia sammutuspeitteellä ja harjoitussammuttimella. (30min)

Lopetus

Yhteenveto


10 min


Läpikäydään alkusammutuksen keskeisyys

Oppimiskeskustelu

5 min

Keskustelu, oppiko uutta ja mitä ensi harjoituksessa on tulossa, yhteinen kiitos osallistumisesta.

Lopetus

10 min

HAKA-palokuntarekisteriin harjoituksen jälkeen, nuoriso voi itsearvioida käyttäessään rekisteriä

Yhteensä

95 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Paloaseman koulutustilassa keskustelu tulevasta harjoituskaudesta ja osallistujien esittely

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

65 min

Sisältö

Moottoriruiskun sijoittaminen ajoneuvosta rantaan, käynnistäminen, suihkuputken käytönkokeilu ja moottoriruiskun sammuttaminen sekä kuljettaminen ajoneuvoon. (30min), Siirtymä pelastusasemalle ja ennakkoon valmisteltuun pesuhalliin, jossa alkusammuttimet ja alkusammutusastia käyttövalmiina. (5min) Alkusammutusharjoituksia sammutuspeitteellä ja harjoitussammuttimella. (30min)

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

10 min

Sisältö

Läpikäydään alkusammutuksen keskeisyys

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

5 min

Sisältö

Keskustelu, oppiko uutta ja mitä ensi harjoituksessa on tulossa, yhteinen kiitos osallistumisesta.

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

HAKA-palokuntarekisteriin harjoituksen jälkeen, nuoriso voi itsearvioida käyttäessään rekisteriä

Yhteensä

95 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

sammutusarusteet
omat vaatteet ja palokuntanuorten varusteet kypärineen
·       Moottoriruisku

·       sanko

·       kalustonarurulla

·       1,5 tuuman letku

·       suihkuputki

·       Alkusammuttimina muutama harjoitussammutin ja sammutuspeite. Nestekaasupullo

·       toho

alkusammutusastia

Varusteet

Kouluttajien varustus

sammutusarusteet

Osallistujien varustus

omat vaatteet ja palokuntanuorten varusteet kypärineen

Tarvittava kalusto

·       Moottoriruisku

·       sanko

·       kalustonarurulla

·       1,5 tuuman letku

·       suihkuputki

·       Alkusammuttimina muutama harjoitussammutin ja sammutuspeite. Nestekaasupullo

·       toho

alkusammutusastia

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Siirtymä ajoneuvolla öljyntorjuntavarastolle ja takaisin pelastusasemalle. Moottoriruiskun paine letkustossa on riski liittimen irtoamiseen ja letkun rikkoutumiseen sekä kimpoamiseen toimijoihin. Toimitaan avoveden läheisyydessä rannalla ja laiturilla. Sammutetaan lähietäisyydeltä tulta, alkusammutusastia lämpenee käytettäessä
Keskustellaan yhteiset toimintatavat harjoituksessa toimimiseksi ja niiden mukaan toimimista huomioidaan aktiivisesti. Siirtymä toteutetaan pelastusaseman ajoneuvolla käyttäen turvavöitä. Harjoituksen toiminnallisissa vaiheissa käytetään palokuntanuorten varusteita ja kypärää. Käytetään moottoriruiskua ylläpitäen mahdollisimman pientä painetta letkustossa. Moottoriruiskua käytettäessä huomioidaan myös veden läheisyydessä toimiminen. Alkusammuttimien käyttöön tutustutaan ja turvallinen käyttö varmistetaan osallistujia ohjeistamalla. Suojahanskoja on käytettävissä sammuttajille. Nestekaasun pääsy nesteastiaan suljetaan, kun sammuttaja on asettamassa sammutuspeitettä astian päälle

Turvallisuus

Riskiarvio

Siirtymä ajoneuvolla öljyntorjuntavarastolle ja takaisin pelastusasemalle. Moottoriruiskun paine letkustossa on riski liittimen irtoamiseen ja letkun rikkoutumiseen sekä kimpoamiseen toimijoihin. Toimitaan avoveden läheisyydessä rannalla ja laiturilla. Sammutetaan lähietäisyydeltä tulta, alkusammutusastia lämpenee käytettäessä

Turvajärjestelyt

Keskustellaan yhteiset toimintatavat harjoituksessa toimimiseksi ja niiden mukaan toimimista huomioidaan aktiivisesti. Siirtymä toteutetaan pelastusaseman ajoneuvolla käyttäen turvavöitä. Harjoituksen toiminnallisissa vaiheissa käytetään palokuntanuorten varusteita ja kypärää. Käytetään moottoriruiskua ylläpitäen mahdollisimman pientä painetta letkustossa. Moottoriruiskua käytettäessä huomioidaan myös veden läheisyydessä toimiminen. Alkusammuttimien käyttöön tutustutaan ja turvallinen käyttö varmistetaan osallistujia ohjeistamalla. Suojahanskoja on käytettävissä sammuttajille. Nestekaasun pääsy nesteastiaan suljetaan, kun sammuttaja on asettamassa sammutuspeitettä astian päälle

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä