Harjoituksen suunnittelija: Antti Rautava

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 24.6.2021

Altistumisen vähentäminen

Altistumisen vähentäminen

2

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

11 - 15

60 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

11 - 15

Harjoituksen kesto:

60 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

altistuminen

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • tunnistaa altistumisvaaran olemassaolon
 • suojautua ohjatusti altistumista vastaan tilannepaikalla
 • suoriutua altistumissuojauksesta eri onnettomuustehtävillä
 • suorittaa tehtävänjälkeiset altistussuojautumistoimenpiteet tehtävän päätyttyä
 • arvioida altistumisen laajuutta ja todennäköisyyttä
 • valvoa altistumistilannetta
 • kouluttaa altistumiselta suojautumisen eri vaiheissa

Perustaso

 • tunnistaa altistumisvaaran olemassaolon
 • suojautua ohjatusti altistumista vastaan tilannepaikalla

Ydintaso

 • suoriutua altistumissuojauksesta eri onnettomuustehtävillä
 • suorittaa tehtävänjälkeiset altistussuojautumistoimenpiteet tehtävän päätyttyä

Erikoistaso

 • arvioida altistumisen laajuutta ja todennäköisyyttä
 • valvoa altistumistilannetta
 • kouluttaa altistumiselta suojautumisen eri vaiheissa

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varaa jätesäkkejä riittävä määrä harjoitusta varten.
 • jos palokunnalla on käytössä suljettavia pesupusseja, yhdellä pussilla voi demonstroida harjoituksessa pussin sulkemisen.
 • varaa ajoneuvoon puhtaita vaihtovarusteita (aluskerrasto, paineilmalaitteen selkäteline, väliasu ja sammutusasu).
 • ajoneuvoon sijoitetaan muovisäkkejä, jotka voidaan sulkea ilmatiiviisti.  Käytä vaihtoehtoisesti pesupusseja.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

 • varaa jätesäkkejä riittävä määrä harjoitusta varten.
 • jos palokunnalla on käytössä suljettavia pesupusseja, yhdellä pussilla voi demonstroida harjoituksessa pussin sulkemisen.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varaa ajoneuvoon puhtaita vaihtovarusteita (aluskerrasto, paineilmalaitteen selkäteline, väliasu ja sammutusasu).
 • ajoneuvoon sijoitetaan muovisäkkejä, jotka voidaan sulkea ilmatiiviisti.  Käytä vaihtoehtoisesti pesupusseja.

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


3 min


Altistumisen vähentäminen on tärkeätä syöpien ehkäisyssä.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

40 min

Ennakointi, toimenpiteet kohteessa sekä paluumatkalla ja asemalla.

Lopetus

Yhteenveto


4 min


Altistuminen haitallisille aineille on pyrittävä estämään mahdollisimman hyvin. Harjoituksessa keskitytään toimintaan sammutustyössä ja sen jälkeen varusteiden käsittelyssä palopaikalla sekä niiden kuljetuksessa paloasemalle. Lisäksi huomioidaan varusteiden huolto paloasemalla. Tavoitteena on minimoida altistuminen haitallisille aineille tehtävän jokaisessa vaiheessa.

Oppimiskeskustelu

10 min

Lopetus

3 min

Yhteensä

60 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

3 min

Sisältö

Altistumisen vähentäminen on tärkeätä syöpien ehkäisyssä.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

40 min

Sisältö

Ennakointi, toimenpiteet kohteessa sekä paluumatkalla ja asemalla.

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

4 min

Sisältö

Altistuminen haitallisille aineille on pyrittävä estämään mahdollisimman hyvin. Harjoituksessa keskitytään toimintaan sammutustyössä ja sen jälkeen varusteiden käsittelyssä palopaikalla sekä niiden kuljetuksessa paloasemalle. Lisäksi huomioidaan varusteiden huolto paloasemalla. Tavoitteena on minimoida altistuminen haitallisille aineille tehtävän jokaisessa vaiheessa.

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Lopetus

Lopetus

Kesto

3 min

Sisältö

Yhteensä

60 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

paloasu
väliasu tms. ja paloasu sekä paineilmahengityslaite
 • jätesäkkejä

Varusteet

Kouluttajien varustus

paloasu

Osallistujien varustus

väliasu tms. ja paloasu sekä paineilmahengityslaite

Tarvittava kalusto

 • jätesäkkejä

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Liukastuminen/kaatuminen/venähdysvaara erityisesti paineilmahengityslaitteen käsittelyn yhteydessä.
Ohjattu ja valvottu harjoittelu. EA-välineet paloautosta.

Turvallisuus

Riskiarvio

Liukastuminen/kaatuminen/venähdysvaara erityisesti paineilmahengityslaitteen käsittelyn yhteydessä.

Turvajärjestelyt

Ohjattu ja valvottu harjoittelu. EA-välineet paloautosta.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö usein altistuu tehtävissä ja niiden jälkeen useille eri haitallisille aineille. Altistumisvaara on erityisen suuri savusukellustehtävissä ja niiden jälkeen. Haitallisia aineita voi päästä kehoon pääasiallisesti kolmea reittiä: ihon kautta, hengittämällä ja suun kautta nielemällä. Pitkän ajan kuluessa nämä saattavat vaikuttaa terveydentilaan heikentävästi ja siksi on syytä pyrkiä minimoimaan altistuminen haitallisille aineille työtehtävissä.

Osaamistavoitteet

Suojautuminen altistumista vastaan tilannepaikalla, suorittaa tehtävänjälkeiset altistussuojautumistoimenpiteet tehtävän päätyttyä ja omalla paloasemalla.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Toimenpiteet tilannepaikalla

 • Tilannepaikalla on syytä kiinnittää huomiota ajoneuvon sijoittamiseen, jotta vältetään savukaasujen kulkeutuminen ajoneuvoon.
 • Jälkiraivauksen aikana käytetään aina tehtävään soveltuvia hengityssuojaimia.
 • Käsiteltäessä likaantunutta materiaalia kädet ja hengitys on suojattava käsineillä ja hengityssuojaimin.
 • On tärkeää huomioida, ettei likaisten ja märkien puuvillakäsineiden kautta aiheuteta altistusta.
 • Sukellustehtävän jälkeen savusukellusvarusteet on riisuttava välittömästi (laitteet ja takki).
 • Likainen kalusto ja varusteet huuhdellaan tilannepaikalla, jos mahdollista.
 • Tavoitteena vaihtaa puhdas varavaatekerta päälle jo tilannepaikalla.

Harjoite

Varusteiden riisuminen

 1. Varataan jätesäkit tms. paineilmahengityslaitteelle ja muille varusteille (paloasu, kypärä).
 2. Mahdollinen avustaja suojautuu hengityssuojalla ja hansikkailla.
 3. Riisutaan kypärä ja otetaan paineilmahengityslaite pois selästä. Paineinen maski jätetään kasvoille.
 4. Riisutaan palokäsineet, -takki ja -housut jätesäkkiin. Jos saatavilla on vaihtokengät, riisutaan myös palosaappaat. HUOM! Paineinen maski kasvoilla ja alushanskat kädessä.
 5. Riisutaan paineilmalaitteen maski ja pakataan laite ilmatiiviiseen säkkiin.
 6. Poistetaan alushanskat ja siirrytään pois alueelta.

Harjoite

Toimenpiteet paluumatkalla

Likaiset varusteet ja kalusto kuljetetaan erillään miehistötilasta paloasemalle pakattuna ilmatiiviisti muovisäkkeihin.

Harjoite

Toimenpiteet paloasemalla

 • Altistuneiden varusteiden pesu- ja huoltotehtävissä käytetään suojakäsineitä.
 • Tehtävän jälkeen peseydytään paloasemalla ja likaiset sammutus- ja väliasut laitetaan paloasemalla jätesäkeissä pyykinkeräilyastiaan.
 • Asemalla pestään kalusto ja sammutusvarusteet.
 • Pesussa käytetään tarvittavia suojavarusteita ja noudatetaan aseman huolto-ohjeita.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Mitä koulutusta jatkossa? Kiitos & positiivinen fiilis!

Lopetus

Yhteenveto

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Lopetus

Mitä koulutusta jatkossa? Kiitos & positiivinen fiilis!

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä