Harjoituksen suunnittelija: Niko Ara

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 28.6.2021

Ihmisen pelastaminen alhaalta

Ihmisen pelastaminen alhaalta (esim. viljasiilo)

8

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

11 - 15

120 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

11 - 15

Harjoituksen kesto:

120 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

köysityöskentely, pelastaminen alhaalta

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • suoriutua valjaiden pukemisesta
 • kuvailla, mitä työkaluja harjoituksessa on käytössä
 • arvioida turvalliset kiinnityspisteet
 • suoriutua käytettävien solmujen tekemisestä
 • suoriutua laskeutumislaitteen ja muiden varmistuslaitteiden käytöstä
 • kuvailla, mitä eri toimenpiteitä harjoituksessa tehtiin
 • suorittaa itsenäisesti köysien selvityksen
 • suorittaa itsenäisesti potilaan pukemisen pelastuskolmioon
 • suorittaa itsenäisesti laskeutumisen potilaan luokse
 • suorittaa itsenäisesti potilaan noston
 • suorittaa potilaan siirron turvallisesti esim. tyhjiöpatjalle
 • toimia harjoituksen johtajana
 • johtaa ja valvoa turvallista potilaan nostoharjoitusta
 • johtaa ja valvoa turvallista potilaan pelastamista tehtävällä

Perustaso

 • suoriutua valjaiden pukemisesta
 • kuvailla, mitä työkaluja harjoituksessa on käytössä
 • arvioida turvalliset kiinnityspisteet
 • suoriutua käytettävien solmujen tekemisestä
 • suoriutua laskeutumislaitteen ja muiden varmistuslaitteiden käytöstä
 • kuvailla, mitä eri toimenpiteitä harjoituksessa tehtiin

Ydintaso

 • suorittaa itsenäisesti köysien selvityksen
 • suorittaa itsenäisesti potilaan pukemisen pelastuskolmioon
 • suorittaa itsenäisesti laskeutumisen potilaan luokse
 • suorittaa itsenäisesti potilaan noston
 • suorittaa potilaan siirron turvallisesti esim. tyhjiöpatjalle

Erikoistaso

 • toimia harjoituksen johtajana
 • johtaa ja valvoa turvallista potilaan nostoharjoitusta
 • johtaa ja valvoa turvallista potilaan pelastamista tehtävällä

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • sovi ja varmista autenttinen harjoituspaikka
 • tarkista harjoituspaikan kiinnityspisteet
 • tarkista, että tarvittavat välineet ovat saatavilla (pääsääntöisesti ovat sammutusautossa)
 • varmista mahdollinen apukouluttaja
 • muistuta harjoituksista WhatsApp-ryhmässä tms.
 • käy mahdollisen apukouluttajan kanssa harjoituksen kulku ja vastuujaot läpi

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Tunnettava oman palokunnan pelastuskaluston sijainnit sammutusautossa.

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • sovi ja varmista autenttinen harjoituspaikka

Viikko ennen harjoitusta

 • tarkista harjoituspaikan kiinnityspisteet
 • tarkista, että tarvittavat välineet ovat saatavilla (pääsääntöisesti ovat sammutusautossa)
 • varmista mahdollinen apukouluttaja
 • muistuta harjoituksista WhatsApp-ryhmässä tms.

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • käy mahdollisen apukouluttajan kanssa harjoituksen kulku ja vastuujaot läpi

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

 • Tunnettava oman palokunnan pelastuskaluston sijainnit sammutusautossa.

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Kerro miksi on tärkeätä osata köysitoiminnan perusteet, siihen liittyvät eri välineet, työkalut ja solmut.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

90 min

Ihmisen pelastaminen alhaalta (paloasema)

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Lyhyt kertaus opitusta asiasta

Oppimiskeskustelu

10 min

Mitä ajatuksia harjoitus herätti

Lopetus

10 min

Kalusto kasaan ja lopetussanat

Yhteensä

120 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Kerro miksi on tärkeätä osata köysitoiminnan perusteet, siihen liittyvät eri välineet, työkalut ja solmut.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

90 min

Sisältö

Ihmisen pelastaminen alhaalta (paloasema)

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Lyhyt kertaus opitusta asiasta

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Mitä ajatuksia harjoitus herätti

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

Kalusto kasaan ja lopetussanat

Yhteensä

120 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

paloasu (ilman takkia, kevytkypärä jos on)
paloasu (ilman takkia, kevytkypärä jos on)
 • neljä köyttä
 • kolme laskeutumislaitetta
 • nousukahva
 • väkipyöriä 3-5 kpl
 • kuusi nauhalenkkiä
 • pelastuskolmio
 • sulkurenkaita
 • asap-turvalaite

Varusteet

Kouluttajien varustus

paloasu (ilman takkia, kevytkypärä jos on)

Osallistujien varustus

paloasu (ilman takkia, kevytkypärä jos on)

Tarvittava kalusto

 • neljä köyttä
 • kolme laskeutumislaitetta
 • nousukahva
 • väkipyöriä 3-5 kpl
 • kuusi nauhalenkkiä
 • pelastuskolmio
 • sulkurenkaita
 • asap-turvalaite

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Kiinnityspisteen pettäminen, köyden katkeaminen, laskeutumislaitteen väärä käyttö.
Oman sammutusauton EA-välineistö. Nostettava matka ei ole yli metriä.

Turvallisuus

Riskiarvio

Kiinnityspisteen pettäminen, köyden katkeaminen, laskeutumislaitteen väärä käyttö.

Turvajärjestelyt

Oman sammutusauton EA-välineistö. Nostettava matka ei ole yli metriä.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

 • Ryhmän työturvallinen ja nopea työskentely edesauttaa altistuneen selviytymistä onnettomuustilanteessa.
 • Kultainen tunti altistumisen saamiseksi sairaalaan on tärkeä.

Osaamistavoitteet

 • Kerro osaamistavoitteet.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Auttajan laskeutuminen potilaan luokse (laskeutumisköysi ja turvaköysi)

 1. Auttaja tekee vakioituun pisteeseen itselleen kiinnitykset köydelle ja turvaköydelle.
 2. ”Laskeutuminen” potilaan luokse suoritetaan maatasossa.
 3. Auttaja pukee pelastuskolmion potilaalle (ei rankavammaepäilyä, vaan esim. nilkkavamma tms).

Harjoite

 1. Harjoitusolosuhteissa paloasemalla nostoköyden ja turvaköyden kiinnityspiste tehdään katossa olevaan lenkkiin. Nostoköysi juoksutetaan väkipyörän kautta. Se kiinnitetään sulkurenkaalla ja nauhalenkillä katon kiinnityspisteeseen.
 2. Nostoköyden toinen pää kiinnitetään sulkurenkaalla (köyden päässä tuplakahdeksikkosolmu) potilaan päälle puettuun pelastuskolmioon.
 3. Nostoköysi juoksutetaan paloauton vanteeseen tehdyn kiinnityspisteen laskeutumislaitteen läpi.
 4. Kevennys väkipyörillä: Laskeutumislaitteesta tuleva köyden ”häntä” juoksutetaan nostoköyteen kiinnitettyyn nousukahvaan väkipyörään. Nousukahvan väkipyörästä köysi juoksutetaan takaisin laskeutumislaitteen viereen väkipyörään ja vielä kerran nousukahvan viereisestä väkipyörästä takaisin nousukahvaan toiseen väkipyörään.
 5. Kun vetoa suoritetaan, alkaa nousukahva väkipyörineen lähestyä laskeutumislaitetta. Tällöin nousukahvaa on välillä juoksutettava uudelleen kauemmaksi/ylemmäksi nostoköydessä.

Harjoite

Varmistusköysi potilaaseen

 1. Turvaköysi kiinnitetään katossa olevaan kiinnityspisteeseen nauhalenkillä, sulkurenkaalla ja väkipyörällä.
 2. Köyden toinen pää kiinnitetään potilaan pelastuskolmioon.
 3. Köyden toinen pää juoksutetaan toisen palomiehen valjaisiin kiinnitetyn laskeutumislaitteen läpi. Palomies toimii varmistajana ja huolehtii, ettei turvaköydessä ole löysää.

Harjoite

Potilaan nosto

Potilaan nostoa johtaa ensihoitaja tai pelastusryhmän esimies.

1. Nosto tehdään hallitusti ja rauhallisesti, mahdollisimman tasaisesti ilman turhaa nykimistä köysistä.

3. Henkilöt suorittavat johdetusti noston.

4. Potilaan samanaikainen ja samansuuntainen liikuttelu tärkeää.

5. Hyvään potilaan siirtoon pitää varata jopa 8 siirtäjää.

2. Ensihoitaja tai irrotustyönjohtaja ohjaa nostosuunnitelmaa, jonka on kertonut kaikille nostoon osallistuville.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Kerro miksi palaute on tärkeä: Kouluttaja tarvitsee palautetta, jotta hän voi seuraavalla kerralla parantaa jotakin tiettyä osa-aluetta koulutuksessaan.

Lopetus

Yhteenveto

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Lopetus

Kerro miksi palaute on tärkeä: Kouluttaja tarvitsee palautetta, jotta hän voi seuraavalla kerralla parantaa jotakin tiettyä osa-aluetta koulutuksessaan.

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä