Harjoituksen suunnittelija: Jyri Hämäläinen

Päivitetty: 24.1.2022

Julkaistu: 28.6.2021

Sortuman tukeminen ja lisävahingon estäminen

Sortuman tukeminen turvalliseksi työskentelylle ja lisävahingon estäminen

5

Tykkää harjoituksesta

Perustaso:

Ydintaso:

Erikoistaso:

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Henkilömäärä:

Harjoituksen kesto:

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

11 - 15

120 min

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

Perustaso:

Kyllä

Ydintaso:

Kyllä

Erikoistaso:

Kyllä

Henkilömäärä:

11 - 15

Harjoituksen kesto:

120 min

Ketkä harjoittelevat yhdessä:

Kaikille tasoille yhtenäinen harjoitus

AVAINSANAT:

sortuma, tuenta

Osaamistavoitteet

Perustaso

Ydintaso

Erikoistaso

 • nimetä kalustossa olevat tuentavälineet
 • kuvailla tuentavälineiden eri käyttötarkoitukset
 • käyttää eri tuentavälineitä tarkoituksenmukaisesti
 • valita sopivan tuentavälineen tilanteen mukaan
 • arvioida, miten tuenta olisi paras tehdä poikkeuksellisissa olosuhteissa
 • soveltaa tilanteessa saatavilla olevien tuentavälineiden käyttöä

Perustaso

 • nimetä kalustossa olevat tuentavälineet
 • kuvailla tuentavälineiden eri käyttötarkoitukset

Ydintaso

 • käyttää eri tuentavälineitä tarkoituksenmukaisesti
 • valita sopivan tuentavälineen tilanteen mukaan

Erikoistaso

 • arvioida, miten tuenta olisi paras tehdä poikkeuksellisissa olosuhteissa
 • soveltaa tilanteessa saatavilla olevien tuentavälineiden käyttöä

Viikkoharjoituksen valmistelu​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

Viikko ennen harjoitusta

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • varaa puutavaraa ja nauloja
 • varmista harjoituspaikka
 • kertaa, mitä tukemisvälineitä on kalustossa
 • kertaa tukemisen perusteet

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Kouluttajan muistilista: harjoituksen valmistelu ennakkoon

Kuukausi ennen harjoitusta​

 • varaa puutavaraa ja nauloja

Viikko ennen harjoitusta

 • varmista harjoituspaikka

Harjoituspäivänä ennen harjoitusta

 • kertaa, mitä tukemisvälineitä on kalustossa
 • kertaa tukemisen perusteet

Osallistujien ennakkotehtävä tai vaadittava osaaminen ennen harjoitusta

Ennakkotehtävät​

Vaadittava osaaminen ennen harjoitusta​

Harjoituksen aikataulutus

Vaihe

Kesto

Sisältö

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus


5 min


Paikalla olevien kirjaus. Aiheen alustus.

Sisältö

Oppitunti


30 min


Kaluston tuentavälineiden käyttöohje

Harjoitustunti

60 min

Tuentakaluston käsittely

Lopetus

Yhteenveto


5 min


Mitä tässä harjoituksessa tehtiin

Oppimiskeskustelu

10 min

Mitä ajatuksia harjoitus herätti

Lopetus

10 min

Kalusto kasaan ja lopetussanat

Yhteensä

120 min

Harjoituksen aikataulutus

Aloitus

Alkumotivointi ja aloitus

Kesto

5 min

Sisältö

Paikalla olevien kirjaus. Aiheen alustus.

Sisältö

Oppitunti

Kesto

30 min

Sisältö

Kaluston tuentavälineiden käyttöohje

Sisältö

Harjoitustunti

Kesto

60 min

Sisältö

Tuentakaluston käsittely

Lopetus

Yhteenveto

Kesto

5 min

Sisältö

Mitä tässä harjoituksessa tehtiin

Lopetus

Oppimiskeskustelu

Kesto

10 min

Sisältö

Mitä ajatuksia harjoitus herätti

Lopetus

Lopetus

Kesto

10 min

Sisältö

Kalusto kasaan ja lopetussanat

Yhteensä

120 min

Varusteet

Kouluttajien varustus

Osallistujien varustus

Tarvittava kalusto

Paloasu
Paloasu
 • tuentavälineet
 • puutavaraa
 • nauloja

Varusteet

Kouluttajien varustus

Paloasu

Osallistujien varustus

Paloasu

Tarvittava kalusto

 • tuentavälineet
 • puutavaraa
 • nauloja

Turvallisuus

Riskiarvio

Turvajärjestelyt

Tuentavälineen kaatuminen maahan. Tuentavälineen rikkoutuminen. Pidetään tuentaväline pystyssä ja varmistetaan se. Laudan putoaminen osallistujan päälle. Pään tai hartioiden vahingoittaminen. Pidetään kypärät päässä ja varmistetaan, että laudat eivät pääse putoamaan/kaatumaan.
Evy-valmius osallistujista ja kalusto autosta.

Turvallisuus

Riskiarvio

Tuentavälineen kaatuminen maahan. Tuentavälineen rikkoutuminen. Pidetään tuentaväline pystyssä ja varmistetaan se. Laudan putoaminen osallistujan päälle. Pään tai hartioiden vahingoittaminen. Pidetään kypärät päässä ja varmistetaan, että laudat eivät pääse putoamaan/kaatumaan.

Turvajärjestelyt

Evy-valmius osallistujista ja kalusto autosta.

Harjoituksen kulku​

Aloitus

Motivointi

Osaamistavoitteet

Sortuma rakennuksessa. Ainoa reitti rakennuksen sisään on juuri se, missä sortuma on.

Osaamistavoitteet

Kerro osaamistavoitteet.

Käytännön harjoituksen kulku

Harjoite

Tuentavälineiden käytön kertaaminen/opettaminen

 • RH-pusher, tuentatangot, tankolevitin
 • Kerrataan/ opetetaan kalustosta löytyvät tuentavälineet
 • Miten mitäkin käytetään?
 • Mikä on niiden voimanlähde?

Harjoite

Oviaukon tukeminen tuentavälineillä

 • Mitataan mittanauhalla tuettavan oviaukon korkeus ja leveys.
 • Tuetaan oviaukko.
 • Selvitetään tuentavälineet oviaukon molemmille puolelle.
 • Oviaukon yläreunaan laitetaan lauta.
 • Tuentavälineet selvitetään niin, että lauta pysyy oviaukon yläkulmassa.
 • Tuentavälineet kiinnitetään alhaalta joko liinalla kiinni rakenteisiin tai naulataan oviaukon alareunan lautaan kiinni.

Harjoite

Oviaukon tukeminen puutavaralla

 • Mitataan mittanauhalla tuettavan oviaukon korkeus ja leveys.
 • Sahataan laudat oikean mittaisiksi.
 • Aloitetaan tukeminen oviaukon yläreunasta.
 • Yksi pelastaja asentaa laudan oven yläreunaan.
 • Seuraava pelastaja asentaa laudan oven alareunaan ja toisen laudan oviaukon reunaan.
 • Kolmas pelastaja toimii kiinnittäjänä.
 • Kolmas pelastaja kiinnittää asennetut laudat toisiinsa.
 • Pelastaja kaksi asentaa oviaukon toiselle puolelle pystylaudan.
 • Kolmas pelastaja kiinnittää laudan asennettuihin puihin.
 • Tämä on perusmalli tukemiseen. Jos tuettavan kohteen ala on suuri, tarvitaan tähän ristikkäistuki. Ristikkäistuki tulee yläkulmasta vastakkaiseen alakulmaan.

Lopetus

Yhteenveto

Oppimiskeskustelu

Lopetus

 • kertaa opitut asiat.
 • korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.
 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.
 • kerro miksi palaute on tärkeä: Kouluttaja tarvitsee palautetta, jotta hän voi seuraavalla kerralla parantaa jotakin tiettyä osa-aluetta koulutuksessaan.
 • seuraavassa tämän tyylisessä harjoituksessa evakuoidaan potilas tuennan takaa turvalliselle alueelle.

Lopetus

Yhteenveto

 • kertaa opitut asiat.
 • korosta turvallista työskentelyä sekä ryhmän saumatonta yhdessä työskentelyä huomioiden jokaisen tehtävän.

Oppimiskeskustelu

 1. Kuvaileva kierros
  Mistä oli kysymys? Minkälainen tilanne? EI TOIMINNAN ANALYYSIÄ!
  Pyydä lyhyet kommentit suorittajilta tai kerro itse.
 2. Analyyttinen vaihe
  Osallistuja esittää ensin yhden asian missä onnistuttiin ja yhden kehitettävän asian.
  Järjestys: Suorittajat, johtaja viimeisenä > seuraajat > ohjaajat vasta kun on varmistettu, ettei muilla ole enää sanottavaa, pääohjaaja viimeisenä.
 3. Miten hyödynnät työelämässä?
  Älä hyväksy abstraktia, vaadi konkreettinen asia!
  Yleensä vain suorittajat, ei jäädä keskustelemaan ja analysoimaan!
 4. Lopuksi selkeä oppimiskeskustelun lopetus ilman analyysiä.

Lopetus

 • kerro miksi palaute on tärkeä: Kouluttaja tarvitsee palautetta, jotta hän voi seuraavalla kerralla parantaa jotakin tiettyä osa-aluetta koulutuksessaan.
 • seuraavassa tämän tyylisessä harjoituksessa evakuoidaan potilas tuennan takaa turvalliselle alueelle.

Lisätietoa

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä

Harjoitukseen liittyviä tietoja

Harjoitukseen liittyviä linkkejä