Harjoituksen suunnittelija: Samu Kemppi

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 30.6.2021

Kuorma-auton ketjuvetopelastaminen

Kuorma-auton ketjuvetopelastaminen

13

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

11 - 15

60 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

11 - 15

Harjoituksen kesto:

60 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

ketjuveto, kuorma-auto, tieliikenne, tieliikennepelastaminen

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • suorittaa työkaluaseman perustamisen tarvittavilla työkaluilla
 • kuvailla, mitä työkaluja harjoituksessa on käytössä
 • suorittaa auton virrattomaksi tekemisen
 • suorittaa työtasoselvityksen
 • löytää ratkaisuja altistunutta rauhoitellakseen
 • löytää ratkaisuja altistunutta lämmittääkseen
 • kuvailla, mitä eri toimenpiteitä harjoituksessa tehtiin
 • suorittaa ketjuvetosarjan paikoilleen asetuksen
 • suorittaa kokoon painuneen korin vetämisen muotoonsa
 • suorittaa ketjusarjan kiinnittämisen ankkuriautoon
 • suorittaa ketjusarjan kiinnittämisen vetoauton vinssiin
 • suorittaa vinssin käyttämisen ketjuvetopelastamisessa
 • suorittaa potilaan siirron turvallisesti alas kuorma-auton ohjaamosta
 • toimia irrotustyönjohtajana
 • johtaa ja valvoa turvallista ketjuvetopelastamista
 • johtaa ja valvoa turvallista potilaan pelastamista kuorma-autosta

Perustaso

 • suorittaa työkaluaseman perustamisen tarvittavilla työkaluilla
 • kuvailla, mitä työkaluja harjoituksessa on käytössä
 • suorittaa auton virrattomaksi tekemisen
 • suorittaa työtasoselvityksen
 • löytää ratkaisuja altistunutta rauhoitellakseen
 • löytää ratkaisuja altistunutta lämmittääkseen
 • kuvailla, mitä eri toimenpiteitä harjoituksessa tehtiin

Ydintaso

 • suorittaa ketjuvetosarjan paikoilleen asetuksen
 • suorittaa kokoon painuneen korin vetämisen muotoonsa
 • suorittaa ketjusarjan kiinnittämisen ankkuriautoon
 • suorittaa ketjusarjan kiinnittämisen vetoauton vinssiin
 • suorittaa vinssin käyttämisen ketjuvetopelastamisessa
 • suorittaa potilaan siirron turvallisesti alas kuorma-auton ohjaamosta

Erikoistaso

 • toimia irrotustyönjohtajana
 • johtaa ja valvoa turvallista ketjuvetopelastamista
 • johtaa ja valvoa turvallista potilaan pelastamista kuorma-autosta

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • kuorma-auton hytin hankkiminen harjoitusta varten
 • harjoitussimulaattorin tai vaihtolavan hankinta, jonka päälle hytti tulee
 • varaa traktori tai vastaava hytin nostamiseen paikoilleen
 • vinssillisen sammutusauton ja ankkurointiauton varaaminen
 • ketjuvetosarjan, nosto- ja vetoliinojen ja muun kaluston varaaminen (pääsääntöisesti ovat sammutusautossa)
 • varmista, että kuorma-auton hytti on halutussa harjoituspaikassa
 • varmista, että tarvittava kalusto on tulossa paikalle

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • kuorma-auton hytin hankkiminen harjoitusta varten
 • harjoitussimulaattorin tai vaihtolavan hankinta, jonka päälle hytti tulee
 • varaa traktori tai vastaava hytin nostamiseen paikoilleen

Viikko ennen harjoitusta

 • vinssillisen sammutusauton ja ankkurointiauton varaaminen
 • ketjuvetosarjan, nosto- ja vetoliinojen ja muun kaluston varaaminen (pääsääntöisesti ovat sammutusautossa)

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varmista, että kuorma-auton hytti on halutussa harjoituspaikassa
 • varmista, että tarvittava kalusto on tulossa paikalle

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


3 min


Kerro miksi on tärkeätä osata ketjuvetopelastaminen kokoon painuneesta ajoneuvosta, jossa altistunut on loukkaantunut vakavasti.

Sisältö

OppituntiHarjoitustunti

35 min

Ketjuvetopelastaminen ketjusarjalla

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Lyhyt kertaus opitusta asiasta

Oppimiskeskustelu

10 min

Käy oppimiskeskustelu alla olevan ohjeen mukaisesti.

Lopetus

7 min

Päästiikö tavoitteisiin? Kalustonhuolto.

Yhteensä

60 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

3 min

Sisältö

Kerro miksi on tärkeätä osata ketjuvetopelastaminen kokoon painuneesta ajoneuvosta, jossa altistunut on loukkaantunut vakavasti.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

Sisältö

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

35 min

Sisältö

Ketjuvetopelastaminen ketjusarjalla

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Lyhyt kertaus opitusta asiasta

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Käy oppimiskeskustelu alla olevan ohjeen mukaisesti.

Lopetus

Lopetus

Kesto

7 min

Sisältö

Päästiikö tavoitteisiin? Kalustonhuolto.

Yhteensä

60 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Paloasu, viiltosuojahanskat, suojalasit
Paloasu, viiltosuojahanskat, suojalasit, hengityssuojain. Jos harjoitus pidetään tiealueella, lisäksi huomioliivi.
 • kuorma-auton ohjaamo
 • työtaso CE-hyväksytty
 • tuentaportaat 2 kpl
 • valukoukut ja kuormaliinat
 • hydraulinen pelastusvälinesarja (leikkuri ja levitin)
 • ketjusarja
 • nosto- tai vetoliinat
 • paloauton vinssi

Varusteet

Kouluttajien varustus

Paloasu, viiltosuojahanskat, suojalasit

Osallistujien varustus

Paloasu, viiltosuojahanskat, suojalasit, hengityssuojain. Jos harjoitus pidetään tiealueella, lisäksi huomioliivi.

Tarvittava kalusto

 • kuorma-auton ohjaamo
 • työtaso CE-hyväksytty
 • tuentaportaat 2 kpl
 • valukoukut ja kuormaliinat
 • hydraulinen pelastusvälinesarja (leikkuri ja levitin)
 • ketjusarja
 • nosto- tai vetoliinat
 • paloauton vinssi

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Ajoneuvon ketjuvetotoiminnan aikana turvalaitteet, mahdolliset heitteet ajoneuvosta, vinssin pettäminen, henkilön tippuminen työtasolta, terävät metallipinnat, polttoainevuoto, tulipalo.
Oman sammutusauton EA-välineistö.

Turvallisuus

Riskiarvio

Ajoneuvon ketjuvetotoiminnan aikana turvalaitteet, mahdolliset heitteet ajoneuvosta, vinssin pettäminen, henkilön tippuminen työtasolta, terävät metallipinnat, polttoainevuoto, tulipalo.

Turvajärjestelyt

Oman sammutusauton EA-välineistö.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Ryhmän työturvallinen ja nopea työskentely edesauttaa altistuneen selviytymistä onnettomuustilanteessa. Kultainen tunti altistumisen saamiseksi sairaalaan on tärkeä.

Osaamistavoitteet

Kerro harjoituskerran osaamistavoitteet.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Syttymisen estäminen (jännitteet, vuodot, sammutusvalmius)

 1. Ajoneuvon sammuttaminen ja virrattomaksi tekeminen.
 2. Reitti potilaan luokse ja hätäensiavun antaminen -> työtason selvittäminen.
 3. Altistuneen suojaaminen kylmältä viltillä, potilassuojalla tai avaruushuovalla.

Harjoite

Ketjuvedon valmistelu ketjusarjalla ja liinoilla/vaijerilla (ankkuripiste/ankkuriauto ja vetoauto (vinssi))

3. Ketjusarjan kiinnittäminen kuorma-auton A-pilareihin

4. Ohjaamo ankkuroidaan paikalleen valukoukkujen avulla

5. Riippuen ohjaamon kiinnityksestä/ paikasta simulaattorin ankkurointi

6. Ketjujen kiinnittäminen vetoauton vinssiin, väliin mielellään väkipyörä

1. Irrotustyönjohtaja ohjaa ankkuriauton/ ankkurointipisteen paikoilleen ja valvoo kiinnityspisteen turvallisuuden

2. Irrotustyönjohtaja ohjaa vetoauton paikoilleen ja valvoo kiinnityspisteen turvallisuuden

Harjoite

Ketjuvedon suorittaminen

4. Vetoauton konemies suorittaa vedon vinssillä

1. Irrotustyönjohtaja varmistaa ennen ketjuvedon aloittamista, ettei vaara-alueella ole kukaan

2. Irrotustyöjohtajan käskystä aloitetaan veto

3. Irrotustyönjohtajan antaa käsimerkkejä ja ohjaa vetoa myös puheella

Harjoite

Altistuneen siirto

Altistuneen siirron johtaa ensihoitaja tai irrotustyönjohtaja.

2. Siirtohenkilöistä yksi tukee niskaa ja päätä
3. Henkilöt suorittavat johdetusti siirron
4. Altistuneen samanaikainen ja samansuuntainen liikuttelu tärkeää
5. Hyvään potilaan siirtoon pitää varata jopa 8 siirtäjää

1. Ensihoitaja tai irrotustyönjohtaja ohjaa siirtosuunnitelmaa, jonka on kertonut kaikille siirtoon osallistuville

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.
 • Saavutettiinko harjoituksen tavoitteet?
 • Mitä koulutusta aiheesta kaivataan jatkossa viikkoharjoituksissa?
 • Onko aiheesta jonkun muun järjestämänä koulutusta?

Lopetus

Yhteenveto

Kertaa opitut asiat. Korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Lopetus

 • Saavutettiinko harjoituksen tavoitteet?
 • Mitä koulutusta aiheesta kaivataan jatkossa viikkoharjoituksissa?
 • Onko aiheesta jonkun muun järjestämänä koulutusta?

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä