Hakutulokset päivittyvät automaattisesti.

Kurssihaku

  • Avainsanat

Kurssihaku

  • Avainsanat

Palokuntanaistyön peruskurssin kouluttajan materiaali

Palokuntanaistyön peruskurssin kouluttajan materiaali.

Muokattava ja ajantasainen versio Palokuntanaistyön peruskurssin kouluttajan materiaalista löytyy oppimisympäristö Priimasta kurssinjohtajien materiaaleista.

Lisätietoja antaa:
Niko Ara
kehittämispäällikkö,
palokuntien harrastustoiminta
040 482 0806
niko.ara(a)spek.fi

AVAINSANAT:

palokuntanaistyön peruskurssi

Tekstiilit ja paloturvallisuus – kouluttajan opas

Tekstiilit ja paloturvallisuus -kurssin kouluttajan opas (2009).

Koulutuspakettia voi käyttää palokuntalaisten sisäisessä koulutuksessa soveltuvin osin sekä erilaisissa valistustilaisuuksissa. Paketti sisältää perustietoa onnettomuuksien ennaltaehkäisystä, tekstiilien ja sisusteiden palokäyttäytymisestä, lainsäädännöstä sekä kuluttajan valinnoista. Tavallisenkin kuluttajan on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen järkevillä kulutusvalinnoilla ja sisustamalla riskit tiedostaen.

Taustamateriaali
Mitä jokaisen tulisi tietää tekstiilien paloturvallisuudesta

AVAINSANAT:

kouluttajan opas, Tekstiilit ja paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus – OT1 kurssin avaus

Tekstiilit ja paloturvallisuus OT1 kurssin avaus (2009).

Kouluttaja ja kurssilaiset tutustuvat toisiinsa. Kurssilaiset huomaavat aiheen tärkeyden ja motivoituvat käytännönläheisten ja todentuntuisten esimerkkien avulla. Kouluttaja saa tietoa kurssilaisten omista toiveista ja tavoitteista.

Oppitunnin suunnitelma
Huoneistopalon kehittyminen -video

AVAINSANAT:

Oppitunti, Tekstiilit ja paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus – OT2 huoneistopalot

Tekstiilit ja paloturvallisuus OT2 huoneistopalot (2009).

Kurssilaiset ymmärtävät huoneisto- ja tekstiilipalojen vaarallisuuden ja vahingollisuuden. He oppivat kiinnittämään huomiota kodin palovaaraa aiheuttaviin kohteisiin ja paloturvallisuuden perusteisiin.

Oppitunnin suunnitelma

AVAINSANAT:

Oppitunti, Tekstiilit ja paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus – OT3 tulipalotietoa

Tekstiilit ja paloturvallisuus OT3 tulipalotietoa (2009).

Kurssilaiset ymmärtävät savun ja myrkkykaasujen vaarallisuuden tulipalossa. He oppivat, kuinka savussa toimitaan ja liikutaan. Kurssilaiset oppivat sijoittamaan palovaroittimen oikein ja tarkastamaan sen toimintakunnon.

Oppitunnin suunnitelma

AVAINSANAT:

Oppitunti, Tekstiilit ja paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus – OT4 lainsäädäntö

Tekstiilit ja paloturvallisuus OT4 lainsäädäntö (2009).

Kurssilaiset tutustuvat keskeisiin kuluttajaa suojeleviin lakeihin ja toiminnanharjoittajan vastuuseen. He oppivat, mistä saa lisätietoja. Kurssilaiset huomaavat, kuinka omilla kulutusvalinnoilla voi lisätä paloturvallisuutta.

Oppitunnin suunnitelma

AVAINSANAT:

Oppitunti, Tekstiilit ja paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus – OT5 tekstiilien ominaisuudet

Tekstiilit ja paloturvallisuus OT5 tekstiilien ominaisuudet (2009).

Kurssilaiset saavat yleiskuvan eri tekstiilikuitujen käyttötavoista.

Oppitunnin suunnitelma

AVAINSANAT:

Oppitunti, Tekstiilit ja paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus – HT6 tekstiilien ominaisuudet -harjoitus

Tekstiilit ja paloturvallisuus HT6 tekstiilien ominaisuudet -harjoitus (2009).

Kurssilaiset tutustuvat kuitujen palokäyttäytymiseen. He oppivat tunnistamaan kuituryhmiä polttokokeiden avulla. He oppivat myös, kuinka viimeistysaineet saattavat muuttaa palokäyttäytymistä.

Harjoitussuunnitelma

AVAINSANAT:

harjoitustunti, Tekstiilit ja paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus – OT7 kodin paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus OT7 kodin paloturvallisuus (2009).

Kurssilaiset oppivat valitsemaan tarkoituksenmukaisia tekstiilituotteita eri käyttötarkoituksiin. He osaavat huomioida paloturvallisuuden tekstiilivalinnoissa.

Oppitunnin suunnitelma

AVAINSANAT:

Oppitunti, Tekstiilit ja paloturvallisuus

Tekstiilit ja paloturvallisuus – OT8 palosuojaus

Tekstiilit ja paloturvallisuus OT8 palosuojaus (2009).

Tavoitteet ovat samat kuin OT7. Lisäksi tutustutaan palosuojausmenetelmiin ja palosuojattujen tekstiilien hoitoon.

Oppitunnin suunnitelma

AVAINSANAT:

Oppitunti, Tekstiilit ja paloturvallisuus